Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121."— Presentationens avskrift:

1 Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson Primärvård 20121

2 Statistikrapporten om primärvård Primärvård Grunden för statistikrapporten är datainnehållen i vårdanmälningsregistret Hilmo och AvoHILMO. I rapporten ingår uppgifter om öppen primärvård, munhälsovård och hälsovårdscentralernas slutenvård. Med hjälp av daglig dataöverföring samlades in mer AvoHILMO- uppgifter än tidigare. Det har skett ändringar i registreringssätten för statistiken över hemsjukvården och hemvården 2011 och Ändringarna beror på ibruktagandet av AvoHILMO och på registreringspraxisen inom hemsjukvården och hemvården. Besöksorsaker inom öppenvården har registrerats i större omfattning än tidigare.

3 Öppenvårdsbesök inom primärvården hos läkare och andra yrkesgrupper åren 2001– Primärvård 20123

4 De fem vanligaste besöksorsakerna på läkarmottagningar för hälsovårdscentralernas öppensjukvård enligt ICD-10- och ICPC-2- klassifikationen år 2012, antal registreringar Primärvård 20124

5 Rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård samt sjukvårds- och hälsovårdsbesök inom skol- och studerandehälsovården år Primärvård 20125

6 Hälsocentralsbesök efter serviceform och åldersgrupp år Primärvård 20126

7 Andel invånare av befolkningen som varit klienter hos hälsovårdscentraler år 2012 efter åldersgrupp Primärvård 20127

8 Munhälsovårdsbesök vid hälsovårdscentralerna per yrkesgrupp och åldersgrupp år Primärvård 20128

9 Registrerade åtgärder inom munhälsovården efter yrkesgrupp år Primärvård 20129

10 Patienter, vårdperioder och vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar 2003– Primärvård

11 Antalet patienter och vårddygn vid hälsovårdscentralernas vårdavdelningar i åldersgruppen över 75 år indelat efter kön Primärvård

12 Långtidspatienter på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar indelade enligt vårdtidens längd 2006– Primärvård

13 Antalet vårddygn på hälsovårdscentralernas vårdavdelningar efter diagnosgrupp åren 2003– Primärvård

14 Statistikrapporten om primärvård Primärvård Antalet öppenvårdsbesök var cirka 24,5 miljoner. Antalet besök per invånare var 4,5. En allt större del av hälsocentralsbesöken gjordes hos annan yrkespersonal än läkare. Antalet läkarbesök var 6,8 miljoner och antalet besök hos annan yrkespersonal cirka 17,7 miljoner. Munhälsovårdsbesöken var fortfarande huvudsakligen mottagningsbesök hos tandläkare. År 2012 gjordes totalt mer än 4,9 miljoner klientbesök inom hälsovårdscentralernas munhälsovård. År 2012 vårdades cirka klienter inom hälsovårdscentralernas slutenvård. Klienternas genomsnittliga ålder var 76 år. Antalet vårddygn inom slutenvården minskade från år Skillnaden i antalet vårddygn mellan könen har minskat. Den vanligaste orsaken till vård var sjukdomar i cirkulationsorganen och psykiatriska sjukdomar.


Ladda ner ppt "Primärvård 2012 Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen och Sami Fredriksson 20.8.2014 Primärvård 20121."

Liknande presentationer


Google-annonser