Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden."— Presentationens avskrift:

1 Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden Läkartidningen Nr 48, 2005

2 Antal asylsökande barn 1/1 1998 – 1/4 2005 •På förläggning 1299 barn •Till PBU 124 barn •Måste matats/sondats 27 barn

3 Bakgrund •Flyktingförläggning sedan 1992 •Ökat antal asylsökande from 2000 •Behandla som svenska barn –Kunde inte avsluta behandling –Ofta inläggningar –Barnet var ”bärare” av problemet –Vanmakt hos personalen

4 Förändring •Flytta fokus från barnet •Mer fokus på familjen •Mer fokus på asylsituationen •Flera instanser måste hjälpas åt •Hjälpen måste samordnas

5 Nätverket bildas •BUP •Vuxenpsykiatrin •Primärvård •Skola •Socialtjänst •Migrationsverket •Barnmedicin

6 Nätverket

7 Hemländer Procentandel av alla barn som varit på förläggning, sökt PBU och som behövt hjälp med matning eller sond.

8 Tillstånd före ankomst till Sverige •Alla asylsökande barn som sökte PBU –40 % har varit med om traumatiska händelser –19 % ”problem” •Barn som behövt näringstillförsel –55 % har varit med om traumatiska händelser –22 % ”problem”

9 Tillstånd vid ankomst till Sverige •Alla asylsökande barn som sökte PBU –89 % av alla 6-19 år gick i skolan •Barn som behövt näringstillförsel –89 % gick i skolan

10 Symtomdebut •Alla asylsökande barn som sökte PBU –64 % debuterande efter negativt besked •Barn som behövt näringstillförsel –85 % slutade att äta efter negativt besked

11 Diagnoser •Alla asylsökande barn som sökte PBU –Oro/ängslan39 % –Depression31 % –Apati12 % –PTSD 6 % –Miljöfaktorer 6 % –Beteendestör. 5 % –Mental retard. 1 % •Barn som behövt näringstillförsel –Oro/ängslan 4 % –Depression40 % –Apati56 % –PTSD 0 % –Miljöfaktorer 0 % –Beteendestör. 0 % –Mental retard. 0 %

12 Självmordsförsök •Alla asylsökande barn som sökte PBU –22 % •Barn med näringstillförsel –44 %

13 Permanent (PUT) och Tillfälligt (TUT) uppehållstillstånd •Alla barn på förläggningen –32 % •Alla asylsökande barn som sökte PBU –60 % •Barn med näringstillförsel –74 %

14 Tillstånd utan PUT Alla asylsökande barn på PBU

15 Tillstånd efter PUT Alla asylsökande barn på PBU

16 Tillstånd utan PUT Barn med näringstillförsel

17 Tillstånd efter PUT Barn med näringstillförsel

18 Kontakt med PBU Alla asylsökande barn som sökt PBU

19 Kontakt med PBU Barn med näringstillförsel

20 Kontakt med PBU •Alla asylsökande barn som sökt PBU –Median 9 mån före och 1 mån efter PUT/TUT •Barn med näringstillförsel –Median 7 mån före och 2 mån efter PUT/TUT

21 Familj •Alla asylsökande barn som sökte PBU –48 (39 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin •Barn med näringstillförsel –5 (19 %) mödrar kontakt med vuxenpsykiatrin –23 mödrar hade nedsatt omsorgsförmåga före PUT –Ingen efter PUT

22 Barn med näringstillförsel •11 barn som matats –7 i hemmet –4 bara på avdelningen •16 barn med sond –10 i hemmet –6 bara på avdelning

23 Sondutsättning efter PUT fram till i dag 2/12 05 •1 barn före PUT –Vårdats på barnmedicinska avdelningen •9 barn inom 1 vecka –5 av dessa har vårdats hemma med sond 4 - 9 månader •1 barn inom 2 veckor –Vårdats hemma i 5 månader •1 barn inom 3 veckor –Vårdats hemma med sond i 8 månader

24 Sammanfattning (1) •De flesta är deprimerade eller ångestfyllda •Överrepresentation från fd Sovjet •Nästan alla fungerade bra när de kom till Sverige •Negativt besked utlöser ofta symptomen •Förbättring och tillfriskning när man fått PUT

25 Sammanfattning (2) •Tiden till tillfrisknande är oberoende av vårdform •Självmordsförsök vanligt bland barn som inte äter •Mödrarnas omsorgsförmåga förbättras efter PUT

26 Slutsats •Som två olika tillstånd före och efter uppehållstillstånd –Före PUT svarar barnen dåligt på vår behandling –Efter PUT svarar barnen på omvärldens omsorg och vår behandling •Asylprocessen viktigare faktor än tidigare trauma •Blir det för mycket fokus på det ”sjuka” barnet? –Stötta, trösta och aktivera familjen •Förändring av asylprocessen


Ladda ner ppt "Barnpsykiatriska problem hos asylsökande barn i Luleå/Boden en retrospektiv studie Lars Joelsson, överläkare Karin Dahlin, socialpedagog PBU Luleå/Boden."

Liknande presentationer


Google-annonser