Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nolans modell •Vad är det vi vill uppnå? •Hur vet vi att en förändring är en förbättring? •Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nolans modell •Vad är det vi vill uppnå? •Hur vet vi att en förändring är en förbättring? •Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?"— Presentationens avskrift:

1 Nolans modell •Vad är det vi vill uppnå? •Hur vet vi att en förändring är en förbättring? •Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÅL MÄTA IDÈER A P S D

2 Testcykeln •Ett hjul för lärande och handlande •De tre vanligaste sätten att använda PDSA-cykeln är: 1.Att få kunskap för att besvara någon av de tre frågorna 2.Att testa en förändringsidé 3.Att sprida en förändring

3 PDSA-cykeln •Planera •Testa, gör, pröva •Studera, analysera •Lär, agera P DS A

4 Testcykeln: PLANERA •Vad är syftet med testcykeln? •Vad tror vi kommer att hända? Hypoteser •Planera detaljerna: vem gör vad, när och hur?

5 Testcykeln: PLANERA •Syfte: Minska återbesöken •Testcykel 1: Brev till patientgrupp som opererats med fråga om hur de vill ha sitt återbesök: Besök/telefonkontakt/inget återbesök men möjlighet till kontakt vid behov. •Hypotes: alla patienter behöver/vill inte ett ha återbesök på mottagningen. Med åb per telefon spar vi tid på mottagningen och patienten behöver inte resa hit •Vem/ vad? Dr Lena skriver brevet. Anger hur och när patienten skall svara

6 Testcykeln: PLANERA (forts.) •När/ Hur? Brev skall skickas per vanlig post till patienter opererade vecka X. •Ssk Lisa skall bevaka inkomna svar och sammanställa resultat. Lisa skall ringa upp samtliga patienter som fått brev under vecka X för att utvärdera om hur de upplevt att få brevet och hur de upplevt att åb blev.

7 Testcykeln: GÖR •Genomför testet •Dokumentera problem och oförutsedda observationer •Börja analysera insamlade data

8 Testcykeln: GÖR •Brev skickas vecka X. 15 patienter blev opererade. Brev skickas till 10. 5 skulle ändå på åb av annat skäl. Patienterna svarar per brev/fax/telefon/mail hur de vill ha sitt åb •Dr. Lena ringer upp de patienter som vill ha återbesök per telefon •Ssk Lisa bokar in de patienter som vill ha ett vanligt återbesök. Dr. Lena ser patienten på åb på mottagningen.

9 Testcykeln: STUDERA •Slutför analysen av insamlade data •Jämför resultaten med hypoteserna •Summera slutsatserna - vad lärde vi oss?

10 Testcykeln: STUDERA •1 brev kom tillbaka (fel adress). En patient hann komma tillbaka akut innan svar på brevet kom in. •Av svaren från 8 patienter ( 5 mailade och 3 ringde) ville: 5 hellre ha en telefonkontakt, 2 ville ha ett vanligt återbesök och 1 ville höra av sig vid behov. •Alla patienter vill inte ha ett åb på mottagningen. 5 färre åb på mottagningen blev 5 fler telefon åb. Spar vi tid på mottagningen?

11 Testcykeln: LÄR •Vilka förändringar/modifieringar bör göras? •Vad kan vi föra vidare till nästa testcykel? Vad är syftet med nästa testcykel? Vad kommer att hända i den?

12 Testcykeln: LÄR •Kolla upp adresser noggrannare, några omformuleringar i brevet, •Behövs ett mer strukturerad mall till stöd för att genomföra telefon åb •Ta reda på ersättning för telefon åb. •Mät hur lång tid åb per telefon tar •Skicka brevet per mail till patienten? •Testcykel 2 Brev till fler patienter, utökad test

13 Tester av förändringsidéer •Minimistandard: Kurva över tid med noteringar •Förändra antagande om tid: minut - timme - dag - vecka -månad - kvartal -år •Testa i liten skala •Testa mer än en förändring i taget •Testa under olika förhållanden

14 Sekvens av test-cykler Data Idéer Teorier Hypoteser Förändringar som leder till förbättringar

15 Testcykeln •multipla testcykler kan drivas samtidigt för att vinna tid och mer lärande


Ladda ner ppt "Nolans modell •Vad är det vi vill uppnå? •Hur vet vi att en förändring är en förbättring? •Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar?"

Liknande presentationer


Google-annonser