Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urologmottagningen i ständig förbättring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urologmottagningen i ständig förbättring"— Presentationens avskrift:

1 Urologmottagningen i ständig förbättring
Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet Område SärskildaSpecialiteter Författare; Marianne Sandborg ssk, Tina Gustafsson sekr, Birgitta Persson usk, Ann Carlstrand VEC, Ingela Berrum Svennung TÖL Urologmottagningen i ständig förbättring

2 Urologmottagningen i ständig förbättring
Bakgrund 19000 patientbesök/år 13200 läkarbesök, varav 4000 nybesök, 9200 återbesök Omfattar cirka 25% av all cancer Tillgängligheten måste öka Urologmottagningen i ständig förbättring

3 Syfte/mål Öka tillgängligheten – för att få nöjdare patienter
100% av nybesök skall erbjudas tid inom tre månader (060930) 100% av patienter med misstänkt cancer skall erbjudas tid inom två veckor (060930) 90 % av återbesökspatienter skall erbjudas tid inom planerad vårdprocess (061231) Urologmottagningen i ständig förbättring

4 Genomförande Hur? Metod?
SU övergripande genombrottsprojekt med fokus på ”Bättre tillgänglighet på mottagningen” Genombrottsteknik Lärandeseminarier Tvärdisciplinärt arbete Urologmottagningen i ständig förbättring

5 Urologmottagningen i ständig förbättring
Brainstorming på APT genererade mängder av idéer/hinder Utvalda idéer bearbetades och testades i 13 PDSA-cykler Mätarbeten Skapade nya arbetssätt, väckte en tävlingsinstinkt hos personalen på mottagningen Urologmottagningen i ständig förbättring

6 Urologmottagningen i ständig förbättring
Mätarbeten Outnyttjade besökstider på mottagningen Under en vecka var 13 tider outnyttjade och 19 spärrade av andra orsaker Antalet ggr remisserna bedöms/team/vecka Variation mellan 1-5 ggr/vecka Dagar från utfärdandet av remiss till ankomst Av 792 inkomna remisser ankom 156 senare än 5 dagar Urologmottagningen i ständig förbättring

7 Vilka var idéerna som ledde fram till genombrott?
De tester som berörde remissflödet, utnyttjande av befintliga tider, samt posthanteringen Urologmottagningen i ständig förbättring

8 Urologmottagningen i ständig förbättring
1. Remissflödet Remissens långa resa; Brev från VC, till de instanser som skickar in remisser senare än fem arbetsdagar efter utfärdandet Tätare remissbedömning; Remissbedömning minst två ggr/vecka Personligt ställda remisser; Går direkt till teamets remissbedömning Urologmottagningen i ständig förbättring

9 2.Uttnyttjande av befintliga tider
Person som tar emot avbokning är ansvarig för att ny patient bokas in Pool med förberedda patienter som kan kallas in med kort varsel Urologmottagningen i ständig förbättring

10 Urologmottagningen i ständig förbättring
3.Posthanteringen All post öppnas Remisserna prioriteras i postöppningen Urologmottagningen i ständig förbättring

11 Urologmottagningen i ständig förbättring
Vad blev resultaten? Urologmottagningen i ständig förbättring

12 Urologmottagningen i ständig förbättring

13 Urologmottagningen i ständig förbättring

14 Urologmottagningen i ständig förbättring

15 Urologmottagningen i ständig förbättring

16 Urologmottagningen i ständig förbättring
Vad hände sedan… Mottagningen har evakuerats Ökat remissinflöde ”Röda fredagar” Focus på förbättringsarbetet avtar Urologmottagningen i ständig förbättring

17 Urologmottagningen i ständig förbättring
Resultat i nuläget Urologmottagningen i ständig förbättring

18 Urologmottagningen i ständig förbättring

19 Urologmottagningen i ständig förbättring

20 Urologmottagningen i ständig förbättring
För att fortsätta förändra och förbättra Våga granska sin egen verksamhet Inte fastna i sitt invanda arbetssätt Ta till vara på den inneboende idérikedom som finns i verksamheten Urologmottagningen i ständig förbättring

21 Urologmottagningen i ständig förbättring
Framtiden Rätt patient till urologmottagningen - remittenterna Återbesökspatienterna - deras väg ut! Fortsätta med förbättringsarbete! - men i vilken form? Urologmottagningen i ständig förbättring

22 Urologmottagningen i ständig förbättring!
Vi tackar för oss och hoppas Vi tillfört Er tankar och ideér kring tillgänglighet Urologmottagningen i ständig förbättring! Urologmottagningen i ständig förbättring


Ladda ner ppt "Urologmottagningen i ständig förbättring"

Liknande presentationer


Google-annonser