Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urologmottagningen i ständig förbättring Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urologmottagningen i ständig förbättring Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet."— Presentationens avskrift:

1 Urologmottagningen i ständig förbättring Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet Område SärskildaSpecialiteter Författare; Marianne Sandborg ssk, Tina Gustafsson sekr, Birgitta Persson usk, Ann Carlstrand VEC, Ingela Berrum Svennung TÖL

2 Urologmottagningen i ständig förbättring Bakgrund 19000 patientbesök/år 13200 läkarbesök, varav 4000 nybesök, 9200 återbesök Omfattar cirka 25% av all cancer Tillgängligheten måste öka

3 Urologmottagningen i ständig förbättring Syfte/mål Öka tillgängligheten – för att få nöjdare patienter 100% av nybesök skall erbjudas tid inom tre månader (060930) 100% av patienter med misstänkt cancer skall erbjudas tid inom två veckor (060930) 90 % av återbesökspatienter skall erbjudas tid inom planerad vårdprocess (061231)

4 Urologmottagningen i ständig förbättring Genomförande Hur? Metod? SU övergripande genombrottsprojekt med fokus på ”Bättre tillgänglighet på mottagningen” Genombrottsteknik Lärandeseminarier Tvärdisciplinärt arbete

5 Urologmottagningen i ständig förbättring Brainstorming på APT genererade mängder av idéer/hinder Utvalda idéer bearbetades och testades i 13 PDSA-cykler Mätarbeten Skapade nya arbetssätt, väckte en tävlingsinstinkt hos personalen på mottagningen

6 Urologmottagningen i ständig förbättring Mätarbeten Outnyttjade besökstider på mottagningen Under en vecka var 13 tider outnyttjade och 19 spärrade av andra orsaker Antalet ggr remisserna bedöms/team/vecka Variation mellan 1-5 ggr/vecka Dagar från utfärdandet av remiss till ankomst Av 792 inkomna remisser ankom 156 senare än 5 dagar

7 Urologmottagningen i ständig förbättring Vilka var idéerna som ledde fram till genombrott? De tester som berörde remissflödet, utnyttjande av befintliga tider, samt posthanteringen

8 Urologmottagningen i ständig förbättring 1. Remissflödet Remissens långa resa; Brev från VC, till de instanser som skickar in remisser senare än fem arbetsdagar efter utfärdandet Tätare remissbedömning; Remissbedömning minst två ggr/vecka Personligt ställda remisser; Går direkt till teamets remissbedömning

9 Urologmottagningen i ständig förbättring 2.Uttnyttjande av befintliga tider Person som tar emot avbokning är ansvarig för att ny patient bokas in Pool med förberedda patienter som kan kallas in med kort varsel

10 Urologmottagningen i ständig förbättring 3.Posthanteringen All post öppnas Remisserna prioriteras i postöppningen

11 Urologmottagningen i ständig förbättring Vad blev resultaten?

12 Urologmottagningen i ständig förbättring

13

14

15

16 Vad hände sedan… Mottagningen har evakuerats Ökat remissinflöde ”Röda fredagar” Focus på förbättringsarbetet avtar

17 Urologmottagningen i ständig förbättring Resultat i nuläget

18 Urologmottagningen i ständig förbättring

19

20 För att fortsätta förändra och förbättra Våga granska sin egen verksamhet Inte fastna i sitt invanda arbetssätt Ta till vara på den inneboende idérikedom som finns i verksamheten

21 Urologmottagningen i ständig förbättring Framtiden Rätt patient till urologmottagningen - remittenterna Återbesökspatienterna - deras väg ut! Fortsätta med förbättringsarbete! - men i vilken form?

22 Urologmottagningen i ständig förbättring Vi tackar för oss och hoppas Vi tillfört Er tankar och ideér kring tillgänglighet Urologmottagningen i ständig förbättring!


Ladda ner ppt "Urologmottagningen i ständig förbättring Urologmottagningen i ständig förbättring! Kvalitetsveckan 2007 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fokus på tillgänglighet."

Liknande presentationer


Google-annonser