Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-09-041 3. Bakgrund till satsningen 2. Direktiv från ledningsgruppen 4. Nuläge (Mätetal och mätbarhet) 1. Projektets namn och ansvariga personer 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-09-041 3. Bakgrund till satsningen 2. Direktiv från ledningsgruppen 4. Nuläge (Mätetal och mätbarhet) 1. Projektets namn och ansvariga personer 6."— Presentationens avskrift:

1 2014-09-041 3. Bakgrund till satsningen 2. Direktiv från ledningsgruppen 4. Nuläge (Mätetal och mätbarhet) 1. Projektets namn och ansvariga personer 6. Effektmål 11. Riskanalys 7. Roller, deltagare och resursbehov 8. Spelregler 9. Kunder – viktiga beroenden 5. Satsningens mål och leveranser 10. Kända problemställningar 12. Tids- och Aktivitetsplan

2 Pilotprojekt för barnkliniken och LIÖ för att förbättra tillgänglighet, kvalitet och delaktighet Tillgänglighet är ett fokusområde – väntetiden för remiss till besök är för lång Befintliga system och lokaler Hantera större volymer, 100% fler allergipatienter (remisser) 2011 (20% totalt) Resurser tillkommer för dessa volymer, men produktivitetshöjning förväntas Större andel ”one stop” besök, därmed färre besök Förbättrad kvalitet, kompetens, arbetsmiljö. Engagera alla medarbetare på enheten Antal läkarbesök allergin v 7: 20 varav 4 nybesök, Antal ssk-besök 45 varav 6 nybesök, Tid från remiss till nybesök: ssk 63 dagar, läkare 0 dagar, andel one-stop ca 80%, Väntetid under ett besök:?, telefontillgänglighet tele-Q ca 90% (alla) inom en timme, de andra två telefonlinjerna inom åtta timmar. Flex ssk: 35 tim övertid ssk:4 tim, Kundnöjdhet16/11-31/12: 97,5% Ansvarig chef – Anna Byléhn, Medicinskt ansvarig Läkare – Tobias Ekenlie, Klinikens Verksamhetsutvecklar – xxx, Representanter VPC Örjan Dalgard, Anna-Karin Löfsved, Projektledare Valcon Enheten behandlar 100% fler allergipatienter 2011, med förbättrad tillgänglighet Enheten har en Jämnare beläggning och en bättre arbetssituation Kompetens för fortsatt spridning av Lean inom kliniken Remitterande Läkare & SSK Förbättra – Tillgänglighet, produktivitet, delaktighet Bibehåll – Kvalitet, medarbetarnöjdhet, patientnöjdhet Avgränsningar – Allergipatienter, nybesök Ambitionsnivå - Förbättrad tillgänglighet - halvera tiden, produktivitetsförbättring - 10% 2014-09-042 3. Bakgrund till projektet 2. Direktiv från styrgruppen 4. Nuläge (Mätetal och mätbarhet) 1. Projektets namn och ansvariga personer 6. Effektmål 11. Riskanalys 7. Roller, deltagare och resursbehov 8. Spelregler 5. Projektets mål och leveranser 10. Kända problemställningar 12. Projektplan EXEMPEL Arbetsgrupp : Ted Jakobsson alt Åke Brandt allergiläkare, Elisabeth Andersson allergisköterska, Catrin Strömstedt ssk, Rose-Marie Wingmalm vårdadmin, Maria Unnervik versksamhetsutvecklare, Tobias Ekenlie MLA, Anna Byléhn vårdenhestschef Projektgrupp : Arbetsgrupp+ Margareta nilsson ssk, Mona Johansson usk, Carin Willén usk, Magdalena Engström läkare och schemaläggare, Andreas Selander ssk, Pernilla Båtsby ssk Enad arbetsgrupp utåt, Med = Med, Helhet – inte jag, Säger vad man tycker – den som tiger samtycker, Konsensus efterstävas – Beslut fattas vid behov av Anna/Tobias, möten börjar och slutar i tid, Om nyckelpersoner saknas kan mötet ställas in 9. Kunder – viktiga beroenden - Läkare som gästspelare - Lång väntetid från remiss till besök - Många outnyttjade mottagningstider -… Läkare ej delaktiga, Svårt att hitta tiden – Hög arbetsbelastning & personalfrånvaro, Frigöra och prioritera tid utanför gruppträffar, Låg prioritet i läkarschema för mottagningen, Tappar fart och engagemang efter en tid, Låg motivation för förändring i läkargruppen i stort, Svårt att få alla delaktiga, Acceptens från övriga på mottagningen att vissa lägger tid på detta Styrgrupp beslutar om start-tillstånd 19/2, Lean Academy? Arbetsgruppen träffas fredagar kl 13-16 med start 5/3 “Stora gruppen” träffas var 4-5 vecka med start 16/4

3 Riskanalys RiskÅtgärd Ansvarig Hög Låg Liten effekt på enhetens framgång Stor effekt på enhetens framgång Motaktion nödvändig ! Överväges Sannolikhet 123456789

4 Hög Låg Liten effekt på enhetens framgång Stor effekt på enhetens framgång Motaktion nödvändig ! Överväges Sannolikhet Riskanalys 1.Läkare ej delaktiga 2.Svårt att hitta tiden – Hög arbetsbelastning & personalfrånvaro 3.Frigöra och prioritera tid utanför gruppträffar 4.Låg prioritet i läkarschema för mottagningen 5.Tappar fart och engagemang efter en tid 6.Låg motivation för förändring i läkargruppen i stort 7.Svårt att få alla delaktiga 8.Acceptens från övriga på mottagningen att vissa lägger tid på detta 9.Motivation hos ledningsgruppen 1 2 3 5 4 6 7 8 9 EXEMPEL


Ladda ner ppt "2014-09-041 3. Bakgrund till satsningen 2. Direktiv från ledningsgruppen 4. Nuläge (Mätetal och mätbarhet) 1. Projektets namn och ansvariga personer 6."

Liknande presentationer


Google-annonser