Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Parken i Sörberge - Ett drogförebyggande ungdoms- och fritidsgårdsprojekt år 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Parken i Sörberge - Ett drogförebyggande ungdoms- och fritidsgårdsprojekt år 2008."— Presentationens avskrift:

1

2 Projekt Parken i Sörberge - Ett drogförebyggande ungdoms- och fritidsgårdsprojekt år 2008

3 Målet med fritidsgårds projektet - Skapa en drogfri mötesplats för delaktighet, ansvar, kamratskap, engagemang och inflytande - Höja debutåldern så att färre ungdomar jämfört med idag dricker alkohol under högstadietiden - Skapa större medvetenhet om skaderisker med olika dopningspreparat Aktivt arbeta för att minska alkohol- och droganvändning bland ungdomar Minska klotter och skadegörelse i kommun

4 Målgruppen i projektet - Ungdomar från årskurs 6 som fyller 13 år 2008 till årskurs 3 på gymnasiet som fyller 19 år 2008. (Födda 1996 & 1989 )

5 Hur skall projektet planeras och genomföras - Genom självförvaltning och meningsfulla sysselsättningar - Tydliga ansvarsområden och uppdrag - Samråds/planeringsmöten - Bildande av ungdoms/ föräldragrupper - Bildande av projektgrupp - Avrapportering till politisk ledningsgrupp - Erfarenhetsutbyten/ studiebesök - Dagboksanteckningar - Uppföljning, utvärdering, dokumentation

6 Verksamhetsidéer - Caféverksamhet - Kurser/utbildning - Musik- och cafékvällar med lokala rockband - Ungdomsdanser - Pröva på aktiviteter - Temakvällar - Rockfestival i samband med skolavslutning den 13 juni - Föräldrautbildning i drogförebyggande arbete för vuxna som engageras i verksamheten

7 Samarbetspartners - Timrå kommun - Bergeforsparken - Polis - Fältassistenter - Föreningar/ organisationer - Timrå ungdomsråd - Föräldrar - Studieförbund - Skolan/ kulturskolan - Söråkers Folkets Hus - Företag - Kyrkan

8 Representanter för projektgruppen Projektledare Polisen i Timrå Bergeforsparken Vuxenskolan ABF NBV Fritidsgården i Timrå Fritidsgården i Sörberge Teater Thalia Fältassistenter ICA Andersson Ungdomsrådet Sörberge Intresseförening IOGT-NTO Förälder Rotary

9 Ledningsgruppen för projektet i Kommun Gunilla Pontén- kultur & tekniknämnden ( S ) Tony Andersson- kultur & tekniknämnden ( M ) Bo Markusson- avd. chef, kultur & tekniknämnden Hans Nordin- rektor Sörbergeskolan Jonas Öhlund- tf. verksamhetschef på Social-förvaltningen Rapportering sker med jämna mellanrum till ledningsgruppen hur projektet fortskrider

10 Tidsplan för projektet 7 Januari- 31 December år 2008 Öppethållande tider: Måndagkl: 17.00-22.00 Onsdagkl: 17.00-22.00 Fredag kl: 17.00-24.00

11 Projektledarens ansvar och roll Leda, följa upp, dokumentera, och utvärdera projektet Ansvar över information om projektet internt och externt Följa upp mål, delmål tids- och aktivitetsplan för projektet Kallelser till möten och sammankomster Mötesordförande Rapportering till ledningsgrupp

12 Projektledare Johnny Torvaldsson Tfn:060- 57 87 22 Mob:070- 19 12 241 E-post: johnny.torvaldsson@timra.se

13 Patrik Norberg Ulf Jansson Besöksadress: Bergeforsparken Forsvägen 20 A 860 30 Sörberge Tfn: 060- 57 87 22 Fritidsledare

14 Representanter från ungdomsgruppen i projektet


Ladda ner ppt "Projekt Parken i Sörberge - Ett drogförebyggande ungdoms- och fritidsgårdsprojekt år 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser