Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset

2 Bakgrund Behovet av akut operationsutrymme ökar.Behovet av akut operationsutrymme ökar. Begränsad resurs.Begränsad resurs. 20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet).20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet). Strykning av elektiva operationerStrykning av elektiva operationer Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens? LEAN?Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens? LEAN?

3

4

5 Bakgrund Behovet av akut operationsutrymme ökar.Behovet av akut operationsutrymme ökar. Begränsad resurs.Begränsad resurs. 20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet).20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet). Strykning av elektiva operationerStrykning av elektiva operationer Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?LEAN?Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?LEAN?

6

7

8 Bakgrund Behovet av akut operationsutrymme ökar.Behovet av akut operationsutrymme ökar. Begränsad resurs.Begränsad resurs. 20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet).20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet). Strykning av elektiva operationerStrykning av elektiva operationer Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?LEAN?Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens?LEAN?

9 Kända problemställningar Utnyttjandegrad på akut op-sal lågUtnyttjandegrad på akut op-sal låg Brister i följsamhet till rutinerBrister i följsamhet till rutiner Dåligt ifyllda/otydliga operationsanmälningarDåligt ifyllda/otydliga operationsanmälningar ÅrstidsvariationÅrstidsvariation Överbeläggningar på vårdavdelningenÖverbeläggningar på vårdavdelningen Kommunens omvårdnadsresursKommunens omvårdnadsresurs

10 Övergripande mål Förbättra utnyttjandet av akutsalsresurs.Förbättra utnyttjandet av akutsalsresurs. Förbättra tillgängligheten för såväl akut som elektiv ortopedisk kirurgiFörbättra tillgängligheten för såväl akut som elektiv ortopedisk kirurgi Utjämna flöden (LEAN!)Utjämna flöden (LEAN!) Uppnå jämnare beläggningsgrad på vårdavd.Uppnå jämnare beläggningsgrad på vårdavd. Behålla kvalitet/patientsäkerhetBehålla kvalitet/patientsäkerhet

11 Vad vill vi uppnå? 90% av patienterna ska opereras inom utsatt tidsgräns90% av patienterna ska opereras inom utsatt tidsgräns 30% ökning av knivtid på akutsal måndag-fredag30% ökning av knivtid på akutsal måndag-fredag Genomsnittlig beläggningsgrad på vårdavd <90%Genomsnittlig beläggningsgrad på vårdavd <90% Minskad mortalitet för höftfraktur inom 30 dagar för patient >80 år 80 år < 8% Tid ankomst sjukhus till operation < 20 timmar för höftfrakturer.Tid ankomst sjukhus till operation < 20 timmar för höftfrakturer. Minskad komplikationsfrekvens, VRIMinskad komplikationsfrekvens, VRI

12 Vad har vi gjort Efter att uppdraget formulerats, utsågs en tvärprofessionell grupp från respektive kliniker. Vid första mötet förstod vi att vi måste arbeta inom befintliga ramar eftersom inga pengar finns att tillföra. Alltså: Vad kan vi göra med det vi har? Arbetet har skett genom medföljning/ observation av varandras arbetsuppgifter, tidsstudier och kartläggning av läget. Återkopplats på möten i gruppen

13 Vad har vi gjort Anpassa det elektiva slutenvårdsflödet efter det akuta – Förbättrar vårdplatssituationen

14 90%

15 Vad har vi gjort ? Avdelningspersonal ringer direkt till ortopedjour när en höftprocess anländer. Det ger jouren tid/möjlighet att planera, se bilder, aktivera läkemedelslistor samt gå till avdelning och träffa patienten. Tid till opanmälan och därmed op snabbas upp, kvalitet förbättras.

16 Vad har vi gjort? Förbättrat flöde: 2 akutsalar, 2 dagar/v med start 07.30 samt 08.30. Detta är en ökning av salsresurs De enkla ingreppen utgörs av sk P4 patienter. De får tid direkt och slipper fasta för att sedan strykas om hög belastning. Samtidigt kan nästa större ingrepp förberedas och man tappar ingen tid på morgonen och kommer bort från sista minuten ändringar av metod, operabilitet osv.

17 Vad har vi gjort Tidsstudie av akutsal under en vecka Reviderat metoder för akutoperationer Tydliggjort riktlinjer för prioritering av akuta operationer inför nästa dag Förbättrat rutiner kring operationsanmälningar

18 Vad mäter vi? Genomsnittliga väntetider för P2A-B samt P3Genomsnittliga väntetider för P2A-B samt P3 Andel inom prioriteringsgrupperna som opereras inom avsedd tid månadsvisAndel inom prioriteringsgrupperna som opereras inom avsedd tid månadsvis Andel akuta ortopedpatienter som opereras under planerad operationsdag. Tider för höftfrakturer ankomst på sjukhus till operation. Andel som opereras inom 24 timmar.Andel akuta ortopedpatienter som opereras under planerad operationsdag. Tider för höftfrakturer ankomst på sjukhus till operation. Andel som opereras inom 24 timmar. Andel P4 vars operationsdatum flyttasAndel P4 vars operationsdatum flyttas Salsresurs avsedd för akuta operationerSalsresurs avsedd för akuta operationer Beläggningsgrad vårdavd månadsvisBeläggningsgrad vårdavd månadsvis Överlevnad 3 mån för höftfrakturpatienter.Överlevnad 3 mån för höftfrakturpatienter.

19 När mäter vi? Januari-mars, Oktober-december årligen Utgångsvärden 2011 Måluppföljning2012-2013 pågår

20 P2A: Inom 2 timmar P2B: Inom 6 timmar P3: Inom 24 timmar

21

22 Mortalitet höftfraktur inom 30 dagar på patient > 80 år 2011.

23 Arbete som pågår Två akutsalar/dag, inkl. heldag fredag 07.30 salen börjar alltid med ett kort ( 30 min knivtid) standardiserat ingrepp som kräver få instrument. Införa nytt program för att kunna mäta hur många patienter som flyttas

24 Sammanfattning LITE BÄTTRE HELA TIDEN


Ladda ner ppt "Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser