Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll."— Presentationens avskrift:

1 Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll

2 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet • Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

3 Utveckling av Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK utvecklas tillsammans med en KSO-grupp

4 KKiK är framtaget ur ett KF-perspektiv KFNämndVerksamhet Antal mått

5 Mäter i flera dimensioner…… (aktiviteter, prestationer)

6 Varifrån tar vi fram måtten? SKL: • Öppna jämförelser • Kommunens egna uppgifter • Externa undersökningar • SCB • Skolverket • m.m. Kommunledning Kommunens förvaltning - Verksamhet

7 Vilka områden ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet? • Din kommuns tillgänglighet • Trygghetsaspekter i din kommun • Din delaktighet och kommunens information • Din kommuns effektivitet • Din kommun som samhällsutvecklare Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena

8 Alla mått definieras i verktygslåda

9 Exempel på mått - tillgänglighet - Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? - Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? - Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? - Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar? - Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08–17 på vardagar?

10 Exempel på mått – tillgänglighet (forts) - Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum (kö)? - Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? - Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats (kö)? - Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

11 Resultaten presenteras i resultatrapport

12 Alla mått finns tillgängliga i Kolada

13 Nyckeln till framgång är kunskap om måttet och analys - Vad mäter måttet? - Vad betyder måttet? - Vilks processer påverkar måttet? - Vad gör de som når högst/bäst resultat?

14 Mått 18A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? Hämtas från Skolverket KKiK mäter de som är godkända på hela Eng-, MA- och SV-provet. Skolverket tar hänsyn till om elever klarat delprov inom resp. ämnesområde. (Både nämnaren och täljaren är olika) Alla skolor i kommunen.

15 Mått 18B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Hämtas från Skolverket KKiK mäter de som är godkända på hela MA- eller SV-provet. Skolverket tar hänsyn till om elever klarat delprov inom resp. ämnesområde. (Både nämnaren och täljaren är olika) Alla skolor i kommunen.

16 Analys mått 18 - Ett av få resultatmått som är jämförbara nationellt och som mäter i början av utbildningsprocessen - Vad gör kommuner som når goda resultat? - Finns skillnader mellan enheter i egna kommunen? Egna – externa utförare? - Hur arbetar de som når bäst resultat? - Hitta mätmoder som på individ-/klass-/skolnivå kan mäta kunskaps-/färdighetsnivå vid flertal tillfällen under läsåret - Följ elever från förskola – åk 9 - Anpassa åtgärder – elevfokus - Öppna upp klassummen

17 Att lära av goda exempel…

18 Handbok och nätverk som stöd - Handbok med teori och övningar - Åtta kommunnätverk, 60 kommuner i ”Nätverk för Resultat”

19 ….fakta och övningar

20 Kommunens Kvalitet i Korthet – tre träffar per år Januari Maj September Uppstart för insamling av resultat – Alla Presentation av resultat - Alla Utvecklingsfrågor - Projektledare Inspirerande träffar där goda exempel redovisas De flesta resultaten tas fram av SKL. Kommunen tar fram 16 av 38 (39) resultat.

21 Viktiga datum 2012-09-27:Uppstartsmöte för insamling av resultat 2012-10-XX:Sista dag för att ge besked om deltagande i telefon- och e-postundersökningen (Datum meddelas i samband med uppstartsmötet.) 2012-11-23Sista dag för inlämning av resultat (Datum meddelas i samband med uppstartsmötet.) 2013-01-17:Redovisning av resultat för 2012

22 Vilka på SKL jobbar med Kommunens Kvalitet i Korthet? Lena Langlet, Medborgardialog Kjell-Åke Eriksson, Medborgardialog Gunnar Gidenstam, Styrning och ledning Christine Feuk, Styrning och ledning Leif Eldås, Övergripande Lars Strid, Övergripande Eva Höög,Övergripande

23 Veta mer? www.skl.se/kkik


Ladda ner ppt "Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll."

Liknande presentationer


Google-annonser