Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkter/Genombrott

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkter/Genombrott"— Presentationens avskrift:

1 Utgångspunkter/Genombrott
Medarbetarnas förbättringsvilja är i fokus, metoden är ett verktyg för att få struktur på förbättringsarbetet Tillsammans bygger teamen kunskap om vilka förbättringsideér som leder mot målet Förbättringsarbetet ska handla om små förändringar som är möjliga att genomföra inom ramen för det vardagliga arbetet

2 Professionell kunskap Förbättringskunskap
Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Förbättringar av processer och system i hälso- och sjukvården Förbättringar av diagnos och behandling Ökat värde för dem vården finns till för

3 Förbättringsmodell S Mål! Mått! Idéer! D P A Test!
Vad är det vi vill uppnå? Mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring Mått! Vilka förändringar resulterar i förbättring? Idéer! D S P A Test!

4 S ynliga M ätbara A ccepterade R ealistiska T idssatta A ndvändbara
SMARTA MÅL S ynliga M ätbara A ccepterade R ealistiska T idssatta A ndvändbara

5 Att mäta för att veta Hur vet ni att det ni valt att arbeta med behöver förbättras? Hur vet ni att de förändringar ni vill göra kommer att leda till förbättring just i er verksamhet? Kommer ni att kunna jämföra era resultat över tid med er själva?

6 Mål Minska antal patienter på väntelistan med 50% inom 3 månader
Mätning Räkna antal personer som finns uppsatta på väntelistan varje vecka. Redovisa i ett diagram över tid. Mäts kontinuerligt

7 Diagram över patienter uppsatta på väntelista

8 Mål 100% av Linnéornas läkemedelslistor ska vara korrrekt ifyllda och ha en korrekt behandlingsindikation för varje läkemedel. Mätning Genomgång av läkemedelslistor för 11 patienter i utgångsmätningen för 36 patienter i uppföljningsmätningen

9

10 Förändringar Uppdatering av läkemedelslistor vid läkemedelsgenomgångar
Information till medicinklinikens läkare Information till distriktsläkarkollegor Påminnelser från Linneagruppens deltagare


Ladda ner ppt "Utgångspunkter/Genombrott"

Liknande presentationer


Google-annonser