Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att införa nya arbetssätt……. …… och att upprättahålla det nya!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att införa nya arbetssätt……. …… och att upprättahålla det nya!"— Presentationens avskrift:

1 Att införa nya arbetssätt……. …… och att upprättahålla det nya!

2 är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla. John M Keynes

3 Professionell kunskap  Ämneskunskap  Personliga färdigheter  Värderingar, etik Förbättring av diagnos och behandling Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården + Ökat värde för dem vården finns till för Utvecklat efter P Batalden & P Stoltz Förbättringskunskap  System  Variation  Förändringspsykologi  Lärandestyrt förändringsarbete

4 Hur reagerar vi på nya idéer? ’ Rogers kurva’ Komma sistare Late majority Hitta på-are Innovators Hoppa på-are Early adopters Komma förstare Early majority Över min döda kroppare Laggards 3%13%34% 16% Everett Rogers

5 Nya rutiner, Utbildning Standardisera förenkla Automatisera Förbättrade tekniska och rumsliga lösningar ”Effektiva förändringar”

6 Vilka åtgärder har LITEN effekt när det gäller att förändra praxis?  Skriftliga rekommendationer  Föreläsningar  En enda åtgärd

7 Vilka åtgärder har GOD effekt när det gäller att förändra praxis?  Påminnelser  Academic detailing - konkreta patientfall med klinisk expert  Interaktiva diskussioner med feed-back  Datoriserat beslutsstöd  Underlättare  Flera åtgärder tillsammans!

8 ’Var det du som sa att det var roligt att mäta?’

9 Adoptera……… ta till sig ny kunskap  En personlig process där jag gradvis blir motiverad att förändra mitt arbetssätt….. Medvetenhet Intresse Värdering Vilja

10 Hur då?  Dra idéerna till sig – tryck inte ut dom!  Vardagens patientmöten – utnyttja dessa!  Sociala system för att kommunicera värdet av förändring!  Fokus på relationer och stöd

11 Nu tränar vi själva………..

12 En del kommer att känna sig illa till mods och vara mycket medvetna om sig själva Lärdom: Informera om kommande förändring och motivet!

13 Man kommer att förvänta sig att man skall ge upp någonting Lärdom: Peka på vinsterna!!

14 Man kommer att känna sig ensam trots att alla går igenom samma förändring Lärdom: Ta tid att bygga förtroende och efterfråga nya idéer…

15 Man är olika redo för förändringar Lärdom: Var lyhörd…vilka är motiven till motstånd!?

16 Det finns en gräns för hur mycket förändring som kan hanteras på en gång…….. Lärdom: Engagera folk tidigt och låt dem sätta sina gränser

17 Tack för mig !


Ladda ner ppt "Att införa nya arbetssätt……. …… och att upprättahålla det nya!"

Liknande presentationer


Google-annonser