Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler Forum Vårdbyggnad Vårkonferens 19 maj2011 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler Forum Vårdbyggnad Vårkonferens 19 maj2011 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler Forum Vårdbyggnad Vårkonferens 19 maj2011 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 Utmaningar och möjligheter NLL 25 % av Sveriges yta Invånare: 249 000 Befolkningsutvecklingen, antal Befolkning – färre unga och fler äldre Kompetensförsörjning Rikt på naturtillgångar Speciell och rik kultur (de fem nationella minoriteterna) Väl fungerande verksamhet Kompetenta medarbetare Bra vårdresultat

3 Landstingets mål Aktivt Folkstyre Attraktiv Region God Hälsa och God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi

4 Mål för God Vård 2005 – 2010; 2011 - 2013 Patientfokuserad Tillgänglig Säker Kunskapsbaserad eller evidensbaserad Kvalitativt likvärdig och Jämlik Effektiv

5 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Förbättring av diagnos, behandling, processer och system System Variation Förändringspsykologi Koppla teori och aktion Förbättringskunskap Efter Batalden

6 Mångdimensionella mått Funktionellt hälsostatus Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vården Kostnader Kliniskt Provresultat Komplika- tioner Direkta Indirekta Fysiskt Mentalt Socialt

7 Sunderby sjukhus Sammanslagning av Luleå lasarett och Garnisionssjukhuset i Boden (länssjukhus) Beslut om 1993 Byggnation 1996 – 1999 Invigt september 1999 Inflyttning 2000 Fokus på vårdens processer Effektivseringskrav Utveckling Från patientens – kundens perspektiv Mer öppenvård Mer avancerad vård, t ex PCI, cancerbehandling Tydligare kvalitetsuppföljning och resultatorientering Ökat fokus på vårdkedjor och processer Ta till vara nya arbetssätt från patientensperspektiv eHälsa

8 Om- och tillbyggnad Sunderby sjukhus Ett sjukhus för framtiden växer fram!

9 Utvecklingsplan för sjukhuset Patientens perspektiv Vårdens perspektiv Medarbetarnas perspektiv Finansiellt perspektiv Framtidsperspektiv ”Över tiden säkra länssjukhusets roll som kompetenscentrum och navet för länsfunktionerna.” Vision Mål

10 Patientens perspektiv - trygg, välkommen och omhändertagen - lätt tillgängligt, enkelt att hitta - hälsobefrämjande utformning Vårdens perspektiv - lokalerna stödja vårdprocesserna - bra patientflöde - minimal påverkan vid avbrott i mediaförsörjning Medarbetarnas perspektiv - attraktiva och stimulerande arbetsplatser - dagsljus och utblickar - bullerdämpande ytskikt - korta avstånd Finansiellt perspektiv - driftekonomisk utformning Framtids perspektiv - generella och flexibla lokaler - kräva minimala ombyggnationer

11 Utvecklingsområden

12 Expansionsområde

13 patienthotell Framtidens patienthotell 65-68 hotellrum 2 familjelägenheter Alla handikappanpassade

14 För patienten Fokus på det friska - snabbare tillfrisknande Gästens integritet bevaras Bättre boende och lugnare miljö Närstående får större möjlighet att vara nära sin anhörig Infektionsriskerna minskar Gästerna får större frihet Kortare vårdtider Ensamhet Hotell Vistet

15 För verksamheterna Mer tid till de svårt sjuka patienterna Ökad vårdtyngd Frigör vårdplatser – förbättrar patientflöde Kortare vårdtider Möjlighet till bättre service kring gästens behov Förbättrad samverkan mellan sjukhusens enheter Hotell Vistet

16 Skiss över utbyggnad Etapp C Hotellbyggnad Arbetsmaterial Huvudentré Restaurang

17 Samhällsomvandling i Kiruna o Gällivare/Malmberget Malmkroppar under samhällena Malmberget – flytt av hela samhället – Landstingets verksamhet med vårdcentral och tandklinik berörs – Kommunalt äldreboende, skola mm – Tidsperspektiv: ca 5 år Kiruna – Sjukhus och två vårdcentraler – Tidsperspektiv: ca 15 – 30 år

18 Samhälle, Kommun, Socialpolitik System Makro- organisation system Mikro-system Individuell vårdgivar & patient system Egen-vård Källa: Batalden

19

20

21

22


Ladda ner ppt "Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler Forum Vårdbyggnad Vårkonferens 19 maj2011 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser