Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-02 Logistik på SU. 2 Agenda  Vad är logistik?  Logistikernas arbetsmetodik  Produktionsoptimeringsprojektet –Nomineringsprocessen –Status för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-02 Logistik på SU. 2 Agenda  Vad är logistik?  Logistikernas arbetsmetodik  Produktionsoptimeringsprojektet –Nomineringsprocessen –Status för."— Presentationens avskrift:

1 Logistik på SU

2 2 Agenda  Vad är logistik?  Logistikernas arbetsmetodik  Produktionsoptimeringsprojektet –Nomineringsprocessen –Status för delprojekten –Fallstudie: De akuta vårdkedjorna  Övriga arbetsuppgifter

3 Logistik på SU 3 Vad är Logistik? Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till avslutat vårdåtagande för att tillfredställa patientens vårdbehov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att patientens vårdkedja skall fungera. Källa: Vårdlogistik SKL,2007

4 Logistik på SU 4 Ett systematiskt arbetssätt att identifiera problem, fastställa grundorsaker och ta fram förbättringar. DMAIC metodik D efine Förstå uppgiften och dess påverkan på resultatet •Process kartläggning •SMART analys • Intressentanalys • Risk analys •SWOT analys M easure Utveckla och genomföra den lämpligaste data insamlingsmetoden •Process kartläggning •Datainsamlings tabeller •Pareto diagram •SIPOC A nalyze Hitta rotorsaker •Fiskbens diagram • Korrelations analysis •Hypotes test •Simuleringar I mprove Ta fram och implementera lösningar •Risk analysis •Process- kartläggning •Hypotes test C ontrol Säkerställ att resultatet består •Dokumentering, standardisering träning Ex på verktyg

5 Logistik på SU 5 Logistikernas arbetsgång DefineMeasureAnalyzeImproveControl Vårt stöd Resultat

6 Logistik på SU 6 Projektet för Produktionsoptimering  Övergripande syfte är att inom befintliga ramar anpassa verksamheten genom att analysera och förändra, för att få ett jämnare flöde och förbättra effektiviteten med utgångspunkt i patientens behov.

7 Logistik på SU 7 Nomineringsprocessen 1.Problem identifieras i verksamhet 2.Logistiker kontaktas för en första diskussion 3.Enklare uppdrag med mindre omfattning försöker planeras in av logistiker själva 4.Större uppdrag skall lyftas till områdeschef för prioritering inom området. Denne nominerar uppdraget. 5.Kvalitetsdirektör/ Utvecklingschef prioriterar mellan nomineringarna. 6.Arbetet kan påbörjas

8 Logistik på SU 8 Status för delprojekten Område 1: An/Op/Iva Östra  Syfte: Effektivare resursutnyttjande på Central operation  Status: Definitionsfasen påbörjad Område 2: Kirurgi Östra  Syfte: Upprätta en verksamhetsplaneringsprocess för att skapa en kontrollerad och styrd verksamhet.  Status: Definitionsfasen påbörjad

9 Logistik på SU 9 Status för delprojekten Område 3: An/Op/Iva Mölndal  Syfte: Öka tillgängligheten för mottagning och behandling/ operation för patienten.  Status: Definitionsfas Område 4: Radiologi Sahlgrenska  Syfte:Odefinierat  Status: Planerad start maj

10 Logistik på SU 10 Status för delprojekten Område 5: An/Op/Iva Sahlgrenska  Syfte:Att skapa helhetssyn och förbättra planeringen av opererande verksamheter genom att upprätta en verksamhetsplaneringsprocess  Status: Definitionsfasen Område 6 Akuta vårdkedjor: Fallstudie

11 Logistik på SU 11 Fallstudie: De akuta vårdkedjorna SUS  Syfte –att ledtiderna på akutmottagningen kortas till  TTT: 10 min  TTL: 90 min För 90% av patienterna  TGT: 300 min –att rätt patient skrivs in på rätt avdelning (har rätt kompetens) –att vi har hög patientsäkerhet –och god arbetsmiljö  Upplägg –5 Delprojekt, Logistiker medverkat i 4 av dessa. –3 faser: Nulägesanalys, Ta fram ny standardiserad modell, Implementering

12 Logistik på SU 12 Fallstudie: De akuta vårdkedjorna SUS •Metod för Fas 1-Nulägesanalys: 1.Processkartläggning av befintligt flöde för att skapa en enhetlig och samstämmig syn av hur akutens flöde ser ut och för att lyfta fram de viktigaste problemområdena i värdeflödet.  Workshop med de 3 olika projektgrupperna, där representanter från olika yrkeskategorier deltog  Summering och dokumentering 2. Dataanalyser för att få fram samband

13 Logistik på SU 13 Workshop med Post-It lappar för att få fram processkartan

14 Logistik på SU 14 Processkarta över akuten

15 Logistik på SU 15 (Minuter, höger axel) (Antal, höger axel) TTL mål 90 min Exempel på Dataanalyser

16 Logistik på SU 16 TGT-total genomloppstid Målsättningen är att 90% av patienterna ska ha en genomloppstid på max 300 minuter, det innebär att cirka 6100 patienter hamnar utanför målsättningen. Hur mycket krävs det? 1.Att alla som hade en GLT på 368 minuter eller mer hade en GLT på 300 minuter eller kortare 2.Att alla som hade en GLT mellan 300 minuter och 593 minuter hade en GLT på 300 minuter eller mindre

17 Logistik på SU 17 Positiv feedback  ”Förresten - ni gjorde en mkt bra presentation igår på seminariet om akuta vårdkedjor. Det blir tydligare och tydligare hur värdefull er kompetens är för sjukvården” Bästa hälsningar, Michaela

18 Logistik på SU 18 Övriga uppdrag  Föredrag om logistik  Coach till verksamheten inom logistikfrågor  Mindre uppdrag utanför projektet för produktionsoptimering  Utbildning


Ladda ner ppt "2014-07-02 Logistik på SU. 2 Agenda  Vad är logistik?  Logistikernas arbetsmetodik  Produktionsoptimeringsprojektet –Nomineringsprocessen –Status för."

Liknande presentationer


Google-annonser