Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistik på SU 2017-04-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistik på SU 2017-04-04."— Presentationens avskrift:

1 Logistik på SU

2 Agenda Vad är logistik? Logistikernas arbetsmetodik
Produktionsoptimeringsprojektet Nomineringsprocessen Status för delprojekten Fallstudie: De akuta vårdkedjorna Övriga arbetsuppgifter Logistik på SU

3 Vad är Logistik? Vårdlogistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera alla aktiviteter på patientens väg från vårdbegäran till avslutat vårdåtagande för att tillfredställa patientens vårdbehov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att patientens vårdkedja skall fungera. Källa: Vårdlogistik SKL,2007 Logistik på SU

4 DMAIC metodik Improve Define
Förstå uppgiften och dess påverkan på resultatet Process kartläggning SMART analys Intressentanalys Risk analys SWOT analys Measure Utveckla och genomföra den lämpligaste data insamlingsmetoden Process kartläggning Datainsamlings tabeller Pareto diagram SIPOC Analyze Hitta rotorsaker Fiskbens diagram Korrelations analysis Hypotes test Simuleringar Improve Ta fram och implementera lösningar Risk analysis Process-kartläggning Hypotes test Control Säkerställ att resultatet består Dokumentering , standardisering träning Ex på verktyg Light – Verktyg som bör användas i ett DMAIC projekt Comprehensive – Vid behov finns ytterliggare verktyg Ett systematiskt arbetssätt att identifiera problem, fastställa grundorsaker och ta fram förbättringar. Logistik på SU

5 Logistikernas arbetsgång
Vårt stöd Define Measure Analyze Improve Control Resultat Logistik på SU

6 Projektet för Produktionsoptimering
Övergripande syfte är att inom befintliga ramar anpassa verksamheten genom att analysera och förändra, för att få ett jämnare flöde och förbättra effektiviteten med utgångspunkt i patientens behov. Logistik på SU

7 Nomineringsprocessen
Problem identifieras i verksamhet Logistiker kontaktas för en första diskussion Enklare uppdrag med mindre omfattning försöker planeras in av logistiker själva Större uppdrag skall lyftas till områdeschef för prioritering inom området. Denne nominerar uppdraget. Kvalitetsdirektör/ Utvecklingschef prioriterar mellan nomineringarna. Arbetet kan påbörjas Logistik på SU

8 Status för delprojekten
Område 1: An/Op/Iva Östra Syfte: Effektivare resursutnyttjande på Central operation Status: Definitionsfasen påbörjad Område 2: Kirurgi Östra Syfte: Upprätta en verksamhetsplaneringsprocess för att skapa en kontrollerad och styrd verksamhet. Logistik på SU

9 Status för delprojekten
Område 3: An/Op/Iva Mölndal Syfte: Öka tillgängligheten för mottagning och behandling/ operation för patienten. Status: Definitionsfas Område 4: Radiologi Sahlgrenska Syfte:Odefinierat Status: Planerad start maj Logistik på SU

10 Status för delprojekten
Område 5: An/Op/Iva Sahlgrenska Syfte:Att skapa helhetssyn och förbättra planeringen av opererande verksamheter genom att upprätta en verksamhetsplaneringsprocess Status: Definitionsfasen Område 6 Akuta vårdkedjor: Fallstudie Logistik på SU

11 Fallstudie: De akuta vårdkedjorna SUS
Syfte att ledtiderna på akutmottagningen kortas till TTT: 10 min TTL: 90 min För 90% av patienterna TGT: 300 min att rätt patient skrivs in på rätt avdelning (har rätt kompetens) att vi har hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö Upplägg 5 Delprojekt, Logistiker medverkat i 4 av dessa. 3 faser: Nulägesanalys, Ta fram ny standardiserad modell, Implementering Logistik på SU

12 Fallstudie: De akuta vårdkedjorna SUS
Metod för Fas 1-Nulägesanalys: Processkartläggning av befintligt flöde för att skapa en enhetlig och samstämmig syn av hur akutens flöde ser ut och för att lyfta fram de viktigaste problemområdena i värdeflödet. Workshop med de 3 olika projektgrupperna, där representanter från olika yrkeskategorier deltog Summering och dokumentering Dataanalyser för att få fram samband Logistik på SU

13 Workshop med Post-It lappar för att få fram processkartan
Logistik på SU

14 Processkarta över akuten
Logistik på SU

15 Exempel på Dataanalyser
(Minuter, höger axel) (Antal, höger axel) TTL mål 90 min Logistik på SU

16 TGT-total genomloppstid
Målsättningen är att 90% av patienterna ska ha en genomloppstid på max 300 minuter, det innebär att cirka 6100 patienter hamnar utanför målsättningen. Hur mycket krävs det? Att alla som hade en GLT på 368 minuter eller mer hade en GLT på 300 minuter eller kortare Att alla som hade en GLT mellan 300 minuter och 593 minuter hade en GLT på 300 minuter eller mindre Logistik på SU

17 Positiv feedback ”Förresten - ni gjorde en mkt bra presentation igår på seminariet om akuta vårdkedjor. Det blir tydligare och tydligare hur värdefull er kompetens är för sjukvården” Bästa hälsningar, Michaela Logistik på SU

18 Övriga uppdrag Föredrag om logistik
Coach till verksamheten inom logistikfrågor Mindre uppdrag utanför projektet för produktionsoptimering Utbildning Logistik på SU


Ladda ner ppt "Logistik på SU 2017-04-04."

Liknande presentationer


Google-annonser