Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

2 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Hur har vi arbetat?  Olika arbetsgrupper i verksamheten  Vårdkedjorna  Representanter från samverkansparter  Ledningsgrupper

3 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Vad har vi gjort?  Lokala kliniska riktlinjer  Rutiner för vård av suicidnära patienter både i öppen och slutenvård  Rutiner för samarbetsparter t.ex IVA och akuten  Bakgrundsmaterial och styrkort  Användarstöd på hemsida och i Melior

4 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Användarstöd  Skattningsskalor/bedömningsinstrument  Tolkningsnyckel  Lathund för samtal  Aktivitet för suicidriskbedömning i Melior

5 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Handläggning av patienter efter intoxikation/suicidal handling  Uppdrag  Bakgrund  Metod

6 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Handläggning vid IVA/MS före psykiatrisk konsultation  Omvårdnadsanamnes (sköterska)  Anhörig/minderåriga barn (sköterska)  Självskattning med MADRS-S (sköterska)  Rutiner för situationer när patienter avviker skapas tillsammans med IVA  Dokumentation i vårdplan, som följer patientens väg i vårdkedjan

7 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Handläggning vid psykiatrisk konsultation på IVA  Överrapportering från omvårdnads-personal till konsultläkare  Psykiatrisk anamnes  Somatisk anamnes  Missbruk  Aktuell medicinering  Självskattning med MADRS-S  Suicidriskbedömning  Nätverk  Anhörigkontakt  Bedömning av vårdbehov  Konsultationen avslutas med samtal med sköterska och läkare vid IVA

8 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Handläggning efter psykiatrisk konsultation när patienten skrivs ut till hemmet  Konsultsvar går till berörd psykiatrisk öppenvårdsmottagning  Efter samtycke från patienten informeras även andra vårdgivare  Önskvärt att psykiatrisk öppenvård etablerar kontakt med patienten på IVA

9 Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri Handläggning inom psykiatrisk öppenvård  Möjliggöra tid för besök inom 3 dagar  Respektive mottagning skapar rutiner för fortsatt handläggning


Ladda ner ppt "Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser