Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Frånvarorutin i förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Frånvarorutin i förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Frånvarorutin i förskolan

2 Frånvarorutin i förskolan
Kan man ha närvaroplikt i en frivillig verksamhet? Låt barnen vara barn, det är väl gott att ta sovmorgon ibland. Tids nog börjar allvaret.

3 Föräldrainformation Ur föräldrainformation:
”Vi pedagoger har alltid ansvar för ditt barn när det vistas såväl ute, som inne på förskolan. Det är viktigt att vi får veta om barnet av någon anledning inte ska komma till förskolan. Om barnet uteblir utan frånvaroanmälan kommer ni att bli kontaktad en pedagog på förskolan. När det gäller lämning och hämtning är det viktigt att överlämnandet av barnen mellan oss är tydligt, vid överlämning övergår ansvaret från personal till föräldrar. Det är även viktigt att Du som förälder meddelar oss på förhand om någon annan person ska hämta Ditt barn.”

4 Handlingsplan vid frånvaro
Handlingsplan om ett barn är frånvarande utan att vi känner till orsak, eller ej haft kontakt med vårdnadshavare. Stäm av med övrig personal, om någon annan tagit emot frånvaroanmälan. Redan första dagen ett barn är frånvarande, utan att vårdnadshavare hört av sig – ring omgående och fråga vad som hänt. Känner ni av någon anledning oro för barnet, kontakta genast förskolechefen! Om det inte går att nå familjen via telefon, skickar vi brev, kort eller e- post andra dagen, och ber dem kontakta oss omgående. Vi fortsätter ringa tills vi får kontakt med vårdnadshavare.

5 Handlingsplan forts. Kom ihåg att dokumentera händelse, datum, veckodag och signera. (Sid 45 i boken ”När det krisar i förskolan”) Meddela förskolechefen om ett barn uteblivit utan att ni får kontakt eller känner till orsak. Vid oro kontaktar förskolechef samverkande socialsekreterare för samråd.  Om barnet fortfarande är frånvarande utan att vi känner till orsaken – eller vid upprepad frånvaro, lyfts ärendet till förskolechefen som ev. tillsammans med specialpedagog bjuder in vårdnadshavare till möte för att utröna vad förskolan kan göra för att öka barnets närvaro. Vid ett sådant möte kan representant för BVC, BUP eller IFO medverka, om vårdnadshavare gett sitt medgivande. Telefon förskolechef……….

6 Brev till vårdnadshavare

7 Hur var rutinen innan? Många förskolor och avdelningar gjorde olika. En del ringde samma dag, en del nästa dag, en del väntade en vecka och sa sedan till förskolechefen osv. Osäkerhet om vad som gällde. Föräldrar blev förvånade och förnärmade när vi ringde.

8 Hur är det idag? Alla förskolor gör lika.
Vi informerar föräldrar vid inskolning och föräldramöten om vad som gäller. Även under sommaröppet gäller rutinen. I takt med att föräldrar blir medvetandegjorda, tycker färre att det är ”konstigt” att vi ringer. De vet att personalen har det uppdraget. När personalen inte lyckats nå förälder meddelas förskolechefen samma dag.


Ladda ner ppt "Frånvarorutin i förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser