Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplig Metod. Vad är enligt dig vetenskap?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplig Metod. Vad är enligt dig vetenskap?"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplig Metod

2 Vad är enligt dig vetenskap?

3 Ordet vetenskap kommer från latinets "Scientia", som betyder kunskap. Men, vad innebär det?

4 Vetenskap = fakta, teorier, metoder • Vetenskap kan vara "fakta", ”teorier”, kunskap. • Vetenskap kan vara metoder att söka kunskap/göra undersökningar Är allt kunskap man har vetenskap? Kan alla sätt att samla in kunskap kallas vetenskapliga?

5 • Endast kunskaper som är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap. Hur vet man vilka metoder är vetenskapliga? Vilka krav bör man ställa på vetenskapliga metoder??

6 Vetenskapliga metoder bygger på • Observationer som är slutsatser av undersökningar/experiment – Observationer tolkas för att ge en bild av verkligheten • Observationer måste kunna verifieras, – fullständig redovisning av hur man har gått tillväga (d.v.s. metoden ) och vad man har kommit fram till (d.v.s. resultaten).

7 Vad är en vetenskaplig teori? En vetenskaplig teori/modell är slutsatser och förklaringsmodell som beskriver de experimentella observationerna • Kan du ge några exempel?

8

9 Vetenskap i förändring Vetenskapliga teorier • kan ifrågasättas med nya modeller • Kan omprövas med nya metoder • Kan förklaras ogiltiga

10 Vad är skillnad mellan vetenskaplig teori och värdering? Värdering baseras på kulturella/personliga erfarenheter och åsikter Vetenskaplig teori baseras på objektiva undersökningar/experiment

11 Hur går vi tillväga när vi vill komma fram till en ny vetenskaplig teori?

12 Naturvetenskaplig arbetssätt Hypotes Göra experiment = Undersöka Fundera Läsa Planera experiment Nyfikenhet/Problem Slutsats = Förklaring Lösning? Modeller Ja Nej Omformulera Anteckna och Analysera Observera Reflektera Diskutera Publikation

13

14

15 • Kritiskt tänkande är av största vikt för vetenskapligt arbete!

16 Vad menas med ’’att tänka kritiskt’’? • "att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativ"

17 Tro och vetenskap? • Vetenskap – Att bevisa utan att tro – Vetenskapens mål är att vara objektiv – KAN inte hantera subjektiva frågor – Erbjuder ingen absolut sanning • Religiositet – Att tro utan att bevisa – Ger vägledning om rätt och fel, moral, etik – Anser sig veta sanningen (i någon form)

18 Tro och vetenskap kompletterar varandra • Vetenskapen är bra på att besvara frågor om samband i naturen • Tron hanterar många frågor som inte kan besvaras av vetenskapen (t.ex. etik)

19 Konflikter uppstår när vi inkräktar på varandra!

20 Det har funnits motsättningar i historien

21 Motsättningar idag

22 Naturvetenskap söker förklaring Genom att ta fram teorier/hypoteser om världen och dess samband som inte blandade in övernaturliga förklaringar och sedan utsätta dem för kritik, granskning och diskussion utvecklades det vetenskapliga arbetssättet

23 Ordlista • Vetenskap • Vetenskaplig metod • Kunskap • Fakta • Teori/modell • Experimentell/undersökningsmetod • Hypotes • Experiment • Observation • Analys • Slutsats • Värdering • Kritisk tänkande • Kreativitet • Nyfikenhet • Objektivt • Subjektivt • Publikation • Referenser Bra verb • Reflektera • Diskutera • Observera • Analysera • Värdera • Tolka • Ifrågasätta • Ompröva • Omformulera • Förändra • Baseras på • Bygger på • Beskriva • Förklara • Verifiera • Tro • Bevisa


Ladda ner ppt "Vetenskaplig Metod. Vad är enligt dig vetenskap?"

Liknande presentationer


Google-annonser