Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplig Metod.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplig Metod."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplig Metod

2 Vad är enligt dig vetenskap?

3 Ordet vetenskap kommer från latinets "Scientia", som betyder kunskap.
Men, vad innebär det?

4 Vetenskap = fakta, teorier, metoder
Vetenskap kan vara "fakta", ”teorier”, kunskap. Vetenskap kan vara metoder att söka kunskap/göra undersökningar Är allt kunskap man har vetenskap? Kan alla sätt att samla in kunskap kallas vetenskapliga?

5 Endast kunskaper som är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap.
Hur vet man vilka metoder är vetenskapliga? Vilka krav bör man ställa på vetenskapliga metoder??

6 Vetenskapliga metoder bygger på
Observationer som är slutsatser av undersökningar/experiment Observationer tolkas för att ge en bild av verkligheten Observationer måste kunna verifieras, fullständig redovisning av hur man har gått tillväga (d.v.s. metoden ) och vad man har kommit fram till (d.v.s. resultaten).

7 Vad är en vetenskaplig teori?
En vetenskaplig teori/modell är slutsatser och förklaringsmodell som beskriver de experimentella observationerna Kan du ge några exempel?

8

9 Vetenskap i förändring
Vetenskapliga teorier kan ifrågasättas med nya modeller Kan omprövas med nya metoder Kan förklaras ogiltiga

10 Vad är skillnad mellan vetenskaplig teori och värdering?
Värdering baseras på kulturella/personliga erfarenheter och åsikter Vetenskaplig teori baseras på objektiva undersökningar/experiment

11 Hur går vi tillväga när vi vill komma fram till en ny vetenskaplig teori?

12 Naturvetenskaplig arbetssätt
Publikation Nyfikenhet/Problem Modeller Fundera Läsa Slutsats = Förklaring Omformulera Hypotes Observera Reflektera Diskutera Nej Ja Planera experiment Lösning? Göra experiment = Undersöka Anteckna och Analysera

13

14

15 Kritiskt tänkande är av största vikt för vetenskapligt arbete!

16 Vad menas med ’’att tänka kritiskt’’?
"att självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och vara kreativ"

17 Tro och vetenskap? Vetenskap – Att bevisa utan att tro
Vetenskapens mål är att vara objektiv KAN inte hantera subjektiva frågor Erbjuder ingen absolut sanning Religiositet – Att tro utan att bevisa Ger vägledning om rätt och fel, moral, etik Anser sig veta sanningen (i någon form)

18 Tro och vetenskap kompletterar varandra
Vetenskapen är bra på att besvara frågor om samband i naturen Tron hanterar många frågor som inte kan besvaras av vetenskapen (t.ex. etik)

19 Konflikter uppstår när vi inkräktar på varandra!

20 Det har funnits motsättningar i historien

21 Motsättningar idag

22 Naturvetenskap söker förklaring
Genom att ta fram teorier/hypoteser om världen och dess samband som inte blandade in övernaturliga förklaringar och sedan utsätta dem för kritik, granskning och diskussion utvecklades det vetenskapliga arbetssättet

23 Ordlista Vetenskap Vetenskaplig metod Kunskap Fakta Teori/modell
Experimentell/undersökningsmetod Hypotes Experiment Observation Analys Slutsats Värdering Kritisk tänkande Kreativitet Nyfikenhet Objektivt Subjektivt Publikation Referenser Bra verb Reflektera Diskutera Observera Analysera Värdera Tolka Ifrågasätta Ompröva Omformulera Förändra Baseras på Bygger på Beskriva Förklara Verifiera Tro Bevisa


Ladda ner ppt "Vetenskaplig Metod."

Liknande presentationer


Google-annonser