Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvetenskap. Kunskapsområden Kultur och konst Geografi och platser Hälsa och fitness Matematik och logik Historia och händelser Filosofi och tänkande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvetenskap. Kunskapsområden Kultur och konst Geografi och platser Hälsa och fitness Matematik och logik Historia och händelser Filosofi och tänkande."— Presentationens avskrift:

1 Naturvetenskap

2 Kunskapsområden Kultur och konst Geografi och platser Hälsa och fitness Matematik och logik Historia och händelser Filosofi och tänkande Människor och ego Religion och trossystem Samhälle och samhällsvetenskap Teknologi och tillämpad vetenskap

3 Naturvetenskap Naturvetenskap bygger på att naturen går att förstå och beskriva. Vetenskapen om naturen

4 Naturvetenskap Astronomi Geovetenskap Biologi Kemi Fysik = Vetenskapen om universum och himlakropparna. = Vetenskapen om planeten jorden. = Vetenskapen om livet och livets processer. = Vetenskapen om materiens uppbyggnad, egenskaper och omvandlingar (på minsta nivån av atomer). = Vetenskapen om materia, energi och krafter. Vetenskapen om naturen

5 Naturvetenskaplig kunskap Naturvetenskapens produkter Allt det vi ”vet” om naturen. Exempel: Begrepp, hypoteser, naturlagar, teorier, modeller. Naturvetenskapens processer Metoder och tekniker för att skapa naturvetenskapens produkter. Exempel: Observera, undersöka, laborera, experimentera, klassificera, mäta, dokumentera, använda teknik, formulera hypoteser, falsifiera, tolka fakta. Naturvetenskapens roll i samhället Exempel: Forskningsresultat används som argument för politiska beslut, naturvetenskapens världsbild är i konflikt med religioners. Tre typer

6 En naturlag är ett påstående baserat på en observerad regelbundenhet i naturen, som ger testbara förutsägelser bortom de omedelbara förhållanden där regelbundenheten observerades. Naturlag En naturlag är ett påstående baserat på en observerad regelbundenhet i naturen Exempel på naturlag: ”Alla organismer består av en eller flera celler.” Naturen styrs av naturlagar. Vet man alla naturlagar kan man förutse allt man kan hitta i naturen och allt som kommer att hända i naturen. Exempel på förutsägelse: ”Alla organismer i Norge består av en eller flera celler.” Naturlagar kan falsifieras (förklaras felaktiga).

7 Begrepp Exempel på begrepp: ”Organism = Ett från omgivningen fristående system kapabelt till ämnesomsättning, förökning och evolution” ”Cell = Ett utrymme omgivet av ett dubbelt lager lipider” För att en naturlag ska ha någon betydelse måste orden i dem definieras. Ett ord med en bestämd definition kallas ett begrepp. Exempel på naturlag: ”Alla organismer består av en eller flera celler.”

8 Hypotes Innan ett påstående accepteras som en naturlag kallas påståendet en hypotes. Exempel på hypotes: ”Universum kommer att expandera för evigt.” En hypotes grundar sig på observationer. Man kan kalla den för en välkvalificerad gissning. Hypoteser kan falsifieras.

9 Teori En samling naturlagar samt en beskrivning av den del av naturen de styr kallas en teori. Exempel på naturlagar: ”Alla organismer består av en eller flera celler.” ”Celler bildas ur redan existerande celler.” ”Cellen är den minsta funktionella enheten i en organism.” Exempel på teori: Cellteorin. Exempel på beskrivning: ”Levande organismer är djur, växter, svampar... En cell består av... ” Teorier kan falsifieras.

10 Modell Vi kan endast observera den variant av naturen som är observerbar för oss. Detta är vår modell av naturen. Det låter konstigt att vi kanske inte observerar verkligheten, men t ex tycks subatomära partiklar försvinna ur det universum vi kan observera. Likaså kanske universum består av fler rumsdimensioner än de vi observerat. Vår modell av naturen, eller delar av den, kan falsifieras.

11 Liten sammanfattning Naturlagar styr vår modell av naturen. En komplett uppsättning naturlagar, tillsammans med en komplett beskrivning av den del av modellen de styr, kallas en teori. Naturlagar, teorier och modeller kan alla falsifieras.

12 1. Observationer 2. Formulering av hypotes 3. Test av hypotes genom fler observationer (experiment, undersökningar, laborationer, mätningar m m) 4. Formulering av naturlag 5. Skapande av teori Exempel: Många organismer i Sverige består av en eller flera celler. Exempel: ”Alla organismer består av en eller flera celler.” Exempel: Mikroskopiering av organismer över hela jorden. Exempel: ”Alla organismer består av en eller flera celler”. Exempel: Cellteorin. Sammanfattat som ”Den naturvetenskapliga metoden” 1. Observationer 2. Formulering av hypotes 3. Test av hypotes genom fler observationer (experiment, undersökningar, laborationer, mätningar m m) 4. Formulering av naturlag 5. Skapande av teori Exempel: Många organismer i Sverige består av en eller flera celler. Exempel: ”Alla organismer består av en eller flera celler.” Exempel: Mikroskopiering av organismer över hela jorden. Exempel: ”Alla organismer består av en eller flera celler”. Exempel: Cellteorin. Sammanfattat som ”Den naturvetenskapliga metoden”

13 Några exempel Kultur Exempel: Medias framställning av naturvetenskap. Religion Exempel: Naturveten- skapens världsbild är i konflikt med religioners. Politik Exempel: Forsknings- resultat används som argument för politiska beslut. Ekonomi Exempel: En del av statsbudgeten går till naturvetenskaplig forskning.

14 Argument för naturvetenskaplig kunskap 1. Bildning – Kunskap om naturen är anledning nog. Exempel: Kunskap om evolutionsteorin ger en sorts mening med livet. Varför ska alla lära sig naturvetenskaplig kunskap? 2. Nytta – Naturvetenskaplig kunskap kan användas till något nyttigt, det vill säga tillämpad naturvetenskap. Exempel: Jordbruk, energiutvinning, informationsteknik, medicin, nutrition. 1. Arbetsliv – För ett lönsamt arbetsliv. Exempel: Forska, arbeta som sjuksköterska, förstå teknik, använda naturvetenskapliga processer. 2. Vardagsliv – För att klara av vardagslivet. Exempel: Äta rätt, träna rätt, förstå teknik. 3. Demokrati – För åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. Exempel: Leva miljövänligt, nutidsorientera sig, inte bli lurad av politiker. 4. Kultur – För att förstå vår kultur. Exempel: Förstå vår världsbild. Varför behövs naturvetenskaplig kunskap?

15 Naturvetenskap i förskolan

16 Sammanfattning Det finns tre typer av naturveten- skaplig kunskap; naturvetenskapens produkter, processer samt roll i samhället. Naturvetenskap är vetenskapen om naturen. Naturvetenskap grundar sig på att naturen går att förstå och beskriva. En komplett uppsättning naturlagar, tillsammans med en komplett beskrivning av den del av modellen de styr, kallas en teori. Naturvetenskapens produkter är allt det vi ”vet” om naturen. Naturlagar, teorier och modeller kan alla förklaras felaktiga, falsifieras. En hypotes är en kandidat till en naturlag. Naturvetenskapens processer kan sammanfattas som ”den naturvetenskapliga metoden”. Den går ut på att observera naturen för att se om en hypotes stämmer och kan bli naturlag, samt eventuellt vara del av en teori. Att ”observera” innebär att samla in kunskap från naturen via något av sinnena, ofta med hjälp av teknik. Naturvetenskaplig kunskap kan vara målet i sig men även vara till nytta. Alla behöver naturvetenskaplig kunskap för sina egna arbetsliv och vardagsliv, samt för att ta del i demokratin och kulturen. Den natur vi kan observera, vår modell av naturen, styrs av naturlagar. Naturvetenskapens roll i samhället ses bland annat i politik, religion, ekonomi och kultur.

17 Övning Observera och formulera naturlagar Uppgift (i par): Observera ett naturligt fenomen och formulera tre naturlagar som styr detta fenomen. Presentera era naturlagar för två kompisar. De ska försöka falsifiera dem.

18 Övning Observera och beskriv naturen Uppgift (i par): Observera en organism. Rita av den. Din kompis gör likadant. Jämför din ritning med en kompis. Vilka skillnader finns i era modeller av organismen?

19 Övning Sortera Uppgift (i par): Sortera era saker i grupper. Varje grupp ska ha specifika egenskaper. Visa er sortering för två kompisar. De ska försöka gissa hur man sorterat.

20 Övning Använda teknik Uppgift (i par): Få lampan att lysa med hjälp av den tekniska utrustningen ni har. Bygg en bil av K’nex.

21 Diskussion Naturvetenskap på min förskola Uppgift (fyra och fyra): - Hur undervisar vi naturvetenskap på min förskola? - Hur skulle vi (jag) vilja undervisa naturvetenskap på min förskola?


Ladda ner ppt "Naturvetenskap. Kunskapsområden Kultur och konst Geografi och platser Hälsa och fitness Matematik och logik Historia och händelser Filosofi och tänkande."

Liknande presentationer


Google-annonser