Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin."— Presentationens avskrift:

1 KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin

2 Mål som vi skall nå:  Evolutionens mekanismer och uttryck samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.  Genteknikens möjligheter, risker och etiska frågor som tekniken väcker  Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst, livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin  De biologiska modellerna och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet  Laborativa arbetsmetoder med dokumentation och granskning av insamlat material

3  Vad är liv?  Består av celler  Kan föröka sig  Innehåller DNA  Behöver energi  Andas  Växer och kan röra sig på ett eller annat sätt  Behöver byggnadsmaterial (fotosyntesen, cellandning)

4  Djurcell

5  Celler förökar sig genom celldelning, detta sker hela livet! Celler behöver bytas ut. Döda hudceller har du säkert sett någon gång…  I år 8 pratade vi om befruktning. Hur ett encelligt ägg befruktades och blev till en flercellig människa.  En människa består av ca 100 000 miljarder celler som samarbetar med varandra

6  Alla celler innehåller gener (arvsanlag), det är generna som bestämmer cellernas egenskaper.  Cellernas egenskaper bestämmer hur du ser ut och hur din kropp fungerar  Generna är byggda efter samma princip i alla levande varelser från bakterier till människor  Generna ingår i jättemolekyler som förkortas DNA  DNA-molekyl liknas vid en spiral, förvaras i cellkärnan

7

8  En viss växt eller djurart har ett bestämt antal DNA molekyler. Människan har 46 st. i varje cell  När en cell ska dela sig rullar den ihop sig så den ser ut som en stav, s.k kromosom. Därför säger man att människan har 46 kromosomer  DNA kopierar sig själv

9  DNA strängen spricker upp.  I cellkärnan finns det lösa byggstenar (kvävebaser) som klistras in på de tomma platserna.  A-T  C-G

10  DNA kopieras vid celldelningar. Sprids med könsceller så förs informationen om växternas och djurens egenskaper vidare från generation till generation.  Individerna dör men generna lever vidare  Detta är förutsättningarna för att ett liv ska bestå

11  Vad är det som hänt när ett djur har en egenskap som inte kan spåras hos föräldrarna?  Det har skett ett hastig förändring av någon gen  Kallas mutation  Mutation bildas när något går fel i DNA-molekylens kopiering

12  Ont Färg på fjädrarna, albino  Gott Färgen på fjädrarna, Att individen får en bättre Skyddsfärg

13  Flertalet mutationer förändrar generna så att individernas chanser att överleva minskar.  En vit fågel ses ofta av rovfågeln, att jämföra med en fågel som har sin skyddsfärgade fjäderdräkt  I naturen sker det alltså ett naturligt urval av egenskaper.  Den individ med bäst anpassade egenskaperna överlever

14  Charles Darwin  Vem var han?  Född 1809  Dog 1882  Evolutionsteorin  Livet har uppkommit genom långvarig förändring.  Förändringar i arvsanlag, urval och miljö var/är de styrande krafterna  Survival of the fittest  Ingen är bäst anpassad för evigt, hela jorden förändras

15  Snabbfotade rovdjur på savannen, då behöver bytesdjuren vara snabba.  De djur som överlever är de individerna som kommer föra sina gener vidare

16 Hur vet vi att evolutionen ägt rum?  Fossiler  Fosterutveckling  Skelettet


Ladda ner ppt "KURS ht-11 Välkommen! Ann-Sofie, Anette, Curta, Håkan, Karin."

Liknande presentationer


Google-annonser