Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genetik - ärftlighetslära Utseende Intelligens Rörelser Humör mm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genetik - ärftlighetslära Utseende Intelligens Rörelser Humör mm."— Presentationens avskrift:

1 Genetik - ärftlighetslära Utseende Intelligens Rörelser Humör mm

2 Anlag överförs från generation till generation Ge exempel på egenskaper som du har ärvt från 1)Din mamma 2)Din pappa Varför är barn lika, men ändå inte kopior av sina föräldrar? Vad skulle du vilja veta om dina arvsanlag och din framtid? Vad tror du att genmodifierad mat är?

3 I en cell finns… cellkärnanMed…kromosomerMed…DNAMed…Gen – anlag Vi börjar med det mest synliga

4 I cellkärna - ett bestämt antal kromosomer • Finns i varje cells cellkärna. • Ses då cellen delar sig. • Människan har 46 st kromosomer (23 par). • 23 från far (spermien) och 23 från mor (äggcellen). • Könsceller fås efter reduktionsdelning = celler med 46 kromosomer delas till celler med 23, sker i äggstockarna och testiklarna.

5 KROMOSOM & GEN Sambandet mellan… DNA

6 Alla våra celler innehåller 46 st kromosomer

7 23 par kromosomer En från mamma och en från pappa i varje kromosompar Två av kromosomerna avgör könet Varje kromosom består av en DNA molekyl

8 Kromosom innan delning Vi kollar närmare på en bit …ännu närmare

9 Allt hänger ihop i en trådliknande spiral Om man drar ut den ännu mer…

10 …så ser man att den består av flera olika avsnitt, gener (eller anlag)

11 Varje kromosom innehåller DNA = lång spiralformad molekyl • DeoxiriboNukleinAcid (syra) • Två ”pärlhalsband” • Tvinnade • ”pärlorna” = byggstenar kallas nukleotider • som är 4 olika……

12 En gen består av ett antal kvävebaser som tillsammans bildar en kod eller ett recept på ett protein Exempel på proteiner är Hemoglobin och insulin Det finns fyra kvävebaser. T = Tymin G = Guanin C = Cytosin A = Adenin

13 Kvävebaserna kan bara sitta ihop på ett bestämt sätt. T med A och G med C

14 Kvävebaserna ”läses” av tre och tre. En ”triplett” med kvävebaser motsvarar en viss aminosyra På så sätt avgörs i vilken ordning aminosyrorna ska komma Och vilket protein som bildas

15 Alltså! Kromosomerna består av en jättemolekyl kallad DNA Dvs En Kromosom består av en DNA tråd (spiral) Ett avsnitt (del) av DNA tråden kallas för Gen eller anlag En gen (anlag) är ett recept för ett speciellt protein

16 Här kommer DNA kopian ut ur kärnan Här läses ”tripletterna” av och paras ihop med rätt aminosyra Det färdiga proteinet paketeras och skickas ut i kroppen

17 Gener - arvsanlag • Ordningsföljden av kvävebaserna. • 25 000 olika gener • ”Instruktionsbok” för allt som gör oss till en människa • T.ex ögonfärg, sätt att röra sig, högerhänt, grop i hakan • De flesta mänskliga egenskaperna styrs av flera gener.

18 X Vad bestämmer om det blir en flicka eller en pojke? pappa mamma X X Y X X YX X Y

19 Anlag (gener) för färg på ögonen • Brunögd dominant anlag = B B B • Homozygot = lika anlag • Heterozygot = olika anlag B b • Blåögd recessivt = b (måste ha blått anlag i båda (måste ha blått anlag i båda kromosomerna för att bli blåögd) b b kromosomerna för att bli blåögd) b b • Korsningsschema •• •• Brunögd Brunögd med blått anlag •• Blåögd (Kromosompar där ögonfärgsanlaget sitter)

20 Korsningsschema för en homozygot brunögd och en heterozygot brunögd föräldrar och sedan får ett av de barnen barn. B b B B b b B BB b B b Bb Första generationen 50% homozygot brunögda 50% heterozygot brunögda Andra generationen 25% homozygot brunögda 50% heterozygota brunögda 25% homozygot blåögda

21 När arvet skadas A. Downs syndrom: -för många kromosomer – 47 st -för många kromosomer – 47 st -funktionshindret kan variera men många behöver hjälp av en vuxen. -funktionshindret kan variera men många behöver hjälp av en vuxen. B. Mutation – en förändring i DNA, en bestående skada, t.ex. cancer. C. Könsbundet arv

22 B. Mutation – en förändring i DNA Varför? • Fel vid kopieringen när en cell delar sig • DNA skadas av kemikalier och av strålning från radioaktiva ämnen eller solen. Ex på följder: • Cancer

23 C. Könsbundet arv • Någon skada på könskromosomerna Exempel: • Blödarsjuka • Färgblindhet Vilket kön får oftast dessa sjukdomar och varför?

24 Genteknik bra eller dåligt?

25 Vad tycker du? (diskutera i par och med boken som hjälpmedel s.384) 1. Vad är bra eller dåligt med modern genteknik? (växtförädling, husdjursavel, nya mediciner mm) 2. När är det motiverat att göra genetiska experiment? 3. Ska man få klona människor? (s.388-389) 4. Vad betyder biologiskt mångfald? (s.390-393) 5. Varför är det viktigt att bevara vårt biologiska mångfald och hur kan vi göra? The End!


Ladda ner ppt "Genetik - ärftlighetslära Utseende Intelligens Rörelser Humör mm."

Liknande presentationer


Google-annonser