Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genetik - ärftlighetslära Utseende Rörelser Humör mm Intelligens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genetik - ärftlighetslära Utseende Rörelser Humör mm Intelligens"— Presentationens avskrift:

1 Genetik - ärftlighetslära Utseende Rörelser Humör mm Intelligens
Sonja Eliasson, Bäckskolan, Älvsbyn –

2 I en cell I cellkärnan Kromosom DNA Gen Vi börjar med det mest synliga
– anlag Vi börjar med det mest synliga

3 I cellkärna - ett bestämt antal kromosomer
Finns i varje cells cellkärna. Ses då cellen delar sig. Människan har 46 st kromosomer (23 par). 23 från far (spermien) och 23 från mor (äggcellen). Könsceller fås efter reduktionsdelning = celler med 46 kromosomer delas till celler med 23, sker i äggstockarna och testiklarna.

4 Vad bestämmer om det blir en flicka eller en pojke?
pappa mamma X Y X X X Y X X X X Y X

5 Sorterade kromosomer från människocell
En pojke

6 Sorterade kromosomer person 2
En flicka

7 Varje kromosom innehåller DNA = lång spiralformad molekyl
DeoxiriboNukleinAcid (syra) Två ”pärlhalsband” Tvinnade ”pärlorna” = byggstenar kallas nukleotider som är 4 olika……

8 Kvävebaser – 4st Bara dessa passar ihop… A – T C – G
Ordningsföljden av kvävebasparen, utmed DNA-trådarna = ….

9 Gener - arvsanlag Ordningsföljden av kvävebaserna. 25 000 olika gener
”Instruktionsbok” för allt som gör oss till en människa T.ex ögonfärg, sätt att röra sig, högerhänt, grop i hakan De flesta mänskliga egenskaperna styrs av flera gener.

10 Anlag (gener) för färg på ögonen
(Kromosompar där ögonfärgsanlaget sitter) Brunögd dominant anlag = B B B Homozygot = lika anlag Heterozygot = olika anlag B b Blåögd recessivt = b (måste ha blått anlag i båda kromosomerna för att bli blåögd) b b Korsningsschema Brunögd Brunögd med blått anlag Blåögd

11 Korsningsschema för en homozygot brunögd och en heterozygot brunögd föräldrar och sedan får ett av de barnen barn. Andra generationen 25% homozygot brunögda 50% heterozygota brunögda 25% homozygot blåögda B B B B B B B B b B b B b b B B B b B Första generationen 50% homozygot brunögda 50% heterozygot brunögda B b b b b

12 När arvet skadas A. Downs syndrom: -för många kromosomer – 47 st
-funktionshindret kan variera men många behöver hjälp av en vuxen. B. Mutation – en förändring i DNA, en bestående skada, t.ex. cancer. C. Könsbundet arv

13 En flicka med Downs syndrom
A. Kromosomer person 3 En flicka med Downs syndrom

14 B. Mutation – en förändring i DNA
Varför? Fel vid kopieringen när en cell delar sig DNA skadas av kemikalier och av strålning från radioaktiva ämnen eller solen. Ex på följder: Cancer

15 C. Könsbundet arv Någon skada på könskromosomerna Exempel: Blödarsjuka
Färgblindhet Vilket kön får oftast dessa sjukdomar och varför?

16 Genteknik bra eller dåligt?

17 Vad tycker du? (diskutera i par och med boken som hjälpmedel s.384)
Vad är bra eller dåligt med modern genteknik? (växtförädling, husdjursavel, nya mediciner mm) När är det motiverat att göra genetiska experiment? Ska man få klona människor? (s ) Vad betyder biologiskt mångfald? (s ) Varför är det viktigt att bevara vårt biologiska mångfald och hur kan vi göra? The End!


Ladda ner ppt "Genetik - ärftlighetslära Utseende Rörelser Humör mm Intelligens"

Liknande presentationer


Google-annonser