Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genetik I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genetik I."— Presentationens avskrift:

1 Genetik I

2 Kromosomer och celldelning
Människan har 46 kromosomer (23 par). DNA:t finns i cellkärnan och i mitokondrierna. Tillsammans utgör detta DNA individens genom. Då cellen delar sig kallas den ursprungliga cellen för modercell och de två nya för dotterceller.

3 DNA packas inför delningen.

4 Kromosomer i människocell före och efter replikation
En cell består av 46 kromosomer som kan delas in i 23 par. I ett par kommer den ena från mamman och den andra från pappan. De två kromosomerna är homologa. Ej identiska!

5 En kromosom strax innan celldelningen består av två kopior som sitter ihop s.k. systerkromatider.

6 Mitos = Celldelning Sker då organismen växer men även i vuxen ålder för att ersätta sliten och skadad vävnad. I änden på kromosomen finns DNA som kallas telomerer. Den yttersta delen av telomeren kopieras inte och därför blir den lite kortare för varje delning. När telomererna är slut kan cellerna inte dela sig längre.

7 Mitos ”Vanlig” celldelning Antal kromosomer 46 animation
46 (92 kromatider) 46 (92 kromatider) 92 92 46 46

8 Förökning Könlös – avkomman får samma arvsanlag som föräldern (kloning) Könlig – anlagen bildar nya kombinationer. Avkomman blir en ”blandning” av föräldrarna. En del organismer har endast könlig förökning. Andra har både könlig och könlös.

9 Ex Jordgubbar

10 Meios – skapar könceller
Könceller är ägg och spermier Har endast en av varje kromosompar (23 kromosomer hos människa). Man säger att sådana celler är haploida. Då spermien kommer in i ägget kallas det befruktade ägget zygot och har då två av varje kromosom liksom vanliga celler. Man säger att dessa celler är diploida.

11 Meios Antal kromosomer 46 Bildar könsceller d.v.s. ägg och spermier.
46 (92 kromatider) Sker i äggstockar och testiklar. 46 (92 kromatider) 46 (92 kromatider) 46 (92 kromatider) 23 23 46 46 23 23 23 23

12 Avkommans kön bestäms av könskromosomerna X och Y.
XX = flicka XY = pojke SRY-genen på Y-kromosomen gör att embryot utvecklas till en pojke.


Ladda ner ppt "Genetik I."

Liknande presentationer


Google-annonser