Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Niklas Dahrén DNA-replikationen Fördjupning. Semikonservativ replikation Replikation i 5’-3’ riktning Skillnaden mellan ”leading strand” och ”lagging.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Niklas Dahrén DNA-replikationen Fördjupning. Semikonservativ replikation Replikation i 5’-3’ riktning Skillnaden mellan ”leading strand” och ”lagging."— Presentationens avskrift:

1 Niklas Dahrén DNA-replikationen Fördjupning

2 Semikonservativ replikation Replikation i 5’-3’ riktning Skillnaden mellan ”leading strand” och ”lagging strand” Innehållet i denna undervisningsfilm:

3 Från gen till protein Den genetiska koden Replikationen Transkriptionen Translationen Fler filmer på samma tema: http://www.youtube.com/Kemilektioner

4 DNA-replikationen  DNA-molekylerna måste kopieras inför celldelningen så att båda dottercellerna får full uppsättning av DNA-molekyler.  Kopieringen av DNA-molekylerna kallas för “Replikationen”.

5 Semikonservativ replikation 1. DNA-molekylens båda kedjor separeras. 2. Nya komplementera kedjor byggs genom att fria nukleotider basparas till de gamla kedjorna. 3. Resultatet blir att två DNA-molekyler bildas, båda dessa innehåller en gammal DNA-kedja och en nytillverkad DNA-kedja= Semikonservativ replikation! DNA-molekyl:

6 DNA-polymeras kan bara bygga i 5’-3’ riktning Tymin Fosfat Deoxyribos Guanin C4C4 Fosfat 5´ 3´ Deoxyribos C3C3 C2C2 C1C1 C4C4 C5C5 O Adenin Purin Pyrimidin Cytosin Fosfat Deoxyribos 3 vätebindningar 2 vätebindningar 3´ 5´ Purin Pyrimidin  När DNA-replikationen sker binds nya nukleotider till det tredje kolet på föregående nukleotid.  DNA-polymeras kan bara koppla ihop fosfatgruppen på den nytillkomna nukleotiden med det tredje kolet på deoxyribos.  Den nya DNA-kedjan växer således i 5’-3’ –riktning. C3C3 C1C1 C2C2 C4C4 C5C5 Fosfat C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5 O O Deoxyribos O C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5

7 Konsekvensen blir att de båda DNA- kedjorna tillverkas på lite olika sätt  De båda strängarna kan bara syntetiseras i 5’-3’-riktning eftersom DNA- polymeraset bara kan koppla på nya nukleotider på det sättet.  ”Leading strand” syntetiseras i samma riktning som replikationsgaffeln och i ett enda stycke.  Syntesen av ”Lagging strand” måste ske åt ”fel håll” jämfört med replikationsgaffeln (annars blir det inte i 5’-3’-riktning) och i korta fragment som kallas för ”Okazakifragment”. Men varje nytt fragment påbörjas så nära replikationsgaffeln som möjligt vilket gör att helheten av syntesen ändå går åt samma håll som replikationsgaffeln!  Okazakifragmenten ”limmas” ihop med hjälp av enzymet ”DNA-ligas”.

8 DNA-replikation av; ”leading strand” och ”lagging strand” 5´ 3´ 5´ 3´ 5´ 3´ 1.Enzymet ”Helikas” separerar strängarna. 2.Enzymet ”DNA-polymeras” syntetiserar ”Leading strand” i 5´-3´- riktning i ett enda stycke. 3.”DNA-polymeras” syntetiserar ”Lagging strand” i 5´-3´-riktning i små fragment som kallas för Okazakifragment. 4.Enzymet ”Ligas” binder ihop de olika Okazakifragmenten med varandra. Okazakifragment

9 Syntesen av leading strand och lagging strand De båda strängarna är antiparallella med varandra: Där den ena strängen har sin 5’- ände där har den andra sin 3’-ände. De båda strängarna måste därför syntetiseras åt olika håll eftersom DNA-polymers enbart kan syntetisera i 5’-3’-riktning. 1 2 3 Ligas Okazakifragment Leading strand Lagging strand 5´ 3´ DNA-polymeras 5´ 3´ 5´ DNA-polymeras 5´

10 Leading strand Lagging strand 5´ 3´ 5´ 3´ 5´

11 Leading strand Lagging strand 5´ 3´ 5´ 3´ 5´ 3´

12 Slutresultatet

13 Viktiga enzymer vid replikationen

14 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: http://www.youtube.com/Kemilektioner


Ladda ner ppt "Niklas Dahrén DNA-replikationen Fördjupning. Semikonservativ replikation Replikation i 5’-3’ riktning Skillnaden mellan ”leading strand” och ”lagging."

Liknande presentationer


Google-annonser