Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemisk bindning del 2 Kovalenta bindningar Niklas Dahrén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemisk bindning del 2 Kovalenta bindningar Niklas Dahrén."— Presentationens avskrift:

1 Kemisk bindning del 2 Kovalenta bindningar Niklas Dahrén

2 Innehållet i denna undervisningsfilm:
Kovalent bindning Polär kovalent bindning Innehållet i denna undervisningsfilm:

3 Fler filmer på samma tema:
Del 1: Introduktion till kemisk bindning Del 2: Kovalenta bindningar Del 3: Jonbindning och metallbindning Del 4: Introduktion till intermolekylära bindningar Del 5: Dipol-dipolbindning Del 6: Vätebindning Del 7: van deer Waalsbindning Del 8: Mer om jonföreningar och jonbindning Del 9: Fördjupning om kemisk bindning

4 Kovalent bindning + -

5 Kemisk bindning Mellan atomer (intramolekylära)
Mellan molekyler (intermolekylära) Kovalent bindning Dipol-dipolbindning Polär kovalent bindning Vätebindning Jonbindning van deer Waalsbindning Metallbindning

6 Kovalent bindning (elektronparbindning) håller ihop atomerna med varandra
2 atomer delar på valenselektroner så att båda uppnår ädelgasstruktur. De båda atomerna är lika bra på att attrahera elektroner och delar därför lika på elektronerna, vilket innebär att elektronerna kommer befinna sig mitt emellan de båda atomerna. Anledningen till att atomerna hålls samman är att de båda atomkärnornas positiva laddningar och de gemensamma elektronernas negativa laddningar attraheras av varandra. - - - - . :Cl Cl: . - - - + + - - - - - - -

7 Exempel på kovalenta bindningar
H-H F-F C-C H och H är samma typ av atom och drar därför lika mycket i de gemensamma elektronerna= kovalent bindning. F och F är samma typ av atom och drar därför lika mycket i de gemensamma elektronerna= kovalent bindning. C och C är samma typ av atom och drar därför lika mycket i de gemensamma elektronerna= kovalent bindning.

8 Hur vet man att det är en kovalent bindning?
2 lika atomer: H-H, F-F, Cl-Cl, C-C etc. 2 icke metaller: Ingen atom får vara en metall. Om föreningen är NaCl, MgCl, CaF2 eller någon annan förening mellan en metall och en icke metall så är bindningen en jonbindning. Om det enbart ingår metallatomer är det istället frågan om en metallbindning.

9 Polär kovalent bindning
+ -

10 Kemisk bindning Mellan atomer (intramolekylära)
Mellan molekyler (intermolekylära) Kovalent bindning Dipol-dipolbindning Polär kovalent bindning Vätebindning Jonbindning van deer Waalsbindning Metallbindning

11 Polär kovalent bindning innebär att den ena atomen drar åt sig elektronerna mer
2 atomer delar på valenselektroner så att båda uppnår ädelgasstruktur. De båda atomerna är olika bra på att attrahera elektroner och delar därför olika på elektronerna, vilket innebär att elektronerna kommer befinna sig närmare den ena atomen. Anledningen till att atomerna hålls samman är att de båda atomkärnornas positiva laddningar och de gemensamma elektronernas negativa laddningar attraheras av varandra. - - . . . H Cl: . - + - + . . - - - -

12 Exempel på polära kovalenta bindningar
O-H H-F O=C=O O och H är olika atomer och drar därför olika mycket i de gemensamma elektronerna= polär kovalent bindning. H och F är olika atomer och drar därför olika mycket i de gemensamma elektronerna= polär kovalent bindning. O och C är olika atomer och drar därför olika mycket i de gemensamma elektronerna= polär kovalent bindning.

13 Atomernas elektronegativitet avgör vem som är bäst på att attrahera elektroner
Hög elektronegativitet innebär att atomen är bra på att attrahera valenselektroner. Följande faktorer avgör en atoms elektronegativitet: Atomens radie: Stor radie innebär att valenselektronerna inte känner av atomkärnan i särskilt hög grad. Liten radie= hög elektronegativitet. Nettoladdningen innanför valensskalet: Det är denna laddning som valenselektronerna känner av. Om nettoladdningen är hög (mycket positiv) kommer valenselektronerna attraheras kraftigt. Kallas även för effektiv kärnladdning. Nettoladdning: 7+ Nettoladdning: 6+ 6e- 7e- Radien är lika stor hos båda atomerna. 2e- 2e- 8+ 9+ Nettoladdningen skiljer sig åt. Fluoratomen har högre nettoladdning. Fluor har högre elektronegativitet än syre Syreatom Fluoratom

14 Vilken atom har högst elektronegativitet?
1. Ta reda på nettoladdningen Nettoladdning: 1+ Nettoladdning: 1+ 2. Jämför radien (antalet skal) 1e- 1e- 8e- 2e- 2e- 3+ 11+ Litiumatom Natriumatom Svar: Båda har nettoladdningen 1+. Men litium har ändå högre elektronegativitet än natrium eftersom natrium har fler skal och därmed en större radie.

15 Elektronegativitetsvärden
GRUPP 1 GRUPP 2 GRUPP 13 GRUPP 14 GRUPP 15 GRUPP 16 GRUPP 17 GRUPP 18 H 2,1 Li 1,0 Be 1,5 B 2,0 C 2,5 N 3,0 O 3,5 F 4,0 Na 0,9 Mg 1,2 Al Si 1,8 P S Cl K 0,8 Ca Ge As Se 2,4 Br 2,8 Rb Sr Sn Sb 1,9 Te I Cs 0,7 Ba Pb Bi Po At 2,2 Högst elektronegativitetsvärden har de atomer som är längst uppe i det högra hörnet eftersom dessa atomer har en hög nettoladdning (effektiv kärnladdning) kombinerat med en liten radie!

16 Hur vet man att det är en polär kovalent bindning?
2 olika atomer: O-H, H-F, O=C=O etc. 2 icke metaller: Ingen atom får vara en metall. Om föreningen är NaCl, MgCl, CaF2 eller någon annan förening mellan en metall och en icke metall så är bindningen istället en jonbindning.

17 Kolväteföreningar är enda undantaget
CH4 C2H6 Kol och väte är väldigt lika varandra när det gäller förmågan att attrahera gemensamma bindningselektroner. Därför räknas bindningen mellan dessa atomer som en kovalent bindning trots att de egentligen är olika atomer!

18 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén:


Ladda ner ppt "Kemisk bindning del 2 Kovalenta bindningar Niklas Dahrén."

Liknande presentationer


Google-annonser