Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronskal och valenselektroner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronskal och valenselektroner"— Presentationens avskrift:

1 Elektronskal och valenselektroner
Lektion 1 Elektronskal och valenselektroner

2 Atom En atom består av en atomkärna med protoner (+) och neutroner
elektroner (-) som snurrar runt atomkärnan

3 Uppgift 1

4 Elektronerna snurrar runt kärnan i banor ….. = elektronskal
Varje ny bana är på en högre energinivå I skal K får högst 2 elektroner plats I skal L får högst 8 elektroner plats

5 Väteatom, H har en elektron i skal K
- +

6 Heliumatom 2 elektroner i K skalet

7 Kolatom 6 elektroner ( 2 i skal K + 4 i skal L)

8 Zinkatom

9 Syreatom 8 elektroner (2 i K skal + 6 i L skal)
- - -- -- - -- - - -- -- - -- - - -- --

10 Valensatomer En valenselektron är en elektron i atomens yttersta skal (valensskalet).

11 Hur många valenselektroner har följande atomer?

12 Valensatomer Antalet valenselektroner bestämmer atomslagets kemiska egenskaper. Atomen strävar mot att fylla sitt valensskal. Antalet valenselektroner har stor betydelse för vilka kemiska föreningar atomen kan ingå i.

13 Syreatom kan ta emot 2 valenselektroner i sitt valensskal = kan forma 2 bindningar
- - -- -- - -- - - -- -- - -- - - -- --

14 Vatten, H2O - + + -- -- -- - -- + 2 väteatomer, 2H -- - - -- -- - - -
Vattenmolekyl, H2O Syrets yttersta elektronskal är full Syreatom, O

15 Syrgas, O2 - - -- -- - -- - - -- -- - -- -- - - -- -- - -- -- - - -- -- - -- - -- - -- Dubbelbindning  två elektroner kretsar runt båda atomkärnor syrets yttersta elektronskal är full

16 Kolatomen kan ta emot 4 elektroner i sitt valensskal = 4 bindningar

17 Metanmolekyl, CH4 + -- - -- -- - + -- -- - 4st Väteatomer, H - -- - --
Kolatom, C

18

19 Atomnummer och masstal
Lektion 2 Atomnummer och masstal

20 Atom En atom består av en atomkärna med protoner (+) och neutroner
elektroner (-) som snurrar runt atomkärnan

21 Periodiska Systemet Första versionen uppställdes av ryssen Dmitrij Mendelejev år 1869

22 Atomnummer Atomnumret beror på antalet protoner i kärnan.
Bestämmer vilket grundämne det rör sig om Periodiska systemet är sorterat efter stigande atomnummer

23 Atomnummer Vilket atomnummer har kväve? Vilket atomnummer har guld?
Hur många protoner finns i kväves atomkärna? Vilket atomnummer har guld? Hur många protoner finns i guldets atomkärna? Vilket atomnummer har järn? Hur många protoner finns i järnets atomkärna?

24 Vilken atom är denna?

25 Masstal = atomens massa
1proton≈1neutron≈1u Enheten for atommassa är u (≈1,66*10-27kg) Elektronernas massa är försumbart (ca 1/1800u) Masstal ≈ antal protoner + antal neutroner

26

27 Räkna ut masstal för följande atomer:

28 Räkna ut masstal för följande atomer:

29 Räkna ut masstal för följande atomer:

30

31 Räkna ut massan för : H2O (vatten molekyl) CO2 (koldioxid)
N2 (kvävemolekyl) NaCl (salt)

32 Isotoper Isotoper är olika varianter av samma grundämne (lika många protoner i atomkärnan) med olika antal neutroner Ofta finns en variant som är absolut vanligast Har alla isotoper av samma ämne olika masstal?

33 Väteisotoper

34 Kol-isotoper Hur många protoner består -C-12 av? -C-14 av?
Hur många neutroner består - C-12 av? - C-14 av? Hur många elektroner består

35 Har isotoper av samma ämne samma kemiska egenskaper?
Varför?

36 Fler instuderingsfrågor
Vad är en isotop? Kol har flera isotoper den vanligaste är 12C. En annan vanligt förekommande är 14C . a) hur många fler protoner har 14C ? b) hur många fler elektroner har 14C ? c) hur många fler neutroner har 14C ? När man räknar på en atoms massa är det en av partiklarna man kan räkna bort, vilken? I vilken enhet anges atommassan i periodiska systemet?

37 Vilket grundämne är detta?


Ladda ner ppt "Elektronskal och valenselektroner"

Liknande presentationer


Google-annonser