Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alkaner Alkoholer Organiska syror

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alkaner Alkoholer Organiska syror"— Presentationens avskrift:

1 Alkaner Alkoholer Organiska syror
Organkemi Alkaner Alkoholer Organiska syror

2 Organkemi Handlar om ämnen som innehåller kol
Dessa ämnen kallas för kolföreningar Exempel på några kolföreningar: Alkaner Alkoholer Estrar Glykol är en sorts alkohol.

3 Kol I alla kolföreningar finns kol (det hörs på namnet)
Kol finns i naturen i olika former, t.ex i luften som koldioxid Koldioxid är en förening av kol och syre och har den kemiska beteckningen CO2

4 Kol Rent kol finns också i naturen på olika sätt. T.ex som grafit.
Grafit är ett skört ämne och ingår t.ex i blyerts.

5 Kol Rent kol finns dessutom i form av diamant!
Diamant är kol som under lång tid utsatts för högt tryck. Diamant är naturens hårdaste ämne.

6 Väte Kolföreningar innehåller också väte.
Väte har atomnummer 1 och är det grundämne som det finns mest av i universum. Väteatom Universum

7 Kolväten Föreningar som innehåller kol och väte kallas för kolväten.
Lätt att komma ihåg va?

8 Det ska ni enbart skita i!
Alkaner Den enklaste formen av kolväte heter metan Kor rapar och fiser metangas och det har diskuterats hur mycket detta påverkar klimatet Vad tror ni? Det ska ni enbart skita i!

9 Alkaner Och såhär ser en metanmolekyl ut:
En kolatom i mitten och fyra väteatomer runt omkring som delar på elektronerna.

10 Alkaner Mellan atomerna i denna molekyl finns elektronparbindningar som håller ihop molekylen. Eftersom kolatomer har fyra elektroner i sitt yttersta skal kan varje kolatom ha fyra bindningar till andra atomer.

11 Alkaner På kemispråk kan man beskriva metanmolekylen såhär: C = Kol
H = Väte – = elektronparbindning Detta kallas för en strukturformel. Den talar om vilka atomer som ingår och i vilket mönster de sitter.

12 Alkaner Eller såhär: CH4 Jag tror ändå jag föredrar strukturformeln…
Detta kallas för en molekylformel och talar om hur många av varje atomslag det är som ingår.

13 Alkaner Om man lägger till en kolatom och två väte atomer ser det ut så här: Varje elektronparbindning består ju av två elektroner. Kontrollräkna nu så ser du att varje kolatom har tillgång till 8 elektroner och varje väteatom har tillgång till 2 elektroner.

14 Alkaner Detta ämne heter inte metan… …utan etan!

15 Alkaner Propan har 3 kolatomer Butan har 4 kolatomer
Pentan har 5 kolatomer Hexan har 6 kolatomer Heptan har 7 kolatomer Oktan har 8 kolatomer Varifrån känner ni igen ordet oktan?

16 Alkaner Gasol är en gasblandning som innehåller propan och butan.
Gasolvärme i husvagn Gasolgrill Gasollampa

17 Alkoholer Om man byter ut en väteatom mot en syre och väte grupp så får man ett annat ämne

18 Alkoholer Då heter det inte metan längre utan metanol!
En syre och en väte tillsammans kallas för en hydroxylgrupp!

19 Alkoholer Metanol är en sorts alkohol.
Ett annat namn för metanol är träsprit. Alla alkoholer har namn som slutar på –ol. Strukturformeln för metanol. Metanol som har framställts industriellt. I kolmilor får man fram metanol ur trä.

20 Alkoholer En alkohol med två kolatomer heter etanol.
Strukturformeln för etanol. Etanol som bilbränsle. Absolut Vodka, 40 % etanol och 60 % vatten.

21 Alkoholer Jämför! Ser ni någon koppling mellan alkanernas och alkoholernas namn? Metan Metanol Etan Etanol

22 Kolföreningar Det finns kolföreningar som har fler atomslag än bara kol, väte och syre. Kväve, fosfor och svavel är några exempel. N P S Kemiska beteckningar

23 Organiska syror Organiska syror är en annan grupp av kolföreningar.
Dessa är syror, vilket hörs på namnet. Några exempel är myrsyra, mjölksyra och ättiksyra.

24 Organiska syror Mjölksyra bildas i musklerna när de får för lite syre.
Vilka grundämnen hittar ni i mjölksyra? Detta är en annan som heter Trifluormetansulfonsyra. Vilka grundämnen hittar ni här?

25 Estrar Om man låter en alkohol och en organisk syra reagera med varandra kan man tillverka estrar. Vilken sorts ester man får fram beror på vilken alkohol och vilken organisk syra det är. Det finns alltså väldigt många kombinationer och därför väldigt många sorters estrar.

26 Estrar Estrar har olika smaker eller dofter och kan t.ex användas för att ge godis en konstgjord smak av banan. Pentylacetat heter den ester som ger skumbananerna sin smak.


Ladda ner ppt "Alkaner Alkoholer Organiska syror"

Liknande presentationer


Google-annonser