Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kolföreningar Organisk Kemi – Kallas även ”livets kemi” – T.ex.: Protein, DNA, Fett, bensin, diesel, hudkräm, stearin, alkohol, naturgas/biogas – Men inte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kolföreningar Organisk Kemi – Kallas även ”livets kemi” – T.ex.: Protein, DNA, Fett, bensin, diesel, hudkräm, stearin, alkohol, naturgas/biogas – Men inte."— Presentationens avskrift:

1 Kolföreningar Organisk Kemi – Kallas även ”livets kemi” – T.ex.: Protein, DNA, Fett, bensin, diesel, hudkräm, stearin, alkohol, naturgas/biogas – Men inte CO, CO 2, H 2 CO 3, Na 2 CO 3 – Nästan 20 miljoner kända kolföreningar

2 Kol Grafit: – Leder elektricitet – Används i blyertspennor

3 Kol Diamant: – Leder inte elektricitet (isolerar) – Mycket hård

4 Kol Nanorör: – Många olika former – Sexkanter och fyrkanter

5 Kol Kolets karaktär: – Ickemetall – Fast vid rumstemperatur – Massa: 12g/mol – 6 protoner i kärnan – Ingår vanligtvis fyra bindningar med andra atomer

6 Kolväten Viktiga Organiska ämnen Kolväten är en grupp ämnen som bara består av kol- och väteatomer. De är grunden till många viktiga ämnen i vart kropp. Dessutom förekommer de i många av dagens industriprodukter.

7 Alkaner Egenskaper: – Bara enkelbindningar – Metan, etan, propan och butan är gasformiga vid rumstemperatur. – Alkaner spelar en stor roll som bränsle. Biogas: främst CH 4 Metan Bensin C 7 H 16 - C 12 H 26 Diesel, lätt villaolja C 15 H 32 - C 18 H 38 Paraffin C 20 H 42 - C 30 H 62

8 Alkaner Några viktiga namn: – CH 4 Metan – C 2 H 6 Etan – C 3 H 8 Propan – C 4 H 10 Butan – C 5 H 12 Pentan – C 6 H 14 Hexan – C 7 H 16 Heptan – C 8 H 18 Oktan – C 9 H 20 Nonan – C 10 H 22 Dekan Formel för att beräkna antalet H och C atomer: C n H 2n+2 (Två fler än dubbelt så många H-atomer än C-atomer) Metan Etan Hexan

9 Alkener Egenskaper: – En eller flera dubbelbindningar – Ändelsen -an byts ut med -en – Viktig roll i plastindustrin: Eten används för att tillverkning av polyeten. – Eten, propen och buten är gasformiga vid rumstemperatur.

10 Alkener Några viktiga namn: – C 2 H 4 Eten – C 3 H 6 Propen – C 4 H 8 Buten – C 5 H 10 Penten – C 6 H 12 Hexen – C 7 H 14 Hepten – C 8 H 16 Okten – C 9 H 18 Nonen – C 10 H 20 Deken Formel för att beräkna antalet H och C atomer: C n H 2n (Dubbelt så många H-atomer än C-atomer) Buten eten Propen

11 Alkener Fördjupning – Om det behövs, anger man numret på första C atomen dubbelbindning sitter på (numret ska vara så lågt som möjligt). – CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 heter 1-Buten (eller But-1-en). – CH 3 -CH=CH-CH 3 heter 2-Buten (eller But-2-ten).

12 Alkener Fördjupning: – Vid flera dubbelbindningar används en präfix: di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, osv. Om det behövs, anger man även numret på C atomern dubbelbindningarn sitter på (siffrorna ska vara så låga som möjligt). – CH 2 =CH-CH=CH 2 heter därför 1,3-butadien eller (but- 1,3-dien). – CH 2 =CH-CH 2 -CH=C-CH 2 -CH 3 heter1-4-Heptadien (eller Hept-1-4- dien).

13 Alkyner Egenskaper: – En eller flera trippelbindning – Ändelsen -an byts ut med -yn – Används bland annat som svetsgas (Acetylen = etyn). – Etyn, propyn och butyn är gasformiga vid rumstemperatur.

14 Alkyner Några viktiga namn: – C 2 H 2 Etyn (acetylen) – C 3 H 4 Propyn – C 4 H 6 Butyn – C 5 H 8 Pentyn – C 6 H 10 Hexyn – C 7 H 12 Heptyn – C 8 H 14 Oktyn – C 9 H 16 Nonyn – C 10 H 18 Dekyn Formel för att beräkna antalet H och C atomer: C n H 2n-2 (Två mindre än dubbelt så många H- atomer än C-atomer)

15 Alkyner Fördjupning: – Om det behövs, anger man numret på första C atomen trippelbindningen sitter på (siffran ska vara så lågt som möjligt). – CH≡C-CH 2 -CH 3 heter 1-Butyn (eller But-1-yn). – CH 3 -C≡C-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 heter2-Heptyn (eller Hept-2- yn).

16 Alkyner Fördjupning: – Vid flera trippelbindningar används en präfix: di-, tri-, tetra-, osv. Om det behövs, anger man även numret på C atomern trippelbindningarn sitter på (siffrorna ska vara så låga som möjligt). – CH≡C-C-C≡CH heter därför 1,4-pentadien eller (pent- 1,3-diyn). – CH≡C-CH 2 -C≡C-CH 2 -CH 3 heter1-4-Heptadiyn (eller Hept- 1-4-diyn).

17 Alkener och Alkyner Fördjupning: – Flera dubbel- eller trippelbindningar: – Vid flera dubbel- och / eller trippelbindningar används både siffra och en präfix om det behövs. – CH 2 =CH-CH 2 -CH≡CH 2 heter därför 1,3-butadiyn eller (pent-1-en,3-yn). – CH 2 =CH-C≡C-CH=CH-CH 3 heter därför hepta-1,5-dien-3- diyn.

18 Oljeraffinaderier Oljeraffinaderi MiRO i Karlsruhe, tyskland Släckningsarbeten efter explosion i Texas City refinery

19 Oljeraffinaderier Destillation – Oljan upphettas till 400°C – Största delen förångas – Flytande rester bearbetas vidare till smörolja, paraffin, asfalt mm – Gaserna kondenserar vid olika temperaturer Tjockolja ≈ 370° C Diesel ≈ 300° C Fotogen ≈ 200° C Bensin ≈ 150° C – Gasol avleds i kolumnens topp

20 Oljeraffinaderier


Ladda ner ppt "Kolföreningar Organisk Kemi – Kallas även ”livets kemi” – T.ex.: Protein, DNA, Fett, bensin, diesel, hudkräm, stearin, alkohol, naturgas/biogas – Men inte."

Liknande presentationer


Google-annonser