Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kolföreningar Organisk Kemi Kallas även ”livets kemi”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kolföreningar Organisk Kemi Kallas även ”livets kemi”"— Presentationens avskrift:

1 Kolföreningar Organisk Kemi Kallas även ”livets kemi”
T.ex.: Protein, DNA, Fett, bensin, diesel, hudkräm, stearin, alkohol, naturgas/biogas Men inte CO, CO2, H2CO3, Na2CO3 Nästan 20 miljoner kända kolföreningar

2 Kol Grafit: Leder elektricitet Används i blyertspennor

3 Kol Diamant: Leder inte elektricitet (isolerar) Mycket hård

4 Kol Nanorör: Många olika former Sexkanter och fyrkanter

5 Kol Kolets karaktär: Ickemetall Fast vid rumstemperatur Massa: 12g/mol
6 protoner i kärnan Ingår vanligtvis fyra bindningar med andra atomer

6 Kolväten Viktiga Organiska ämnen
Kolväten är en grupp ämnen som bara består av kol- och väteatomer. De är grunden till många viktiga ämnen i vart kropp. Dessutom förekommer de i många av dagens industriprodukter.

7 Alkaner Egenskaper: Bara enkelbindningar
Metan, etan, propan och butan är gasformiga vid rumstemperatur. Alkaner spelar en stor roll som bränsle. Biogas: främst CH4 Metan Bensin C7H16 - C12H26 Diesel, lätt villaolja C15H32 - C18H38 Paraffin C20H42 - C30H62

8 Alkaner Några viktiga namn: CH4 Metan C 2H6 Etan C3H8 Propan
C4H10 Butan C5H12 Pentan C6H14 Hexan C7H16 Heptan C8H18 Oktan C9H20 Nonan C10H22 Dekan Metan Etan Hexan Formel för att beräkna antalet H och C atomer: CnH2n+2 (Två fler än dubbelt så många H-atomer än C-atomer)

9 Alkener Egenskaper: En eller flera dubbelbindningar
Ändelsen -an byts ut med -en Viktig roll i plastindustrin: Eten används för att tillverkning av polyeten. Eten, propen och buten är gasformiga vid rumstemperatur.

10 Alkener Några viktiga namn: C 2H4 Eten C3H6 Propen C4H8 Buten
C5H10 Penten C6H12 Hexen C7H14 Hepten C8H16 Okten C9H18 Nonen C10H20 Deken Buten Propen eten Formel för att beräkna antalet H och C atomer: CnH2n (Dubbelt så många H-atomer än C-atomer)

11 Alkener Fördjupning Om det behövs, anger man numret på första C atomen dubbelbindning sitter på (numret ska vara så lågt som möjligt). CH2=CH-CH2-CH3 heter 1-Buten (eller But-1-en). CH3-CH=CH-CH3 heter 2-Buten (eller But-2-ten).

12 Alkener Fördjupning: Vid flera dubbelbindningar används en präfix: di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, osv. Om det behövs, anger man även numret på C atomern dubbelbindningarn sitter på (siffrorna ska vara så låga som möjligt). CH2=CH-CH=CH2 heter därför 1,3-butadien eller (but-1,3-dien). CH2=CH-CH2-CH=C-CH2-CH3 heter1-4-Heptadien (eller Hept-1-4-dien).

13 Alkyner Egenskaper: En eller flera trippelbindning
Ändelsen -an byts ut med -yn Används bland annat som svetsgas (Acetylen = etyn). Etyn, propyn och butyn är gasformiga vid rumstemperatur.

14 Alkyner Några viktiga namn: C 2H2 Etyn (acetylen) C3H4 Propyn
C4H6 Butyn C5H8 Pentyn C6H10 Hexyn C7H12 Heptyn C8H14 Oktyn C9H16 Nonyn C10H18 Dekyn Formel för att beräkna antalet H och C atomer: CnH2n-2 (Två mindre än dubbelt så många H-atomer än C-atomer)

15 Alkyner Fördjupning: Om det behövs, anger man numret på första C atomen trippelbindningen sitter på (siffran ska vara så lågt som möjligt). CH≡C-CH2-CH3 heter 1-Butyn (eller But-1-yn). CH3-C≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 heter2-Heptyn (eller Hept-2-yn).

16 Alkyner Fördjupning: Vid flera trippelbindningar används en präfix: di-, tri-, tetra-, osv. Om det behövs, anger man även numret på C atomern trippelbindningarn sitter på (siffrorna ska vara så låga som möjligt). CH≡C-C-C≡CH heter därför 1,4-pentadien eller (pent-1,3-diyn). CH≡C-CH2-C≡C-CH2-CH3 heter1-4-Heptadiyn (eller Hept-1-4-diyn).

17 Alkener och Alkyner Fördjupning:
Flera dubbel- eller trippelbindningar: Vid flera dubbel- och / eller trippelbindningar används både siffra och en präfix om det behövs. CH2=CH-CH2-CH≡CH2 heter därför 1,3-butadiyn eller (pent-1-en,3-yn). CH2=CH-C≡C-CH=CH-CH3 heter därför hepta-1,5-dien-3-diyn.

18 Oljeraffinaderier Oljeraffinaderi MiRO i Karlsruhe, tyskland
Släckningsarbeten efter explosion i Texas City refinery

19 Oljeraffinaderier Destillation Oljan upphettas till 400°C
Största delen förångas Flytande rester bearbetas vidare till smörolja, paraffin, asfalt mm Gaserna kondenserar vid olika temperaturer Tjockolja ≈ 370° C Diesel ≈ 300° C Fotogen ≈ 200° C Bensin ≈ 150° C Gasol avleds i kolumnens topp

20 Oljeraffinaderier


Ladda ner ppt "Kolföreningar Organisk Kemi Kallas även ”livets kemi”"

Liknande presentationer


Google-annonser