Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän kemi för BI. Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Schema Tisdag 21/2 (13-15)V:A Torsdag 23/2 (15-17) P1 och P2 Måndag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän kemi för BI. Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Schema Tisdag 21/2 (13-15)V:A Torsdag 23/2 (15-17) P1 och P2 Måndag."— Presentationens avskrift:

1 Allmän kemi för BI

2 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Schema Tisdag 21/2 (13-15)V:A Torsdag 23/2 (15-17) P1 och P2 Måndag 27/2 (15-17)E:1144 och E:1145 Tisdag 28/2 (13-15)Q1 och Q2 Onsdag 14/3 (15-17)R1 och Q2 Per Boström Martin Estlund Jan-Olle Malm Johan Reimer Lasse Stenberg

3 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi KemIgen www.lth.se/kemigen

4 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi http://www.kilu.lu.se/cas http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/brandingenjoersprogrammet/kooa05/

5 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Vad vill du namnge? Grund- ämne FormelNamn Jon Enkel jonl FormelNamn Samman- satt jon FormelNamn Förening Binär förening FormelNamn Icke-binär förening FormelNamn Komplex- förening Neutralt komplex FormelNamn Positivt komplex FormelNamn Negativt komplex FormelNamn Namngivningsschema

6 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Oxidationstal Oxidationstalet hos en atom eller molekyl är alltid 0 Summan av alla oxidationstal i en förening är 0 Summan av alla oxidationstal i en jon är lika med jonens laddning Oxidationstalet för väte är (oftast) +1 Oxidationstalet för syre är (oftast) -2 H2OH2OH+H+ Cl - SO 4 2- SO 2

7 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Formel: Första bokstaven eller första bokstaven plus en till. Namn: Latinska/grekiska namnet det gavs i samband med identifikationen. Syftar ofta på utseende, egenskap eller land/område/stad. Vid enstaka tillfällen efter en berömd forskare. Grundämne

8 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Formel: Formeln ges av grundämnets namn med laddningen given upphöjt till höger. Namn: Alla enkla positivt laddade joner har samma (svenska) namn som grundämnet har, � följt av ändelsen “-jon“. Eventuellt läggs laddningens storlek till mellan ämnet och ändelsen “-jon". Alternativt kan för positiva joner (sk katjoner) oxidationstalet med romerska siffror (utan laddningsangivelse) användas. Alla enkla negativa joner skall ha ändelsen -id som följer efter grundämnets (svenska) namn. Undantag: hydroxidjon (OH - ), cyanidjon (CN - ), väteperoxidjon och peroxidjon (HO 2 - och O 2 2- ) och azidjonen (N 3 - ). Jon – Enkel jon (ett grundämne)

9 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Jon – Sammansatt jon (flera grundämnen) - Formel Skriv elementbeteckningar för vad jonen innehåller plus laddningen uppe till höger. Den positiva (minst elektronegativa) delen står först och är centralatom. � Övriga atomer kallas ligander. Sammansatta positiva joner: Det finns ett fåtal viktiga som: H 3 O + (här är dock syre centralatom) och NH 4 +. Sammansatta negativa joner: Centralatomen (den minst elektronegativa delen) står alltid först och därefter liganderna.

10 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Jon – Sammansatt jon - Namn Sammansatta negativa joner: Namnges genom att man först räknar upp antalet ligander i bokstavsordning (di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- etc) följt av ligandnamnet � (är liganden negativ får den ändelsen –o). Centralatomens namn sätts sist och härstammar från elementets latinska/grekiska namn och skall � följas av ändelsen -at (eller ibland på svenska -it). Jonladdningen alternativt centralatomens oxidationstal anges inom parentes före ändelsen -jon. Sammansatta positiva joner: Namnges genom att man först räknar upp antalet ligander i bokstavsordning (di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- etc) följt av ligandnamnet � (är liganden negativ får den ändelsen –o). Därefter kommer centralatomens (svenska) namn utan ändelse. Namnet avslutas med laddningens storlek med arabiska siffror alternativt centralatomens oxidationstal med romerska siffror. Undantag: oxoniumjon (H 3 O + ) och ammoniumjon (NH 4 + ).

11 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Förening - Binär Formel: En binär förening består av två atomslag, men kan innehålla flera atomer. Den positiva (minst elektronegativa) atomen kommer först och därefter den negativa. Sammansättningen anges med nedsänkta siffror (ettor utelämnas), t ex NaCl och Fe 2 O 3. Namn: Det positiva (minst elektronegativa) atomslaget kommer först i namnet och är identiskt med det svenska elementnamnet. Därefter kommer det negativa atomslaget som namnges som en enkel negativ jon. Sammansättningen anges antingen med räkneprefixen di-, tri-, tetra- etc eller med hjälp av den positiva atomens oxidationstal.

12 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Förening - Ickebinär Formel: Grundregeln är att den positiva delen kommer först och därefter den negativa. Den negativa delen är ofta en sammansatt jon. Sammansättningen anges som tidigare fast med ( ) runt den sammansatta jonen om det finns mer än en. Exempel: Na 2 SO 4, Na 2 SO 3, Ca 3 (PO 4 ) 2, NH 4 NO 3. I formeln för oorganiska oxosyror (innehåller syre) sätts väten alltid först (dessa sitter på syreatomerna), t ex H 2 SO 4, H 3 PO 4 och HClO 4. Namn: Den positiva atomens (svenska) namn (samma som elementets) kommer först och därefter den negativa sammansatta jonens namn (med ändelsen -at eller eventuellt -it).

13 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Komplex - neutralt Formel I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning. Namn Vid namngivning av komplex generellt gäller att först kommer ligandernas namn (med ändelsen –o för negativa) ordnade efter bokstavsordning oberoende av om de är laddade eller neutrala. Sist kommer centralatomens namn vilket, för neutrala och positiva komplex, är identiskt med elementnamnet. Består av elektropositiv centralatom och flera ligander.

14 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Komplex - Positivt Formel I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning. Namn Vid namngivning av komplex generellt gäller att först kommer ligandernas namn (med ändelsen –o för negativa) ordnade efter bokstavsordning oberoende av om de är laddade eller neutrala. Sist kommer centralatomens namn vilket, för neutrala och positiva komplex, är identiskt med elementnamnet.

15 Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Komplex - Negativt Formel I formeln kommer först centralatomen och därefter liganderna. Finns både laddade och oladdade ligander kommer de laddade först och därefter de oladdade. Dessa båda grupper ordnas i förekommande fall inbördes efter bokstavsordning. Namn Vid namngivning av komplex generellt gäller att först kommer ligandernas namn (med ändelsen –o för negativa) ordnade efter bokstavsordning oberoende av om de är laddade eller neutrala. Sist kommer centralatomens namn med ändelsen –at


Ladda ner ppt "Allmän kemi för BI. Lunds universitet / LTH / Brandingenjörsprogrammet / Allmän kemi Schema Tisdag 21/2 (13-15)V:A Torsdag 23/2 (15-17) P1 och P2 Måndag."

Liknande presentationer


Google-annonser