Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KEMISK BINDNING Krafter som håller samman materia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KEMISK BINDNING Krafter som håller samman materia."— Presentationens avskrift:

1 KEMISK BINDNING Krafter som håller samman materia.
-Intramolekylära krafter -Intermolekylära krafter

2 Intramolekylära krafter (krafter som verkar inom molekylen)
-Jonbindning -Kovalent bindning -Polär kovalent bindning -Metallbindning

3 Intermolekylära krafter (Krafter som verkar mellan molekyler)
-Dipol-dipol bindning -van der Waals bindning, dispersionskrafter -Väte bindning

4 INTRAMOLEKYLÄRA KRAFTER Jonbindning
-Attraktionskrafter mellan joner av motsatt laddning ger upphov till jonbindning. -Jonföreningar kallas också för salter. Bildar i fast form kristaller. -Jonföreningar leder inte elektricitet i fast tillstånd, men gör det både i smält och i löst tillstånd. -Vanligast att metallatomer bildar positiva joner (katjoner) och icke metaller bildar negativa joner (anjoner).

5 Kovalent bindning -Oladdade partiklar som består av två eller flera lika eller olika atomer. -I en kovalent bindning är ett eller flera elektronpar gemensamma för två atomer.

6 Kovalenta bindningar i sammansatta joner.
En sammansatt jon består av flera atomer som är sammanbundna med kovalenta bindningar. En sådan molekyl är Kaliumsulfat K2SO4. Kaliumjonen är en katjon K+ och sulfatjonen SO42- är en sammansatt anjon. Inom sulfatjonen är bindningen kovalent.

7 Polär kovalent bindning
Polär kovalent bindning uppstår då de sammanbundna atomerna attraherar bindningsatomerna olika starkt. Vissa atomer har högre elektronnegativitet än andra atomer, dvs, elektronnegativiteten beror på atomernas förmåga att attrahera elektroner från andra atomer. FONClBrISCH Väteklorid HCl

8 Metallbindning I en metall bildar en eller flera valenselektroner från varje atom ett elektronmoln som är gemensamt för alla atomer. Detta ger upphov till god ledning av elektrisk ström.

9 INTERMOLEKYLÄRA KRAFTER Dipol-dipol bindning
Attraktionskrafter mellan polära molekyler Väteklorid HCl

10 van der Waal - dispersionskrafter
Typ av bindning som finns mellan opolära atomer eller molekyler. Svag attraktionskraft. Tillfälliga oregelbundenheter i elektronfördelningen bildar ”tillfällig dipol”. Kallas för ett inducerande dipol moment.

11 Väte bindning Väte bindning kan endast ske mellan molekyler som har ett eller flera väte bundna till fluor (F), syre (O) eller kväve (N).

12 Vatten Ytspänning på vattnet beror på gränsytan mellan vattnet och luften. Vid gränsytan har vattnet fått bryta väte bindningar med andra vattenmolekyler och det kostar energi att bryta bindningar. Därmed har de vatten molekyler som ligger på gränsytan ett högre energitillstånd än de övriga vattenmolekylerna.

13 Den kemiska reaktionen
Spontan kemisk reaktion sker endast om systemet vinner på det rent energimässigt. Lägsta möjliga energitillstånd och strävan efter jämvikt.


Ladda ner ppt "KEMISK BINDNING Krafter som håller samman materia."

Liknande presentationer


Google-annonser