Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ä MNENAS SMÅDELAR Ingenting försvinner. H UR SKA VI BESKRIVA ETT ÄMNE ? Materia består av kemiska ämnen Luften består är en blandning av gaser, kväve,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ä MNENAS SMÅDELAR Ingenting försvinner. H UR SKA VI BESKRIVA ETT ÄMNE ? Materia består av kemiska ämnen Luften består är en blandning av gaser, kväve,"— Presentationens avskrift:

1 Ä MNENAS SMÅDELAR Ingenting försvinner

2 H UR SKA VI BESKRIVA ETT ÄMNE ? Materia består av kemiska ämnen Luften består är en blandning av gaser, kväve, väte och syre. I havet, jordskorpan finns många olika ämnen ex.vis vatten, salt, mineraler. Ämnen kan förändras. Ex vatten blir till is.

3 I NGENTING FÖRSVINNER …… Ämnen kan förändras Ämnen kan omvandlas till andra ämnen Men ingenting försvinner Materien är oförstörbar.

4 Ä MNEN BESTÅR AV ATOMER Atomer är enskilda, sitter inte ihop. Molekyl, två eller flera atomer som sitter ihop

5 E TT ÄMNE FÖRÄNDRAS Lösningar är en blandning, där beståndsdelarna inte sjunker till botten och de är så små att de ej syns i mikroskop. (sockervatten) Blandning exempelvis socker och sand tillsammans är en blandning, de löses inte upp i varandra.

6 A LL MATERIA KAN FINNAS I TRE OLIKA FORMER Fast, flytande och i gasform

7 F YSIKALISK FÖRÄNDRING Fysikalisk förändring I en fysikalisk förändring kan ämnet alltid få tillbaka de egenskaper som var från början. Ämnet byter bara fas t ex flytande till gas.

8 N YA ÄMNEN BILDAS VID K EMISKA REAKTIONER Det finns bara ett hundratal atomslag, men dessa kan sitta ihop på alla möjliga sätt och bilda olika ämnen. Vatten, syre och plast är exempel på ämnen. Vid en kemisk reaktion ändrar atomerna sitt sätt att sitta ihop på. De kan släppa greppet om varandra eller börja hålla ihop med nya atomer. På detta sätt bildas nya ämnen, med nya egenskaper. För att få tillbaka de gamla ämnena behövs en ny kemisk reaktion.

9 K EMISK REAKTION Gemensamt för kemiska reaktioner Kemiska reaktioner kan se ut på väldigt många sätt, gemensamt för alla är dock att: Atomerna sitter ihop på ett annat sätt efteråt. Egenskaperna hos de ämnen som reagerar är inte samma som hos de som bildas. Inga atomer försvinner eller nybildas. Det som reagerar i en kemisk reaktion kalla kemister för reaktanter, medan det som bildas kallas produkter. Reaktanter reagerar alltså och bildar produkter

10 GRUNDÄMNEN Består av ett enda slags atomer. Ex. Kol består av bara kolatomer och silver består av bara silveratomer. Grundämnena delas in i metaller och icke- metaller. Metaller känns igen på metallglansen, leder värme och elektricitet bra. Ex. metaller guld, silver, tenn, koppar Ex. icke metaller flour, fosfor, klor, kol

11 KEMISK FÖRENING Kemisk förening består av minst två eller flera atomer av olika slag. Ex. vattenmolekylen koksalt (natriumklorid)

12 Molekyler som är kemiska föreningar Molekyler kan bestå av två lika atomer såsom syremolekylen. Molekyler kan också innehålla två eller flera olika slags atomer. Koldioxid kolmonoxid

13 Kemiska beteckningar Skrivs som CO 2 Skrivs som CH 4 Skrivs som H 2 O

14 Hur skrivs följande? C 2 H 6 HCl Fe2O3

15 Atomens byggnad Atomkärnan Protoner (+) Neutroner (O) Höljet Elektroner (-) AK

16 Grundämne, blandning eller förening Grundämne. Bara en sorts atomer Blandning. Flera olika ämnen som inte sitter ihop Förening. Två eller flera ämnen som sitter ihop


Ladda ner ppt "Ä MNENAS SMÅDELAR Ingenting försvinner. H UR SKA VI BESKRIVA ETT ÄMNE ? Materia består av kemiska ämnen Luften består är en blandning av gaser, kväve,"

Liknande presentationer


Google-annonser