Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svar: Luften i NO-salen väger ca kg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svar: Luften i NO-salen väger ca kg."— Presentationens avskrift:

1 Svar: Luften i NO-salen väger ca 250-300 kg.
1 m3 luft väger ca 1,3 kg. Kan man bära luften i NO-salen om man ”packar ihop” den till en boll? Svar: Luften i NO-salen väger ca kg.

2 GASER Ingen bestämd volym
Expanderar (utvidgar sig) tills det fyllt tillgängligt utrymme. Var och en av molekylerna eller atomerna rör sig helt oberoende av de övriga. Gasformiga ämnen har egenskaper som gör att man kan skilja dem åt.

3 LUFTEN

4 SYRE Heter även oxygen. Alla syremolekyler kommer från de gröna växterna. Syremolekyler förbrukas vid förbränning. Syre är nödvändigt för vår andning och för att eld ska kunna brinna. Utvinns ur luften eller framställs genom sönderdelning av vattenmolekyler. Används till andningsgas, tillverkning av stål, blekning av pappersmassa, svetsning. Syremolekyl O2

5 KVÄVE Heter även nitrogen.
Ogiftigt ämne (luft består till 78% av kväve) Endast enstaka bakterier och alger kan använda sig av luftens kväve. Allt liv innehåller kväveatomer. Används till tillverkning av gödningsmedel, färgämnen, läkemedel. Flytande kväve används som kylmedel. Kvävemolekyl N2

6 VÄTE Det lättaste av alla ämnen Vanligaste atomslaget i universum
Brinner mycket intensivt i luft eller syre – ibland sker förbränningen med en knall Knallgas - en blandning av väte och syre. Vid reaktionen bildas vatten Fås frams genom att sönderdela vattenmolekyler med hjälp av elektricitet Används vid tillverkning av margarin, ammoniak och saltsyra, bränsle i rymdraketer Vätemolekyl H2

7 KNALLGAS Knallgas En blandning av väte och syre. Vid reaktionen bildas vatten

8 OZON Reagerar lätt med andra ämnen
Livsviktig högt upp i atmosfären - skyddar mot solens UV-strålar. Skadas av freoner. Giftig på marknivå Används bl.a. för att döda mögel i fuktskadade hus, blekmedel för pappersmassa. Syremolekyl, O2 Ozonmolekyl, O3

9 ÄDELGASER Mycket stabila
Helium – lättast av alla ämnen efter väte. Används i bl.a. ballonger och luftskepp. Radon – farlig gas. Radonatomer faller sönder och avger då en strålning som kan framkalla cancer. Neon - rött sken i neonskyltar Argon – blått sken i lysrör. Glödlampor. Skyddsgas vid svetsning för att förhindra att metalloxider bildas. Xenon och krypton → speciella belysningsanläggningar

10 OXIDER Oxider är kemiska föreningar där syreatomer sitter ihop med ett annat atomslag. När någonting brinner bildas det alltid oxider. En sådan reaktion kallas förbränning. I luften finns oxider med kolatomer, kväveatomer och svavelatomer. De kallas koloxider, kväveoxider och svaveloxider.

11 KOLDIOXID När ämnen med kolatomer brinner i luft bildas koldioxid.
Vid ofullständig förbränning (syrebrist) bildas i stället kolmonoxid som är giftigt. När vår kropp förbränner maten bildas också koldioxid.


Ladda ner ppt "Svar: Luften i NO-salen väger ca kg."

Liknande presentationer


Google-annonser