Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlar om kolföreningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlar om kolföreningar"— Presentationens avskrift:

1 Handlar om kolföreningar
Organisk kemi Handlar om kolföreningar

2 Organisk kemi Ämnen från växt- och djurriket.
Allt som är eller varit levande innehåller kol Människan innehåller ca 14 kg!

3 Organisk kemi Kemiska föreningar Grundämnen, ca 110 stycken
Periodiska systemet

4 Kolets kretslopp

5 1. Kol finns i atmosfären som gasen koldioxid
2. Koldioxid finns även löst i vatten.  3. De gröna växterna använder koldioxiden i luften i sin fotosyntes. 4. Alla levande varelser använder sig av cellandning 5.  Om växt- och djurrester packas och utsätts för högt tryck under mycket lång tid kan de omvandlas till bl.a. stenkol, olja eller naturgas. 6.  När vi eldar med fossila bränslen frigörs koldioxiden till atmosfären precis som vid cellandningen.

6 Träkol Torrdestillation = upphettar ett organiskt ämne utan luft utan att det börjar brinna Om man torrdestillerar trä får man träkol = Kolmila!

7 Aktivt kol Torrdestillation av andra organiska ämnen, tex. socker, ben = tekniskt kol Av tekniskt kol kan man göra aktivt kol Tar lätt åt sig färg-, lukt- och smakämnen Köksfläkt Turistdiarré

8 Diamant

9 Grafit

10 Fulleren

11 Grafen

12 När du har arbetat med detta område bör du:
kunna de tre former som rent kol förekommer i, deras uppbyggnad, egenskaper och vad de används till kunna att kolet har fyra bindningar känna till hur kolatomerna vandrar i ett kretslopp veta vad kolväten är, hur de är uppbyggda, vad de används till samt kunna namnge de tio första i metanserien kunna skillnaden mellan strukturformel och molekylformel veta skillnaden mellan mättade och omättade kolväten känna till några fossila bränslen, stenkol, olja och naturgas samt veta hur de bildas och vad de används till känna till olika alkoholers giftighet och alkoholers egenskaper och användningsområden veta vilken kemisk grupp som kännetecknar alkoholer veta hur man namnger alkoholer

13 Tisdag 11/10 veta vad kolväten är, hur de är uppbyggda, vad de används till samt kunna namnge de tio första i metanserien kunna skillnaden mellan strukturformel och molekylformel veta skillnaden mellan mättade och omättade kolväten

14 Torsdag 13/10 känna till några fossila bränslen, stenkol, olja och naturgas samt veta hur de bildas och vad de används till Repetition omättade kolväten Ringformiga kolväten (aromatiska kolväten) cancer framkallande, finns bl.a. i cigarettrök

15 Idag känna till några fossila bränslen, stenkol, olja och naturgas samt veta hur de bildas och vad de används till Gasformiga, flytande och fasta bränslen Jobba och gör klart alla instuderingsfrågor på s Börja med alla svarta frågor.

16 Fundera på… Tänk om det aldrig skulle ha bildats några fossila bränslen. Hur skulle världen se ut? Skulle den vara bättre att leva i? Kan vi sluta använda olja?

17 Alkoholer känna till olika alkoholers giftighet och alkoholers egenskaper och användningsområden veta vilken kemisk grupp som kännetecknar alkoholer veta hur man namnger alkoholer

18 Alkoholer Inte alltid samma sak som vin, sprit och öl…
De är mer eller mindre giftiga med stark lukt och brännande smak

19 Alkoholer Är uppbyggda av kol och väte och en eller flera OH-grupper som sitter där ett väte kan sitta. Metan är stamkolväte till metanol Etan är stamkolväte till etanol Propan är stamkolväte till propanol Butan är stamkolväte till butanol O.s.v….

20 Metan Metanol CH₄ CH₃OH

21 Etan Etanol C₂H₆ C₂H₅OH

22 Metanol och etanol

23 Lab: Alkoholer Du ska undersöka olika alkoholers Lukt Brännbarhet
Lättantändlighet Löslighet i vatten Elektrisk ledningsförmåga Sidan 27 i kemiboken

24 Metanol Kallas även träsprit.
Mycket giftig! Blind eller död (3 ml kan vara dödlig dos). Metanolen omvandlas till myrsyra. pH - värdet sjunker snabbt. Kan ge obotliga syn- och hjärnskador. Plaster, lösningsmedel Energirik Kan framställas ur metangas, borde kunna bli bränsle som är en naturlig del av ett kretslopp

25 Etanol Finns i alla alkoholhaltiga drycker.
Ren etanol är ett farligt gift men även i utspädd form Kan framställas ur socker eller stärkelse Används för att framställa ättika och som motorbränsle E85 är 85 % etanol och 15 % bensin. Luktar ättika… Varför bidrar inte etanolförbränning till växthuseffekten?

26 Etanol forts. Teknisk sprit: etanol uppblandad med små mängder t.ex. metanol. Exempelvis T-röd och K-sprit. Dessa är denaturerade; färgade och illaluktande. Anledning?

27 Glykol Etanol och metanol innehåller endast en OH-grupp och kallas envärda alkoholer. Glykol innehåller två OH-grupper och kallas tvåvärd alkohol C₂H₄(OH)₂

28 Glykol forts. Sänker fryspunkten i bilens kylsystem
Mycket farlig att dricka och andas in Kan ge skador på njurar och nervsystem

29 Glycerol Är en trevärd alkohol med tre OH-grupper C₃H₅(OH)₃
Vilket är stamkolvätet? Inte giftig Håller kvar fukt i hudkräm, marsipan och snus. Används i tillverkning av nitroglycerin

30 Inför provet - plugg Läs i er kemibok TeFY s. 4-22
Boken går även att lyssna på! tefy.se Läs även sammanfattningarna. Gå igenom punkterna på LPP:n. Kan du dem? Gör instuderingsfrågorna till området. Förhör varandra.

31


Ladda ner ppt "Handlar om kolföreningar"

Liknande presentationer


Google-annonser