Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemins grunder Föreläsning nr 1 Sid 6-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemins grunder Föreläsning nr 1 Sid 6-15."— Presentationens avskrift:

1 Kemins grunder Föreläsning nr 1 Sid 6-15

2 Vad är kemi? Runt omkring oss finns mängder av kemiska ämnen.
Hur påverkar de oss? Vad händer när de blandas? Hur reagerar de med varandra?

3 Att förstå kemi är viktigt
Om vi ska kunna påverka de lagar och regler som finns kring kemikalier måste vi lära oss mer om vad kemi är och hur dessa ämnen fungerar. Det är en demokratisk rättighet Men även en skyldighet

4 Alla ämnen är uppbyggda av atomer
Demokritos (grekisk filosof under antiken) Menade att hela världen är upbyggd av små byggstenar. Han kallade dem ”atomos” vilket är det grekiska ordet för odelbar. Senare kan vi diskutera om atomen verkligen är odelbar.

5 Demokritos och Dalton Demokritos var en naturforskare som ägnade mycket tid åt att tänka. John Dalton gjorde experiment för att ta reda på hur det förhåller sig. 1801 lyckades Dalton bevisa atomens existens när han undersökte hur olika gaser löste sig i vatten.

6 Dalton Dalton insåg genom sina experiment att gaserna hade olika vikter beroende på vad gasen bestod av för slags atomer.

7 H Den lättaste av alla atomer är väteatomen.
Väteatomen har atomnummer 1 Väte har bara en proton.

8 Atomer och atomkärnor I atomens kärna finns protoner
Protonen är positivt laddad Symbol för protoner p+

9 Atomnummer I periodiska systemet En karta över alla kända grundämnen
Alla atomer har ett atomnummer Atomnumret talar om hur många protoner det finns i atomkärnan

10 Periodiska systemet I periodiska systemet, längst bak i vår kemibok
Finns 116 grundämnen Det lättaste har en proton Det tyngsta har 116 protoner

11 Några av de vanligaste grundämnena
H O N C Cl S Fe Hg Väte Syre Kväve Kol Klor Svavel Järn kvicksilver

12 Kan man se atomer?

13 De vanligaste atomerna i våra kroppar
De vanligaste atomslagen i våra kroppar är: H Väte O Syre C Kol

14 Molekyler Molekyler är atomer som sitter ihop
Det kan vara två atomer som sitter ihop Det kan vara hundratals atomer som sitter ihop

15 Väte Väte är en gas Väte förekommer alltid i par (när det är i gasform) H2

16 molekyler Kan vara jättestora

17 Molekylmodeller

18 Molekylmodeller Kalottmodell Kulmodell

19 Molekyler sitter ihop ”Klistret” som håller ihop molekylerna kallas
molekylbindning

20 H2O Två väte atomer och en syreatom

21 Grundämne Atomer som bara består av en sort Ett enda atomslag
Rena grundämnen Au är ett dyrt grundämne Guld Guld består bara av guldatomer

22 Metaller De flesta grundämnen är metaller Metaller är blanka
Leder ström Leder värme De är starka och går att forma

23 Metaller Fe Ni Au Ag Cu Zn Järn Nickel Guld Silver Koppar Zink

24 Icke- metaller Har inte liknande egenskaper Kan vara väldigt olika

25 Icke-metaller O H C Cl S Syre Väte Kol Klor Svavel

26 Nästan alla icke-atomer
Nästan alla icke-atomer finns till höger i periodiska systemet Alla utom en. Vilken? H Väte

27 Jacob Berzelius Den svenska vetenskapsmannen Jacob Berzelius införde beteckningar på atomerna

28 Alkemi

29 Berzelius Använde det latinska namnet när han skapade de kemiska tecknen Hydrogenium H Oxygenium O Carbo C

30 Kemisk förening När två atomslag sätts ihop och bildar en enhet.
Man kan inte se skillnad på de olika sorterna De har förenats Vatten är en kemisk förening

31 Kemisk förening Ämnen som är sammansatta av flera atomslag
Atomerna i en kemisk förening kan få nya egenskaper Två eller flera atomer slår ihop sig och bildar ett nytt ämne

32 Kemisk förening Natrium och klor Metall och icke metall Bildar NaCl
Natriumklorid Vanligt bordssalt

33 Blandning Motsats till kemisk förening
I en blandning går atomerna att skilja åt T.ex. sand och järnfilsspån

34 Studera Gör testa dig själv uppgifterna 1: 1- 1:3


Ladda ner ppt "Kemins grunder Föreläsning nr 1 Sid 6-15."

Liknande presentationer


Google-annonser