Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon Smaka inte om inte läraren säger så Häll inte tillbaka kemikalier Rör om endast med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon Smaka inte om inte läraren säger så Häll inte tillbaka kemikalier Rör om endast med."— Presentationens avskrift:

1 Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon Smaka inte om inte läraren säger så Häll inte tillbaka kemikalier Rör om endast med glasstav FÖRBUD MOT EGNA EXPERIMENT

2 Farosymboler

3 Laborationsmaterial Trefot Provrörställ Droppflaska Bägare

4 Laborationsmaterial Provrör Porslinsskål Urglas Trådnät Degeltång

5 Laborationsmaterial Degel med lock Smältskopa Provrörshållare E-kolv

6 Vad är kemi???

7 Ämnens egenskaper Vikt Brännbart Smältpunkt Kokpunkt Hårt, mjukt Vattenlösligt Lukt Färg Magnetiskt Leder ström Leder värme Fast, flytande, Gas

8 Atomslag i människokroppen 31 kg syre (O) 5 kg väte (H) 10,5 kg kol (C) 0,5 kg fosfor (P) 100gr svavel (S) 20 gr Magnesium (Mg) 60 gr klor (Cl) 2 gr järn (Fe) 125 gr kalium (K) 40 gr natrium (Na) 1 kg kalcium (Ca)

9 Grundämnen Består endast av ett slags atomer Metaller Icke metaller

10

11 Molekyler och kemiska föreningar Molekyler är atomer (grundämnen) som är i grupper Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer H 2 O

12 Fysikaliska förändringar Fast flytande gas StelningKondensation Smältning Avdunstning Förångning

13 Materiens olika former Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls ihop av krafter som verkar mellan molekylerna. Gas: Krafterna har upphört och molekylerna rör sig fritt

14 Syrgasmolekyler Vissa grundämnen sitter ihop och bildar på detta sätt molekyler Syre O 2, väte H 2, kväve N 2 I O 2, N 2 osv står tvåan för att det finns två atomer av grundämnet

15 Förbränning Syre måste finnas Oxidation Oxider

16 Kemiska reaktioner Två eller flera ämnen bildar nya ämnen Atomerna är bundna till varandra Alla kemiska föreningar kan sönderdelas i sina ursprungliga beståndsdelar


Ladda ner ppt "Tänk på!!!!!!!!! Läs på etiketter Använd sked Använd skyddsglasögon Smaka inte om inte läraren säger så Häll inte tillbaka kemikalier Rör om endast med."

Liknande presentationer


Google-annonser