Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Periodiska systemet. Fem män  Demokritos  Dalton  Joseph John Thomson  Ernest Rutherford  James Chadwick Historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Periodiska systemet. Fem män  Demokritos  Dalton  Joseph John Thomson  Ernest Rutherford  James Chadwick Historia."— Presentationens avskrift:

1 Periodiska systemet

2 Fem män  Demokritos  Dalton  Joseph John Thomson  Ernest Rutherford  James Chadwick Historia

3 Demokritos  400-t f.kr.  Odelbar Dalton 1700-t Massiva kulor

4 Joseph John Thomson  Upptäckte elektroner 1897  Nobelpriset 1906 1856-1940

5 Ernest Rutherford  Atomen har en positivt laddad kärna  Elektronerna bildar ett hölje

6 James Chadwick  Upptäckte neutronen 1932  Fick Nobelpriset i fysik 1935

7 Mannen som vi tror på nu  Niels Bohr (Atommodellen)

8 Atomens byggnad  Tre olika saker (elementarpartiklar)  Protoner laddning +1  Neutroner 0  Elektroner -1

9 Var finns vad? Atomkärnan  Protoner (+1)  Neoutroner (0) Höljet  Elektroner (-1) AK

10 Atomnummer  Varje ämne har ett speciellt antal protoner (atomnumret)  Antalet neutroner kan variera Neutral => Påverkar inte laddningen  Elektronerna ska vara lika många som protonerna i en atom.

11 Isotoper  Antalet neutroner kan variera  Den vanligaste isotopen står i periodiska systemet.  Vissa isotoper är radioaktiva exempelvis

12 Vätets isotoper

13 De olika skalen  K, L, M o.s.v.  Max 2 elektroner i det innersta  Sedan max 8, 18, 32 o.s.v. (Formeln är 2n 2 ) K L M

14 Valenselektroner  Innersta skalet (k skalet) har som mest 2 elektroner  De andra skalen kan ha som mest 8 elektroner om de är det yttersta skalet  Elektronerna i yttersta skalet kallas för valenselektroner  Förutom k skalet strävar alla atomer att ha 8 elektroner i yttersta skalet

15

16 Att rita en atom enligt Bohrs atommodell O 8 12 atomnummer masstal Tänk på föregående sida!

17 Grupp Period

18

19 Ädelgasstruktur  Ädelgasstruktur är när yttersta skalet är fullt, dvs. 8 elektroner (förutom k skalets 2)  Detta har grupp nr 18 i periodiska systemet (dvs. helium, neon, argon osv.)  Alla andra grundämnen eftersträvar ädelgasstruktur, vilket de får genom att ge eller ta elektroner.  Detta medför att alla ämnen i grupp 1 vill ge en elektron och alla ämnen i grupp i grupp 17 vill ta en elektron.  Detta medför att de helst vill vara i jonform

20 Joner, vad är det?  Joner är atomer med för många eller för få elektroner AK 6+ AK 6+

21 Hur bildas joner?  En atom som lämnar ifrån sig eller tar upp elektroner. 6+ 5=

22 Vad får de för laddning? 8+7+

23 Vätejonen + -

24 Joner bygger kristaller Cl - Na +

25 Lösningar som innehåller joner leder ström 1.Varför leder då vatten ström? 2.Är det farligare att bada i saltvatten än sötvatten när det åskar?

26 Jonbindning  Bindning mellan en positiv och en negativ jon, dvs. mellan en metall och en icke metall.  Dessa föreningar kallas salter  Bildar kristaller  Löses upp i vattenlösningar och i smälta

27 Kovalent bindning  I kovalenta bindningar delar två atomer på ett eller flera elektronpar och på så vis får 8 valenselektroner

28 Metallbindning  I en metall släpper metallatomerna ifrån sig sina valenselektroner till ett gemensamt "elektronhav", som håller ihop alla de positiva joner som bildas. Detta kallas metallbindning.

29 To do  Gör uppgifter på s 193 i kemi direkt  Stencil 13.3  Stencil 13.4  Stencil 12.11  Stencil 12.12  Gör uppgifter s 194 i kemi direkt

30 Lite begrepp  Atomnummer = antalet protoner = antalet elektroner  Masstal = antalet protoner + neutroner  Isotop = samma antal protoner men olika antal neutroner i atomkärnan

31 Grupp Period

32 Bindningar JonbindningarOftast mellan en metall och en icke metall Den starka atomen tar en eller flera elektroner ifrån den svagare atomen Föreningar kallas salter och som bildar kristaller. Salter löser upp sig i vattenlösningar och i smälta Kovalenta bindningarMellan två ickemetaller Finns mellan liknande atomer ex. syre och svavel, klor och klor mm. Två atomer delar en eller flera elektroner MetallbindningarMellan metallerMetall hålls ihop av ett moln av gemensamma valenselektroner. Elektronerna rör sig lätt genom hela metallen och det är det som är anledningen till att metaller leder elektrisk ström bra.

33 Jonbindning  Bindning mellan en positiv och en negativ jon, dvs. mellan en metall och en icke metall.  Dessa föreningar kallas salter  Bildar kristaller  Löses upp i vattenlösningar och i smälta

34 Kovalent bindning  I kovalenta bindningar delar två atomer på ett eller flera elektronpar och på så vis får 8 valenselektroner

35 Metallbindning  I en metall släpper metallatomerna ifrån sig sina valenselektroner till ett gemensamt "elektronhav", som håller ihop alla de positiva joner som bildas. Detta kallas metallbindning.


Ladda ner ppt "Periodiska systemet. Fem män  Demokritos  Dalton  Joseph John Thomson  Ernest Rutherford  James Chadwick Historia."

Liknande presentationer


Google-annonser