Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atomen  Atomen är den minsta byggstenen i ett grundämne som fortfarande har ämnets egenskaper.  Ämnen som bara består av en sorts atomer kallas grundämnen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atomen  Atomen är den minsta byggstenen i ett grundämne som fortfarande har ämnets egenskaper.  Ämnen som bara består av en sorts atomer kallas grundämnen."— Presentationens avskrift:

1

2 Atomen  Atomen är den minsta byggstenen i ett grundämne som fortfarande har ämnets egenskaper.  Ämnen som bara består av en sorts atomer kallas grundämnen.

3 Atomenshistoria Ordet atom kommer från grekiskans a’tomos som betyder odelbar.  Demokritos (400 f Kr). Alla ämnen är uppbyggda av små partiklar som inte kan sönderdelas.

4 John Dalton  ”Biljardbolls modell” Atomer är solida kulor.

5 J.J Thomson (1904)  ”Russinen i Kakan” Negativa elektroner i ett positivt ramverk.  N-pris fysik 1906.

6 Ernest Rutherford (1911)  Atomer är mest tomrum, negativa elektroner kretsar kring en positiv kärna.  N-pris kemi 1908.

7 Niels Bohr (1913)  Elektronerna rör sig i banor runt kärnan.  N-pris fysik 1922.

8 Atomens uppbyggnad  Atomen är uppbyggd av tre olika byggstenar som kallas elementarpartiklar.  Protoner (positivt laddade)  Neutroner (oladdade)  Elektroner (negativt laddade)  Elektronerna kretsar i enormt hög fart runt kärnan  Vilket ämne det är beror på hur många protoner, elektroner och neutroner atomen består av. Kretsande elektroner Proton Neutron Kärna

9 Atom Fakta  Atomen är som helhet oladdad (det finns lika många elektroner som protoner).  I princip hela atomens massa är koncentrerad i kärnan.  En proton och en neutron har ungefär lika stor massa.  En neutrons massa är ungefär 2000 gånger så stor som elektronens.  Kärnans densitet är enormt hög.  Om en sockerbit hade samma densitet som en atomkärna skulle den väga ca 300 miljoner ton.

10 Olika atomer  Det finns fler än 100 st olika atomer.  Den enklaste är väte. Den består av 1 proton och 1 elektron.  De största atomerna består av mer än 100 protoner och elektroner + neutroner.  Vilket ämne det är styrs av hur många protoner ämnet innehåller.

11 Isotoper  Olika atomer av samma slag.  Har lika många protoner men olika många neutroner.  Har samma atomnummer men olika masstal.  Många grundämnen består naturligt av en blandning av olika isotoper.

12 Strålning

13 Radioaktiv strålning  Äldre benämning på joniserande strålning, strålningen är i sig inte radioaktiv utan sänds ut av radioaktiva ämnen.

14 Radioaktivitet  Egenskap hos vissa atomkärnor att spontant sända ut joniserande strålning och då övergå till en dotterkärna (annat ämne).

15 Joniserande strålning  Strålning som har förmågan att slå ut elektroner ur atomer och på så sätt förvandla dom till joner.  Det finns många olika sorters joniserande strålning

16 Viktigaste sorterna av joniserande strålning  Alfa-strålning  Beta-strålning  Gamma-strålning  Röntgen-strålning

17 Alfa-strålning  Uppstår vid alfa-sönderfall.  Består av heliumkärnor  Två Protoner och två Neutroner  Väldigt liten räckvidd (10cm i luft)  Stoppas av ett papper

18 Beta-strålning  Uppstår vid beta-sönderfall.  En neutron som omvandlas till en proton och en elektron.  Består av elektroner.  Når ca 10m i luft.  Stoppas av en glasruta.

19 Gamma-strålning  Bildas tillsammans med alfa och beta- strålning.  Består av elektromagnetisk strålning med kortare våglängd än Röntgen-strålning.  Stoppas av en betongvägg eller bly.

20 Röntgen-strålning  Består av elektromagnetisk strålning.  Används vid röntgning.  Upptäcktes 1895 av Wilhelm Conrad Röntgen som fick det första Nobelpriset i fysik för upptäckten 1901.

21 Strålningsskydd

22 Varför är joniserande strålning farligt?  Joner kemiskt reaktiva ock kan orsaka skador på levande vävnad.  Strålningen bryter sönder DNA-spiralen.  Hur farlig strålningen är beror på dos, exponeringstid och vilken samman sättning strålningen har.

23 Hur mäter man strålning?  Ett ämnes radioaktivitet mäts i Becquerell (Bq). 1Bq är ett sönderfall per sekund.  Stråldosen som man utsätts för mäts i millisievert (mSv)

24 Halveringstid  Är den tid det tar för ett radioaktivtämne att sönderdelas så att halva mängden återstår.  Uran- Halveringstid 4,5 miljarder år  Plutonium- Halveringstid 24000 år

25 Fission  Fission betyder klyvning.  Betyder att man klyver atomkärnor.  Sker i Kärnkraftverk och Kärnvapen.  Vid klyvning av atomkärnor frigörs enorma mängder energi.

26 Fusion  Betyder sammansmältning av atomkärnor.  När atomkärnorna slås ihop frigörs enorma mängder energi.  Solens energi kommer från fusion.  På jorden förekommer bara fusion i större skala i vätebomber.  För att fusion ska kunna ske måste först extrema temperaturer och tryck uppnås.

27 Kärnklyvning  Klyvbart material (Uran eller Plutonium)  En neutron skickas mot en klyvbar kärna.  Atom kärnan går i bitar.  Då frigörs 2-3 nya Neutroner och Energi.  De nya Neutronerna klyver nya kärnor.  En kedjereaktion har startats.  I ett kärnkraftverk är reaktionen kontrollerad medan den i kärnvapen är okontrollerad.

28 Var kommer energin ifrån? (Fission)  I atomkärnan finns en stark kraft (kärnkraft) som håller ihop kärnan trots att alla protoner vill stöta bort varandra.  När neutronen träffar kärnan orkar den inte längre hålla ihop utan stöts isär med våldsam kraft och denna kraft övergår i rörelseenergi.  Rörelseenergin sprids till omgivningen genom att partiklarna krockar med omgivande atomer.  Detta upplever vi som värme.

29 Var kommer energin ifrån? (Fusion)  Genom att slå ihop små atomkärnor (ex, H, He) till större kan man tjäna bindningsenergi.  Den intjänade bindningsenergin som inte längre behövs avges.


Ladda ner ppt "Atomen  Atomen är den minsta byggstenen i ett grundämne som fortfarande har ämnets egenskaper.  Ämnen som bara består av en sorts atomer kallas grundämnen."

Liknande presentationer


Google-annonser