Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atomer och isotoper ● I en atomkärna finns neutroner och protoner ● Neutroner och protoner kallas även nukleoner ● Antalet protoner bestämmer grundämnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atomer och isotoper ● I en atomkärna finns neutroner och protoner ● Neutroner och protoner kallas även nukleoner ● Antalet protoner bestämmer grundämnet."— Presentationens avskrift:

1 Atomer och isotoper ● I en atomkärna finns neutroner och protoner ● Neutroner och protoner kallas även nukleoner ● Antalet protoner bestämmer grundämnet ● Om olika atomer av samma grundämne har olika många neutroner sägs de vara olika isotoper av grundämnet ● Man kan skriva en isotop med grundämnesbeteckning följt av antalet nukleoner ● T.ex. H-1, Cs-137, Co-60, U-238 osv 1 2014-12-10

2 Radioaktiva sönderfall ●I en atomkärna förekommer olika krafter ● Elektrostatiska krafter – vill spränga sönder kärnan ● Kärnkrafter – håller ihop kärnan ●Om krafterna inte är i balans vill atomkärnan skapa balans ●Detta sker genom radioaktivt sönderfall ●Vid radioaktiva sönderfall frigörs energi i form av strålning 2 2014-12-10

3 Isotoper ● Isotoper kan delas in i Stabila α- strålare β- minus-strålare β- pluss-strålare 3 2014-12-10

4 α-, β-, γ-strålning ●α-strålning ● Består av en He-kärna ● Förekommer främst hos tunga atomkärnor ● Atomkärnan sänder ut en tung kärna för att minska sin vikt ●β-strålning – finns i två varianter: β - och β + ● β - består av en elektron. Vid neutronöverskott skapas en proton av en neutron. Samtidigt skapas en elektron ● Β + består av en positron. Vid neutronunderskott skapas en neutron av en proton. Samtidigt skapas en positron ●γ-strålning ● Efter ett α– eller β-sönderfall kan atomkärnan få ett tillfälligt energiöverskott/hamna i ett exciterat tillstånd ● Överskottsenergin skickas iväg som fotoner 4 2014-12-10

5 Enheten eV ●γ-strålningen från Cs-137 har energin 1,06*10 -16 J ●Enheten J är obekväm ●Ny enhet: eV ●1 eV = 1,60210 -19 J ●Byt från J till eV: ●γ-strålningen från Cs-137 har energin 662 keV 5 2014-12-10

6 Halveringstid och aktivitet ●Radioaktivitet sker genom sönderfall ●Radioaktiva atomkärnor sönderfaller oberoende av varandra ●Aktivitet betecknas A och mäts i enheten 1 Bq = 1 Bequerel = ett sönderfall/s ●Aktiviteten i ett preparat minskar exponentiellt med tiden ●Man beskriver minskningshastigheten med begreppet halveringstid – t 1/2 ●Halveringstid = den tid det tar för aktiviteten att gå ner till hälften eller den tid det tar för hälften av atomerna att sönderfalla 6 2014-12-10

7 Formler 7 2014-12-10 λ=sönderfallskonstant=sannolikheten för att en radioaktiv atomkärna skall sönderfalla Boken har en del formler med sönderfallskonstant. Eftersom halveringstid är ett vanligare använt begrepp kommer jag endast räkna med halveringstid A = aktivitet, N = antalet radioaktiva atomkärnor, t 1/2 = halveringstid

8 Ett preparat har A=100 kBq och t 1/2 =5,2 år. Hur lång tid tar det innan aktiviteten är 12 kBq? 8 2014-12-10

9 Räkneövning sid 346+348 ● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12, 14.15-14.18, 14.22 9 2014-12-10


Ladda ner ppt "Atomer och isotoper ● I en atomkärna finns neutroner och protoner ● Neutroner och protoner kallas även nukleoner ● Antalet protoner bestämmer grundämnet."

Liknande presentationer


Google-annonser