Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atomens byggnad Joner Bindningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atomens byggnad Joner Bindningar"— Presentationens avskrift:

1 Atomens byggnad Joner Bindningar

2 Historia Fem män Demokritos Dalton Joseph John Thomson
Ernest Rutherford James Chadwick

3 Demokritos 400-t f.kr. Odelbar Dalton 1700-t Massiva kulor

4 Joseph John Thomson Upptäckte elektroner 1897 Nobelpriset 1906
Upptäckte elektroner 1897 Nobelpriset 1906

5 Ernest Rutherford Atomen har en positivt laddad kärna
Elektronerna bildar ett hölje

6 James Chadwick Upptäckte neutronen 1932 Fick Nobelpriset i fysik 1935

7 Mannen som vi tror på nu Niels Bohr (Atommodellen)

8 Atomens byggnad Tre olika saker (elementarpartiklar)
Protoner laddning +1 Neutroner 0 Elektroner -1

9 Var finns vad? Atomkärnan Höljet Protoner (+1) Neoutroner (0)
Elektroner (-1) AK

10 Atomnummer Varje ämne har ett speciellt antal protoner (atomnumret)
Antalet neutroner kan variera Neutral => Påverkar inte laddningen Elektronerna ska vara lika många som protonerna i en atom.

11 De olika skalen K, L, M o.s.v. Max 2 elektroner i det innersta
Sedan max 8, 18, 32 o.s.v. (Formeln är 2n2) K L M

12 Att rita en atom enligt Bohrs atommodell
atomnummer O 8 12 masstal Tänk på föregående sida!

13 Skillnaden mellan atom och molekyl
Atomer är enskilda, sitter inte ihop. Molekyl, två eller flera atomer som sitter ihop

14

15 Grundämne, blandning eller förening
Grundämne. Bara en sorts atomer Blandning. Flera olika ämnen som inte sitter ihop Förening. Två eller flera ämnen som sitter ihop

16 Test Svara bara 1 eller 2 utan att prata med någon

17 Vill du ha 1 2

18 1 2

19 2 1

20 1 2

21 Du som har flest 1:or vill lära dig allt om joner.
Du som har flest 2:or gör om undersökningen.

22 Joner, vad är det? Joner är atomer med för många eller för få elektroner AK 6+ AK 6+

23 Hur bildas joner? En atom som lämnar ifrån sig eller tar upp elektroner. 6+ 5=

24 Vad får de för laddning? 8+ 7+

25 Rita en jon av atomerna Cl Na Mg H B Ne
Skriv också vilket ämne det är. Tänk på hur många som får plats i varje skal.

26 Vätejonen - +

27 Joner bygger kristaller
Cl- Na+

28 Lösningar som innehåller joner leder ström
Varför leder då vatten ström? Är det farligare att bada i saltvatten än sötvatten när det åskar?

29 Sammansatta joner En sammansatt jon består av två olika atomslag. De tillsammans tar upp eller avger elektroner. Tex Hydroxidjonen OH-

30 Ingenting försvinner Inga atomer, molekyler, joner eller elektroner kan försvinna. Allt de man startar med finns kvar i slutet. Reaktinsformler: Reaktant + Reaktant Produkt

31 Indikatorer BTB (bromtymolblått) är gul under pH 7 grön runt pH 7
blå över pH 7 Fenolftalin färglös upp till pH 8 röd över pH 8

32 Andra sätt att mäta pH Vad står pH för? p en matematisk term
Lackmuspapper pH-papper Digitala instrument Vad står pH för? p en matematisk term H:et står för vätejoner

33 Varför är pH så viktigt? Det avgör om något kan leva där eller ej
pH-skalan är logaritmisk det betyder att 1 steg ned på skalan medför att det blir 10ggr surare. Kroppens pH värde mycket viktigt!

34 Buffertlösningar En buffert motverkar kraftiga svängningar i pH-värdet. En buffert kan ta hand om både syror och baser. Vårt blod är ett exempel på en sådan lösning.

35 Syror Alla syror släpper ifrån sig H+ Alla syror smakar surt.
Alla syror är mer eller mindre frätande.

36 Olika sorters syror Starka syror är syror som släpper ifrån sig alla H+ Till starka syror räknas svavelsyra H2SO4 salpetersyra HNO3 och saltsyra HCl Kungsvatten en blandning av svavelsyra och salpetersyra (kan lösa guld)

37 Svavelsyra (H2SO4) Tung, färglös, och trögflytande vätska.
Har en förmåga att dra ut vatten från ämnen. Svavelsyra är den kemikalie som produceras mest i världen. Den används till framställning av gödningsämnen och andra kemikalier.

38 Saltsyra (HCl) Luktar klor Är en gas i koncentrerad form
Saltsyra har stor användning inom kemisk industri som surgörings-, upplösnings- och neutralisationsmedel. Bildar tillsammans med salpetersyra kungsvatten. Finns i vår magsaft.

39 Salpetersyra (HNO3) Faller sönder i solljus Reagerar med proteiner
Används vid framställning av handelsgödsel och sprängämnen som nitroglycerin och TNT.

40 Kungsvatten Det är en blandning av saltsyra och salpetersyra.
Har egenskapen att den kan lösa upp guld. Latinska namnet är Aqua regia

41 Svaga syror Det finns massor av svaga syror t.ex. mjölksyra, kolsyra, citronsyra, deoxiribonukleinsyra DNA I de svaga syrorna är det ett fåtal av syra molekylerna som släpper ifrån sig H+

42 Baser Alla baser plockar upp vätejoner.
Alla baser innehåller OH- (hydroxidjoner) Precis som syror kan en bas vara stark eller svag. Starka baser plockar alla molekyler upp H+, svaga bara en del.

43 Natriumhydroxid (NaOH)
Är starkt basiskt. Används som ”propplösare” Kaustiksoda är ett annat namn för NaOH Används för att justera pH ”Löser upp” ved i pappersindustrin.

44 Kalciumhydroxid Ca(OH)2
Kallas också släckt kalk. Används för att höja pH i försurade sjöar. Används som en del i murbruk. Används vi framställning av lutfisk.

45 Ammoniak (NH3) Är en starkt luktande gas.
I vatten bildar ammoniaken joner enligt formel. NH3 + H2O NH4+ + OH-

46 Salter Ett salt består av en positiv jon och en negativ jon.
Bildas vid neutralisationsreaktioner Syra + bas blir neutralt.

47 Natriumklorid (NaCl) Det är vanligt koksalt.
Mycket viktigt konserveringsmedel. Används också som fryspunktssänkare T. ex. på vägarna.


Ladda ner ppt "Atomens byggnad Joner Bindningar"

Liknande presentationer


Google-annonser