Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syror och baser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syror och baser."— Presentationens avskrift:

1 Syror och baser

2 Syror är sura Om du biter i en citronklyfta eller äter en ”suris” smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen eller godiset. Det är olika syror som ger den sura smaken i frukter och bär till exempel citronsyra, äppelsyra och vinsyra. I vår mage finns en syra som heter saltsyra.

3 Baser är motsatsen till syror
Om du tvättar händerna med tvål känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen. Tvål och rengöringsmedel är ofta basiska och är bra på att lösa fett.

4 Neutralt är varken surt eller basiskt
Ämnen som varken är sura eller basiska kallas neutrala. Rent vatten är varken surt eller basiskt. Kranvatten är lite basiskt eftersom man gör det lite basiskt på vattenverken. Detta gör man för att rören inte ska rosta sönder. Regnvatten är ofta lite surt eftersom koldioxid (CO2) och luftföroreningar löser sig i regnvattnet.

5 Syror och baser kan vara starka och frätande
Starka syror är mycket surare än svaga syror. Exempel på starka syror: saltsyra (HCl), Salpetersyra (HNO3), Svavelsyra (H2SO4)

6 Surt eller basiskt – indikatorn visar
En indikator visar hur surt eller hur basiskt något är. En indikator är ett ämne som har olika färg i syror och baser. Men om man vill veta hur sur eller basisk lösnigen är, måste man använda ett pH-papper eller en pH-mätare. Exempel på indikatorer: pH-papper, pH-mätare,. Indikatorer som finns i naturen: rödbeta, rödkål, blåbär.

7 BTB – en indikator med tre färger
BTB står för – bromtymolblått Finns inte i naturen utan tillverkas på kemisk väg. Är en vanlig indikator som ger tydliga omslag. BTB blir gul-röd i sur lösning, blå-lila i en basisk lösning och grön i en neutral lösning.

8 pH-skalan visar hur surt det är
Om en lösning har ett Lågt pH-värde är den sur, och om den har ett högt pH-värde är den basisk.

9 pH-papper och pH-mätare
pH-papper är indränkt med olika indikatorer som täcker hela pH-skalan. Om man doppar ner en bit av det i en lösning med ett viss pH-värde ändrar det färg. Genom att jämföra färgen med färgskalan får man reda på lösningens pH-värde. Om man vill ta reda på ett mer exakt pH-värde använder man en pH-mätare.

10 Joner liknar atomer En atom ska ha lika många elektroner som protoner.
Men ibland kan atomer ha för många, eller för få elektroner. Det är då den kallas för en jon. Man kan säga att en jon är en trasig atom. Kolatom

11 Om du vill fördjupa dig i vad en jon är finns en separat powerpoint om detta.

12 Atomen är byggd av kärna och elektroner
Kärnan innehåller neutroner (neutralt laddade) och protoner (positivt laddade) Utanför kärnan kretsat elektroner. Elektronerna är lika många som protonerna.

13 En atom har lika många protoner och elektroner
En kolatom Den har 6 protoner inne i kärnan. Runtomkring kretsar 6 elektroner 2 elektroner i innersta skalet 4 elektroner i yttersta skalet.

14 Allt är byggt av atomer eller joner
Vanligt salt (NaCl - natriumklorid) är uppbyggt av joner, natriumjoner och kloridjoner. Rent guld är uppbyggt av guldatomer.

15 Syror i vardagen Syror är vanliga runtomkring oss. Förutom i citroner, apelsiner, vindruvor, fil eller hela växter som rabarber. Det finns också syror (kolsyra) i läskedrycker När du tränar hårt bildas också en syra i musklerna – mjölksyra. Mjölksyran i musklerna är precis samma syra som bildas i mjölk när den surnar. Myrsyra är en syra som finns i många myror.

16 I en sur lösning finns det vätejoner
Bilderna visar kulmodeller och kemiska formler för några vanliga syror. Vad har alla syror gemensamt? Jo, alla syrorna har minst en väteatom! Väte = H Salpetersyra HNO3 Kolsyra, H2CO3 Svavelsyra, H2SO4 Saltsyra, HCl

17 Jo, alla syrorna har minst en väteatom.
Väte förkortas H på kemiskt språk

18 H+ (vätejon) Cl- (kloridjon)
H+ (vätejon) Cl- (kloridjon) I en vattenlösning lossnar väte lätt från syramolekylen. Väteatomen förlorar samtidigt sin elektron och blir en positiv jon, H+ . Samtidigt tar resten av syramolekylen upp elektronen och blir en negativ jon. Det är de fria vätejonerna som ger syrorna dess sura egenskaper. Saltsyra HCl

19 Två saker bestämmer hur surt det blir
1. Om en syra är stark eller svag beror på hur många av syramolekylerna som avger sina vätejoner när man löser syran i vatten. 2. Koncentrationen av vätejoner beror också på hur mycket vatten som man löser syran i. Lite vatten – koncentrerad (stark) syra Mycket vatten – utspädd (svag) syra

20 Starka och svaga syror ger olika många vätejoner
I en stark syra frigör nästan alla syramolekyler vätejoner. I en svag syra frigör kanske bara 1/10 av syramolekylerna vätejoner.

21 Svaga syror i maten och i kroppen
Citronsyra – finns i citrusfrukter. Används också som tillsats i olika livsmedel, t.ex i läsk och i godis. Mjölksyra – bildas i musklerna när de blir trötta Ättiksyra – används i inläggningar av t.ex sill Myrsyra – en syra som finns i många myror

22 Tre starka syror på ”s” som används till mycket
Saltsyra – HCl Om man öppnar en flaska med saltsyra i så ser man en vit rök från flaskan. Har en stickande lukt. Den är farlig att andas in. Finns i magsäcken för att döda skadliga bakterier. Fräter sönder många metaller. Används i konstgödsel och i många läkemedel.

23 Tre starka syror på ”s” som används till mycket
Salpetersyra – HNO3 Har också en stickande lukt Om syran står ljust, sönderdelas den till vatten och en giftig gas. Ska därför förvaras i mörka flaskor. Koncentrerad salpetersyra är starkt frätande. Kan fräta sönder metaller som koppar och silver. Färgar hud och naglar gula. Används som en viktig kemikalie inom industrin Används som råvara när man framställer: konstgödsel, plast, krut, färgämnen, raketbränslen och sprängämnen

24 Tre starka syror på ”s” som används till mycket
Svavelsyra – H2SO4 Luktar inget. Är starkt frätande – om du får en droppe svavelsyra på huden svider det och det blir ett sår. Fräter sönder tyg. Används i bl.a bilbatterier eftersom svavelsyra leder ström bra.

25 Baser används till rengöring och medicin
Baser är syrornas motsats. Man kan känna igen baser genom att de känns hala mellan fingrarna. Baser finns mest i rengöringsmedel. En del är inte speciellt starka, medan andra måste man vara försiktig med.

26 Baser bildar hydroxidjoner
Baser är motsatser till syror. Baser tar upp vätejoner. Alla vattenlösningar av baser innehåller hydroxidjoner (OH-) Hydroxidjonen är en negativ jon som betecknas OH- Baser tar upp vätejoner, alltså motsatsen till syror som avger vätejoner.

27 Svaga baser ger få hydroxidjoner
Alla baser är inte lika bra på att avge hydroxidjoner. Svaga baser avger få hydroxidjoner i en vattenlösning.

28 Starka baser ger många hydroxidjoner
Starka baser avger många hydroxidjoner i en vattenlösning. De starka baserna är mycket frätande och man måste vara försiktig när man använder dem. Baser är svåra att skölja bort med vatten.

29 Natriumhydroxid gör tvål av fett
Natriumhydroxid – NaOH – är ett vitt fast ämne. Löser sig lätt i vatten Används till att göra tvål. Man kan också använda det till att rensa avlopp. Det fräter då sönder det som finns i avloppet.

30 Kaliumhydroxid används till såpa
Kaliumhudroxid – KOH Är en stark bas Är ett vitt fast ämne Används vid tillverkning av såpa Används vid tillverkning av alkaliska batterier

31 Ammoniak är en gas Ammoniak – NH3
Är en färglös gas som löser sig lätt i vatten Har en stickande lukt Löser upp fett Används i rengöringsmedel (fönsterputs och ugnsrengöringsmedel) Är också en av världens viktigaste industrikemikalie och används framför allt till att tillverka gödsel, plaster och sprängämnen.


Ladda ner ppt "Syror och baser."

Liknande presentationer


Google-annonser