Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se

2 Allt i vår värld är upp byggt av ATOMER

3 Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om Negativa Elektroner ATOMENS BYGGNAD

4 Antal e- = antal protoner = atomnummer ex. Kol = 6 C Natrium = 11 Na ATOMENS SKAL ATOMENS SKAL L-skal högst 2 e- K-skal högst 8 e- M-skal högst 8 e- ( om det är ytterst) L K M

5 K LM N 8 O …… …… …… …… 12 Mg …… …… …… …… 17 Cl …… …… …… …… 13 Al …… …… …… …… 20 Ca …… …… …… ……

6 K LM N 8 O …2 …6 …… …… 12 Mg …2 …8 …2 …… 17 Cl …2 …8 …7 …… 13 Al …2 …8 …3 …… 20 Ca …2 …8 …8 …2

7 Valenselektroner = Elektroner i atomens yttersta skal kallas Ädelgasstruktur = Att atomens yttersta skal är fullt ( nöjd atom) Så de atomer som saknar elektroner för att få sitt yttersta skal fullt vill gärna ta upp elektroner. De som har få valenselektroner gör sig gärna av med dem så de får fullt skal.

8 20 första grundämnena 1 H 11 Na 2 He12 Mg 3 Li13 Al 4 Be14 Si 5 B15 P 6 C 16 S 7 N17 Cl 8 O18 Ar 9 F19 K 10 Ne20 Ca

9 20 första grundämnena 1 H Väte11 NaNatrium 2 HeHelium12 MgMagnesium 3 LiLitium13 AlAluminium 4 BeBeryllium14 SiKisel 5 BBor15 PFosfor 6 C Kol16 SSvavel 7 NKväve17 ClKlor 8 OSyre18 ArArgon 9 FFlour19 KKalium 10 NeNeon20 CaKalcium

10 Andra vanliga grundämnen 26 Fe 29 Cu 30 Zn 47 Ag 50 Sn 53 I 79 Au 80 Hg 82 Pb 92 U

11 Andra vanliga grundämnen 26 FeJärn 29 CuKoppar 30 ZnZink 47 AgSilver 50 SnTenn 53 IJod 79 AuGuld 80 HgKvicksilver 82 PbBly 92 UUran

12 PERIODISKA SYSTEMET En tabell med alla grundämnen indelade efter egenskaper. Vi kommer att gå igenom en del av hur det är uppbyggt.

13 Lodrätt = GRUPPER Alla har lika många valenselektroner i yttersta skal. Grupp 1 har 1 valens e- Grupp 2 har 2 valens e- Grupp 17 har 7 valens e- Grupp 18 har 8 valens e- PERIODISKA SYSTEMET

14 Vågrätt = PERIOD Alla i en period har lika många skal. Period 1 har 1 skal. Period 2 har 2 skal. PERIODISKA SYSTEMET Grupp 1 Grupp 2

15 GRUNDÄMNESFAMILJER Grundämnen i samma grupp har liknande egenskaper. Dessa kallas en grundämnesfamilj Grupp 1 Alkalimetallerna ( Väte undantaget) Ex Litium,Natrium Egenskaper Reagerar lätt - Vill gärna lämna ifrån sig sin valenselektron. Bildar +1 joner. Ex. Litium

16 Grupp 17 Halogener Ex Klor Fluor Brom Egenskaper Bildar lätt föreningar med andra ämnen. Vill gärna ta upp en elektron och fylla sitt yttersta skal. Bildar -1 joner Ex. Klor -bleker & är bakteriedödande Fluor - Bra för tänderna

17 Grupp 18 Egenskaper Har sitt yttersta skal fullt = mycket stabila. Vill inte reagera. Ex Helium -i ballonger. Argon - I glödlampor så glödtråden ej ska brinna av. Neon - i färgade lysrör. Ädelgaser

18 MOLEKYLFÖRENINGAR Molekyler kan bildas så att elektroner delas mellan atomer. De vill ju känna att deras yttersta skal är fullt! Ex Vätemolekylen H 2 Genom att slå sig ihop får bägge atomerna sitt yttersta skal fullt = ädelgasstruktur. Detta kallas elektronparbindning eller kovalent bindning. H2H2 H

19 Ex Vattenmolekylen H 2 O Svaga krafter mellan molekylerna ger ofta Låga smältpunkter Ofta gaser MOLEKYLFÖRENINGAR

20 POSITIVA JONER En atom med en valenselektron i sitt yttersta skal avger gärna denna för att få yttersta skalet fullt. Ex: Natrium Natriumatom NaNatriumjon Na +

21 NEGATIVA JONER Ämnen med 7 valenselektroner tar lätt upp en elektron. Ämnen med 6 tar upp 2 elektroner. O.s.v.. Ex: Fluor Fluor arom FFluorjon F- +

22 JONFÖRENINGAR Förening mellan metall och ickemetall som hålls ihop av elektriska krafter. (Olika laddningar dras mot varandra) Ex Na + + Cl - NaCl Den positiva jonen i regel en metall, annars är det väte.

23 Salter är jonföreningar. Då du löser upp ett salt delar det upp sig i joner. Ex vanligt koksalt NaCl löser upp sig i jonerna Na + och Cl - Na + Cl -

24 H + H + H + OH - OH - OH - Alla sura lösningar Alla basiska lösningar innehåller vätejoner H + innehåller hydroxidjoner OH - Om de blandas H + + OH - = H 2 O Syra + Bas = neutral lösning (om nu det är lika många H + som OH - )


Ladda ner ppt "Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser