Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken –

2 Allt i vår värld är upp byggt av
ATOMER

3 ATOMENS BYGGNAD Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om
Negativa Elektroner

4 ATOMENS SKAL M L K Antal e- = antal protoner = atomnummer
L-skal högst 2 e- K-skal högst 8 e- M-skal högst 8 e- ( om det är ytterst) M L K Antal e- = antal protoner = atomnummer ex. Kol = 6C Natrium = 11Na

5 K L M N 8O …… …… …… …… 12Mg …… …… …… …… 17Cl …… …… …… ……
13Al …… …… …… …… 20Ca …… …… …… ……

6 K L M N 8O …2 …6 …… …… 12Mg …2 …8 …2 …… 17Cl …2 …8 …7 ……
13Al …2 …8 …3 …… 20Ca …2 …8 …8 …2

7 Valenselektroner = Elektroner i atomens yttersta skal kallas Ädelgasstruktur = Att atomens yttersta skal är fullt ( nöjd atom) Så de atomer som saknar elektroner för att få sitt yttersta skal fullt vill gärna ta upp elektroner. De som har få valenselektroner gör sig gärna av med dem så de får fullt skal.

8 20 första grundämnena 1 H 11 Na 2 He 12 Mg 3 Li 13 Al 4 Be 14 Si 5 B 15 P 6 C 16 S 7 N 17 Cl 8 O 18 Ar 9 F 19 K 10 Ne 20 Ca

9 20 första grundämnena 1 H Väte 11 Na Natrium 2 He Helium 12 Mg Magnesium 3 Li Litium 13 Al Aluminium 4 Be Beryllium 14 Si Kisel 5 B Bor 15 P Fosfor 6 C Kol 16 S Svavel 7 N Kväve 17 Cl Klor 8 O Syre 18 Ar Argon 9 F Flour 19 K Kalium 10 Ne Neon 20 Ca Kalcium

10 Andra vanliga grundämnen
26 Fe 29 Cu 30 Zn 47 Ag 50 Sn 53 I 79 Au 80 Hg 82 Pb 92 U

11 Andra vanliga grundämnen
26 Fe Järn 29 Cu Koppar 30 Zn Zink 47 Ag Silver 50 Sn Tenn 53 I Jod 79 Au Guld 80 Hg Kvicksilver 82 Pb Bly 92 U Uran

12 PERIODISKA SYSTEMET En tabell med alla grundämnen indelade efter egenskaper. Vi kommer att gå igenom en del av hur det är uppbyggt.

13 PERIODISKA SYSTEMET Lodrätt = GRUPPER Alla har lika många valenselektroner i yttersta skal. Grupp 1 har 1 valens e- Grupp 2 har 2 valens e- Grupp 17 har 7 valens e- Grupp 18 har 8 valens e-

14 PERIODISKA SYSTEMET Vågrätt = PERIOD Alla i en period har lika många skal. Period 1 har 1 skal. Period 2 har 2 skal. Grupp 1 Grupp 2

15 GRUNDÄMNESFAMILJER Grupp 1 Alkalimetallerna ( Väte undantaget)
Grundämnen i samma grupp har liknande egenskaper . Dessa kallas en grundämnesfamilj Grupp 1 Alkalimetallerna ( Väte undantaget) Ex Litium ,Natrium Egenskaper Reagerar lätt - Vill gärna lämna ifrån sig sin valenselektron. Bildar +1 joner. Ex. Litium

16 Grupp 17 Halogener Ex Klor Fluor Brom Egenskaper Bildar lätt föreningar med andra ämnen. Vill gärna ta upp en elektron och fylla sitt yttersta skal . Bildar -1 joner Ex. Klor -bleker & är bakteriedödande Fluor - Bra för tänderna

17 Grupp 18 Egenskaper Har sitt yttersta skal fullt = mycket stabila
Grupp 18 Egenskaper Har sitt yttersta skal fullt = mycket stabila. Vill inte reagera. Ex Helium -i ballonger . Argon - I glödlampor så glödtråden ej ska brinna av . Neon - i färgade lysrör. Ädelgaser

18 MOLEKYLFÖRENINGAR Molekyler kan bildas så att elektroner delas mellan atomer. De vill ju känna att deras yttersta skal är fullt! Ex Vätemolekylen H2 H H2 Genom att slå sig ihop får bägge atomerna sitt yttersta skal fullt = ädelgasstruktur. Detta kallas elektronparbindning eller kovalent bindning.

19 MOLEKYLFÖRENINGAR Ex Vattenmolekylen H2 O
Svaga krafter mellan molekylerna ger ofta Låga smältpunkter Ofta gaser

20 POSITIVA JONER En atom med en valenselektron i sitt yttersta skal avger gärna denna för att få yttersta skalet fullt. Ex: Natrium Natriumatom Na Natriumjon Na +

21 NEGATIVA JONER Ämnen med 7 valenselektroner tar lätt upp en elektron. Ämnen med 6 tar upp 2 elektroner . O.s.v. . Ex: Fluor + Fluor arom F Fluorjon F-

22 JONFÖRENINGAR Na+ + Cl - NaCl
Förening mellan metall och ickemetall som hålls ihop av elektriska krafter. (Olika laddningar dras mot varandra) Ex Na Cl - NaCl Den positiva jonen i regel en metall , annars är det väte.

23 Salter är jonföreningar
Salter är jonföreningar. Då du löser upp ett salt delar det upp sig i joner. Ex vanligt koksalt NaCl löser upp sig i jonerna Na + och Cl - Cl - Na + Na + Cl - Cl - Na +

24 Syra + Bas = neutral lösning
H+ H+ H OH- OH- OH- H+ H H OH- OH- OH- Alla sura lösningar Alla basiska lösningar innehåller vätejoner H innehåller hydroxidjoner OH - Om de blandas H OH = H2 O Syra Bas = neutral lösning (om nu det är lika många H+ som OH-)


Ladda ner ppt "Kemisk Bindning Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser