Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande kemi För att kunna skilja på olika ämnen så talar man om ämnens olika egenskaper. Till exempel syrgas och kvävgas. Dessa båda gaser är osynliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande kemi För att kunna skilja på olika ämnen så talar man om ämnens olika egenskaper. Till exempel syrgas och kvävgas. Dessa båda gaser är osynliga."— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande kemi För att kunna skilja på olika ämnen så talar man om ämnens olika egenskaper. Till exempel syrgas och kvävgas. Dessa båda gaser är osynliga och luktar ingenting. Men syre kan få en glödande sticka att brinna det kan inte kväve.

2 Grundämnen Ett grundämne består bara av en enda sorts atomer
Grundämnena delas in i två huvudgrupper. Metaller och ickemetaller. Alla metaller har vissa gemensamma egenskaper. De leder ström De har metallglans De leder värme

3 Kemiska tecken och det periodiska systemet.
Jacob Berzelius införde det nuvarande sättet att beteckna grundämnen med bokstäver. Det var Mendeljev som ordnade grundämnena i det periodiska systemet.

4 Fast, flytande eller gas
Här kan atomerna röra sig hur som helst. GAS Här kan atomerna röra sig runt sin egen axel men de kan inte flytta på sig. FLYTANDE FAST Här sitter atomerna ihop med varandra och kan inte röra sig.

5 Atomen I mitten finns det som kallas Kärnan. Kärnan består av två olika partiklar Protonen och neutronen. Runt kärnan cirklar elektronerna När man ritar atomer så ritar man ofta om som en boll.

6 Molekyler och kemiska föreningar
Molekyler är när minst två atomer sitter samman. En molekyl kan bestå av samma eller olika sorters atomer. En kemisk förening består av minst två olika atomslag.

7 Blandningar och kemiska reaktioner

8 slamning En slamning är när partiklarna bara blandas men sedan faller ned till botten. Tex lera i vatten.

9 En lösning är en genomskinlig och klar vätska som man inte kan se de lösta partiklarna i
Tex man kan inte se skillnad på en bägare med saltvatten eller en med bara vatten i. Saltvatten är alltså en lösning

10 Kemiska reaktioner En kemisk reaktion är när vi låter två eller flera ämnen reagera med varandra och vi bildat ett helt nytt. Ofta kan man se att det sker en kemisk reaktion. Antingen så byter ämnena färg, det kan bli varmt, det kan börja ryka eller lukta.

11 Filtrering

12 Destillering

13 Sedimentering


Ladda ner ppt "Grundläggande kemi För att kunna skilja på olika ämnen så talar man om ämnens olika egenskaper. Till exempel syrgas och kvävgas. Dessa båda gaser är osynliga."

Liknande presentationer


Google-annonser