Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund –"— Presentationens avskrift:

1 Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se
Syror och baser Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund –

2 pH-skalan surt neutralt basiskt

3 Syror Sura ämnen i naturen… Citronsyra Myrsyra Oxalsyra Mjölksyra
Svaga syror Vanliga starka syror… Saltsyra HCl Svavelsyra H2SO4 Salpetersyra HNO3 Starka syror

4 Baser Basiska ämnen är motsatsen till sura
Några vanliga basiska ämnen: Natriumhydroxid NaOH Kaliumhydroxid KOH Ammoniak NH3

5 Indikatorer Används för att undersöka pH-värdet i en lösning
Exempel på indikatorer BTB (skiftar färg GUL GRÖN BLÅ ) pH-papper (skiftar färg efter pH-värdet) Fenolftalein (skiftar färg i sur lösning)

6 Laboration: indikatorer
Undersök, med hjälp av BTB, vilka ämnen som är sura respektive basiska. Ta reda på pH-värdet på de ämnen du fått av läraren. Använd pH-papper. Sammanfatta resultatet i en tabell: Ämne Surt eller basiskt pH-värde

7 Syrors egenskaper Frätande Smakar surt
Olika koncentration – olika farliga Alla syror innehåller vätejoner H+ i vattenlösningar H2SO4 HNO3 HCl

8 Syra i vatten Syran I Vattnet
En syra i vattenlösning ger fria vätejoner Ex saltsyra: HCl  H+ + Cl- Ju fler fria vätejoner desto lägre pH-värde

9 Basers egenskaper Frätande Känns ”hala”
Alla baser ger hydroxidjoner OH- i vattenlösningar NaOH KOH

10 Bas i vattenlösning Ett basiskt ämne i vattenlösning: NaOH  Na+ + OH-
NH3 + H2O  NH4+ + OH- Ju högre koncentration hydroxidjoner desto högre pH-värde

11 Neutralisation Syra + bas  neutralisation H+ + OH-  H2O (vatten)
Exempel: Saltsyra blandas med natriumhydroxid HCl + NaOH  H2O + NaCl Vätejon och hydroxidjon bildar vattenmolekyl. Kloridjon och natriumjon bildar saltet natriumklorid OH- H+


Ladda ner ppt "Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund –"

Liknande presentationer


Google-annonser