Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se Syror och baser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se Syror och baser."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se Syror och baser

2 pH-skalan surt basiskt neutralt

3 Syror Sura ämnen i naturen… CitronsyraMyrsyraOxalsyraMjölksyra Svaga syror Vanliga starka syror… Saltsyra HCl Svavelsyra H 2 SO 4 Salpetersyra HNO 3 Starka syror

4 Baser Basiska ämnen är motsatsen till sura Några vanliga basiska ämnen: Natriumhydroxid NaOH Kaliumhydroxid KOH Ammoniak NH 3

5 Indikatorer Används för att undersöka pH-värdet i en lösning Exempel på indikatorer BTB (skiftar färg GUL GRÖN BLÅ ) pH-papper (skiftar färg efter pH-värdet) Fenolftalein (skiftar färg i sur lösning)

6 Laboration: indikatorer 1.Undersök, med hjälp av BTB, vilka ämnen som är sura respektive basiska. 2.Ta reda på pH-värdet på de ämnen du fått av läraren. Använd pH-papper. 3.Sammanfatta resultatet i en tabell: ÄmneSurt eller basisktpH-värde

7 Syrors egenskaper Frätande Smakar surt Olika koncentration – olika farliga Alla syror innehåller vätejoner H + i vattenlösningar H 2 SO 4 HCl HNO 3

8 Syra i vatten Syran I Vattnet En syra i vattenlösning ger fria vätejoner Ex saltsyra: HCl  H + + Cl - Ju fler fria vätejoner desto lägre pH-värde

9 Basers egenskaper Frätande Känns ”hala” Alla baser ger hydroxidjoner OH - i vattenlösningar NaOHKOH

10 Bas i vattenlösning Ett basiskt ämne i vattenlösning: NaOH  Na + + OH - NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - Ju högre koncentration hydroxidjoner desto högre pH-värde

11 Neutralisation Syra + bas  neutralisation H + + OH -  H 2 O (vatten) Exempel: Saltsyra blandas med natriumhydroxid HCl + NaOH  H 2 O + NaCl Vätejon och hydroxidjon bildar vattenmolekyl. Kloridjon och natriumjon bildar saltet natriumklorid H+H+ OH -


Ladda ner ppt "Håkan Hansson, Maria Montessori-skolan, Lund – www.lektion.se Syror och baser."

Liknande presentationer


Google-annonser