Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syra, bas och pH Biologisk kemi, 7,5 hp KTH Vt 2010 Märit Karls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syra, bas och pH Biologisk kemi, 7,5 hp KTH Vt 2010 Märit Karls."— Presentationens avskrift:

1 Syra, bas och pH Biologisk kemi, 7,5 hp KTH Vt 2010 Märit Karls

2 Viktiga begrepp Kap. 8.2-8.4 och 9.3-9.8 –Stark resp svag syra –Stark resp svag bas –Korresponderande syra-baspar –Jämviktskonstant och syrakonstant –Vattnets jonprodukt –pH

3 Syror och baser Definition: En syra… Ex. En bas…. Ex. http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_2e/acid_ionization.swf

4 Protolys Syra-bas animeringar!

5 Oxoniumjon Oxoniumjon = hydronium ion

6 pH-skalan Definition pH = - lg [H 3 O + ] pH = 7 neutralt –vid 25 °C !! Mäts med pH-meter –egentligen en voltmeter! Fig. 9.8 s. 260 surt basiskt

7 pH i saltsyra av olika konc [H 3 O + ] pH HCl 0,1 mol/L HCl 0,01 mol/L HCl 0,001 mol/L

8 Logaritmisk skala Tänk på att en minskning i pH på 1 pH enhet betyder 10 ggr högre [H 3 O + ] 2 100 3 1000 Ex. 9.3 s.262; Sura sjöar i Norge pH = 5,5 vad är [H 3 O + ]?

9 Starka och svaga syror Se tab. 8.1 s. 212 Ska kunna: saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och kolsyra Titta på animering

10 Ättiksyra, en svag syra I 0,1 mol/L HCl var pH = 1 [H 3 O + ] = I 0,1 mol/L HAc är pH =3!? [H 3 O + ] = –Hur stor del av alla ättiksyramolekyler har protolyserats? Varför protolyseras inte alla ättiksyramolekyler? http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animations/aceticeq.html

11 Skillnad: Stark och svag syra

12 Bas Definition: Titta på animering Jämför stark och svag bas!

13 Korresponderande syra-baspar En stark syra har en …………. korresponderande bas En svag syra har en ……………….. korresponderande bas Ju starkare syra desto …………….korresponderande bas Träna på syra-baspar: –Syra: HClH 3 PO 4 HAcH 2 CO 3 –Korr. bas:

14 Kolsyra

15 Syra-bas jämvikt Reaktionsformel för protolys av H 2 CO 3 Skriv jämviktsekvation för H 2 CO 3 Syrakonstanten för H 2 CO 3 är

16 Vad säger jämviktskonstanten? Hur mycket finns av [HCO 3 - ] jmf med [H 3 O + ]? –Det kan man se av reaktionsformeln Hur mycket finns av [HCO 3 - ] jmf med [H 2 CO 3 ] Tab. 8.1 s. 212 http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animations/aceticeq.html

17 pK a för svaga syror Definition: Hjälper oss att avgöra hur stark en syra är Se tab. 9.2 s. 266 Ju lägre pK a desto …………………..syra

18 pH i vatten? Är vatten surt eller basiskt? Vad är [H 3 O + ] i vatten?

19 Vattnets autoprotolys (self-ionization) Titta på animering Fig. 8.4 s. 207 Korrespon- derande syra Stark bas Stark syra Korrespon- derande bas Def. Neutral lösning [H 3 O + ] = [OH - ]

20 Vattnets jonprodukt Tab. 9.1 s. 260

21 Starka och svaga baser Natriumhydroxid Ammoniak Tab. 8.2 s. 212 Baskonstant K b pK b tab.9.3 s. 269 För korr. syra-baspar pK a + pK b = Se animering på: http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/acm2s2_1.swf http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animations/NH3eqtg.html

22 Flerprotoniga syror Fosforsyra Kolsyra Citronsyra Amfolyt = en partikel som kan reagera både som syra och som bas

23 Vätekarbonatjon Bas: Syra:

24 Viktiga syror Citronsyra Mjölksyra

25 Fysiologiskt pH pH i rent vatten pH i blod Vad händer om vi dricker en CocaCola?


Ladda ner ppt "Syra, bas och pH Biologisk kemi, 7,5 hp KTH Vt 2010 Märit Karls."

Liknande presentationer


Google-annonser