Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemirepetition år 7. Ämnen har egenskaper Lukt Smak surt beskt salt sött.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemirepetition år 7. Ämnen har egenskaper Lukt Smak surt beskt salt sött."— Presentationens avskrift:

1 Kemirepetition år 7

2 Ämnen har egenskaper Lukt Smak surt beskt salt sött

3 Kokpunkt & Smältpunkt Ledningsförmåga + Koppar & Silver - Glas, porslin & plast Volfram = 3380˚

4 Allting består av atomer 1 mm = 8 000 000 atomer Atomer är MYCKET små

5 Allting består av atomer Periodiska systemet Det finns mer än 100 olika slags atomer/grundämnen

6 Allting består av atomer GrundämneKemisk föreningKemiska tecken Molekyl Ett grundämne Ett annat grundämne Ett tredje grundämne En kemisk förening En annan kemisk förening Cu = Koppar O = Syre Fe = järn H = Väte

7 Allting består av atomer H 2 SO4O4 234

8 CO 2 2CO

9 Fast, Flytande & Gas FAST FLYTANDE GAS 3 tillstånd

10 Fast, Flytande & Gas Lägre temperatur Söligare rörelse Högre temperatur Snabbare rörelse

11 FASTFLYTANDE Smälter Fryser FAST FLYTANDE Fast, Flytande & Gas

12 FLYTANDE GAS Kokar Kondenserar Fast, Flytande & Gas

13 Luft och vatten Atmosfären Luft är en blandning av gaser 78% av luften är kvävgas, N 2 21% av luften är syre, 0 2 1% av luften är koldioxid,CO 2 och ädelgaser Långt ut i atmosfären finns ozonskiktet som skyddar oss mot solens skadliga UV strålning (ultraviolett strålning) Ozonmolekylen består av tre syreatomer, O 3

14 Vattnets kretslopp - vattnet är ständigt i rörelse: vattenånga avdunstar från hav, sjöar och växter. vattenångan kyls av och kondenserar till vattendroppar, moln bildas. nederbörd som regn eller snö vattnet i bäckar och åar rinner åter till sjöar och hav Vatten nere i marken kallas för grundvatten Luft och vatten

15 Metaller Alla metaller har ”metallglans” De leder värme och ström Det finns ca 8o metaller En blandning av olika metaller kallas för en legering Ex. Koppar + Zink Mässing Järn = FeKoppar = CuAluminium = AlNatrium =Na Magnesium = MgTitan = TiZink = ZnKalcium = Ca Nickel = NiTenn = SnKvicksilver = HgKadmium = Cd Bly = PbSilver = AgGuld = AuPlatina = Pt

16 Olika slags blandningar ÄMNE Rent ämne GrundämneKemisk förening Blandning Lösning vattenmolekyl sockermolekyl sandvattenmolekyl SlamningEmulsion olja Legering koppar tenn

17 Sedimentering Centrifugering Filtrering Indunstning Destillation Blandningar kan delas upp på många olika sätt Kyla

18 Surt och basiskt Sura lösningar har ett pH-värde som är mindre än 7 Basiska lösningar har ett pH-värde som är större än 7 Neutrala lösningar har pH-värdet 7. Rent vatten är neutralt och har pH-värdet 7. 1 7 14 neutral basisk sur pH - skala

19 Indikatorer Med en indikator kan man ta reda på om en lösning är sur, basisk eller neutral. Indikatorer ändrar färg vid olika pH-värden Vanliga indikatorer är lackmuspapper, fenolftalein och BTB (brom tymol blått) BTB pH- papper

20 Syrors egenskaper Alla syror är sura och har pH mindre en 7 De innehåller vätejoner, H + Det finns svaga syror och starka syror Starka syror ger låga pH-värden Svaga syror ger något högre pH-värden En koncentrerad syra innehåller mycket syra och lite vatten En utspädd syra innehåller lite syra och mycket vatten

21 Svaga syror Exempel för svaga syror är: citronsyra (i citroner), äppelsyra (i äpplen), vinsyra (i vindruvor) och ättiksyra Vissa läkemedel och febernedsättande tabletter t.ex. Alvedon, Treo och Magnecyl innehåller en sorts syra som heter acetylsalicylsyra. Man använder svaga syror vid matlagning.

22 Starka syror Svavelsyra (H 2 SO4) används i bilbatterier. Salpetersyra (HNO 3 ) bildar tillsammans med saltsyra kungsvatten som är ett av mycket få ämnen som kan lösa guld och platina. Saltsyra (HCl) finns i magsäcken och hjälper till att bryta ner maten. De är starkt sura och mycket frätande på hud och kläder Vid spädning av starka syror, ska man hälla syran i vatten (SIV) och inte tvärtom

23 Basiska ämnen Baser ingår bland annat i rengöringsmedel som tvål, diskmedel och schampo. Basiska ämnen är frätande Basiska lösningar innehåller hydroxidjoner, OH - Exempel på baser är - ammoniak, NH 3 -natriumhydroxid, NaOH - kalkvatten, Ca(OH) 2

24 NEUTRALA LÖSNINGAR Om man blandar en sur och en basisk lösning i lämpliga mängder, får man en lösning som varken är sur eller basisk. En sådan lösning kallas neutral Detta kallas för neutralisation H + + OH - H 2 O Sur lösning Basisk lösning Neutral lösning +

25 Försurning av naturen Den olja som används i värmepannor och dieselmotorer innehåller en viss mängd svavel. Vid förbränning av sådan olja bildas bl.a. svaveldioxid (SO2), som tillsammans med luftens fuktighet ger svavelsyrlighet och svavelsyra. Kväveoxider (NO x ) släpps också ut med bilavgaser. De bildar också sur nederbörd. Detta orsakar en försurning av nederbörden, mark och sjöar försuras. Den sura nederbörden vittrar sönder byggnader. Det bildas också giftiga ämnen och tungmetaller i marken som följer med vatten in i växterna och skadar växterna.


Ladda ner ppt "Kemirepetition år 7. Ämnen har egenskaper Lukt Smak surt beskt salt sött."

Liknande presentationer


Google-annonser