Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sura lösningar • Starkt frätande • Smakar surt • pH-värdet 0-6 • Det som gör lösningarna sura är vätejonerna H+ • Ju fler vätejoner i en sur lösning desto.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sura lösningar • Starkt frätande • Smakar surt • pH-värdet 0-6 • Det som gör lösningarna sura är vätejonerna H+ • Ju fler vätejoner i en sur lösning desto."— Presentationens avskrift:

1 Sura lösningar • Starkt frätande • Smakar surt • pH-värdet 0-6 • Det som gör lösningarna sura är vätejonerna H+ • Ju fler vätejoner i en sur lösning desto surar dvs lägre pH-värde

2 Basiska lösningar • Starkt frätande • Lutaktig smak • Känns hala • pH-värde 8-14 • Det som gör lösningarna basiska är hydroxidjonerna OH- • Ju fler hydroxidjoner i lösningen desto högre pH-värde

3 Indikatorer • En indikator visar om en lösning är sur, neutral eller basisk med en specifik färg. IndikatorSur lösning Neutral lösning Basisk lösning pH- papper RödViolettBlå BTBRöd/ Gul GrönBlå Fenolftale in Färglös Röd

4 pH-värden • Sura lösningar har pH-värde mellan 0-6 • Neutrala lösningar har pH-värde 7 • Basiska lösningar har pH-värde mellan 8-14 • Viktigt att det är rätt pH-värde i olika miljöer inom djur och växtriket

5 Fortsättning pH • Man har valt pH-skalan så att en sur lösning blir 10 gånger surare när pH-värdet minskar ett steg tex från pH5 till pH4. • På samma sätt blir en basisk lösning 10 gånger mer basisk då pH-värdet ökar från tex pH10 till pH11

6 Svaga och starka syror Sura ämnen i naturen Citronsyra: Myrsyra: Finns i rödmyrans kiss, Brännässlor Oxalsyra: Finns i rabarber Mjölksyra: Dessa är svaga syror Vanliga starka syror Saltsyra HCl Svavelsyra H 2 SO 4 Salpetersyra HNO 3 Dessa är starka syror

7 Några basiska ämnen • Natriumhydroxid NaOH • Kaliumhudrxid KOH • Ammoniak NH 3 Basiska ämnen som tex tvål känns hala

8 Neutralisation • När man blandar en sur lösning med en basisk lösning så att slutresultatet blir en neutral lösning med pH=7 så har man gjort en neutralisation. • Syra + Bas Salt + vatten När man gör en neutralisation bildas alltid ett salt och vatten

9 SIV-regeln • När man ska späda ut en syra i vatten så ska man alltid hälla SYRAN i VATTNET. • SIV-regeln: Syra i vatten

10 Orsaker till försurning • Kväveoxidutsläpp från trafiken • Förbränning av svavelhaltiga bränslen • Intensiv markanvändning • Felaktig hantering av gödsel i boskapsskötsel

11 Vilka skador orsakar försurning • Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden • Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald • Förstörelse av byggnadsverk och kulturvärden • Giftiga metaller frigörs från mark och sediment • Växter och djur dör ut

12 Hur kan man minska försurningen • Res utan avgaser. Välj cykel för korta resor, tåg eller annan kollektivtrafik för långa. • Bli energismart. Minska din användning av energi, till exempel genom att spara på värme och varmvatten, byta vanliga glödlampor mot lågenergilampor eller stänga av elapparater som inte används. • Använd miljövänliga bränslen. Det kan dock vara dyrt jämfört med andra, mindre miljövänliga alternativ. • Välj elleverantör och köp miljömärkt el. • Se till att ditt företag inte använder elektricitet som genereras av fossila bränslen. • Använd inte dåligt konstruerade produkter som förbrukar mer energi än nödvändigt. • Använd bränslen i bästa tillgängliga miljöklass. Diesel i miljöklass 1 innehåller betydligt mindre svavel än standarddiesel. • Handla lokalt. Mycket gods transporteras långa sträckor på lastbil kors och tvärs genom Europa - ett stort miljöproblem som vi konsumenter kan lösa genom att välja lokalt framställda produkter. • Köp bil med katalysator. I Sverige är det sedan 1989 lag på katalysator på nya bilar.

13 Vad ska du kunna för betyget E • Känna till några svaga syror. • Känna till några starka syror. • Veta att alla syror innehåller vätejoner. • Känna till SIV regeln. • Känna till några baser • Veta att alla baser innehåller hydroxidjoner. • Veta vad som menas med pH. • Veta vad som menas med pH skalan. • Veta vad som menas med: sur, neutral och basisk. • Veta vad som menas med en indikator. • Kunna ge exempel på tre indikator. • Veta hur man gör en neutralisation. • Veta vad som bildas vid en neutralisation. • Orsaker till försurning • Vilka skador ger försurning • Hur kan vi minska försurning


Ladda ner ppt "Sura lösningar • Starkt frätande • Smakar surt • pH-värdet 0-6 • Det som gör lösningarna sura är vätejonerna H+ • Ju fler vätejoner i en sur lösning desto."

Liknande presentationer


Google-annonser