Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikällor. Diskutera 2 & 2 Vad behöver samhället energi till? Bl.a.: sätta fordon i rörelse, få maskiner att fungera, värme till husen mm. Vilka olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikällor. Diskutera 2 & 2 Vad behöver samhället energi till? Bl.a.: sätta fordon i rörelse, få maskiner att fungera, värme till husen mm. Vilka olika."— Presentationens avskrift:

1 Energikällor

2 Diskutera 2 & 2 Vad behöver samhället energi till? Bl.a.: sätta fordon i rörelse, få maskiner att fungera, värme till husen mm. Vilka olika energikällor finns det?

3 De energikällor som vi använder kan delas upp i 3 grupper Icke förnybara Olja- fossilt bränsle Naturgas-fossilt bränsle Torv-fossilt bränsle Kol – fossilt bränsle Kärnkraft (uran) Förnybara Vindkraft Vattenkraft Solenergi Geotermisk energi Betingat förnybara Biomassa från t.ex. energiskog Ved

4 Icke förnybara enegikällor Fossila bränslen: Olja, Naturgas, kol & torv Icke fossila bränslen: Kärnbränsle, d.v.s. uran

5 Fossila bränslen Latinets fossum- ”uppgrävt” Bildades för miljoner år sedan av döda växt- och djurdelar. Dog, bröts ned & blev liggande på bottnen av hav och insjöar. Täcktes av bl.a.sand och grus. Trycket ökade och temperaturen steg. Förkolnade och band denna energi

6 OLJA Mångsidig råvara, kan bli gas, plast och bensin Räcker inte länge till, kanske 40 år Vid förbränning bildas ämnen som svaveloxid & koldioxid som bidrar till växthuseffekten & försurning

7 Naturgas- ofta ihop med olja Frigör koldioxid & metan som bidrar till försurning & växthuseffekten, men bara hälften så mkt som oljan! Råvaran tar slut inom överskådlig framtid, ca 70 år

8 Torv & Kol, ca 240 år till Torv= Förmultnade karbonskogar 300milj år sedan. Avstängning från syre och hårt tryck=förkolning Först brunkol- Stenkol Vid förbränning frigörs: Koldioxid, svaveloxid, tungmetaller och kväveoxider= bidrar till försurning & växthuseffekten

9 Försurning- vad är det? Förbränning av fossila bränslen bildar gaserna svaveldioxid & kväveoxid. Stiger i luften och blandas med vatten/regn= ger svavelsyra och salpetersyra som försurar våra skogar och vattendrag, d.v.s. sänker ph-värdet.

10 Växthuseffekten- vad är det? Vattenånga, koldioxid och andra gaser lägger sig i atmosfären som ett tak på ett växthus- därav namnet. Hindrar solens strålar/värme att komma ut i igen. Vad gör det då? Jorden blir uppvärmd, so what? Ökenspridning, poler smälter, oväder som orkaner mm. Spela roll? Ekonomiska kriser, klimatflyktningar, krig etc.

11 Hållbar utveckling Innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling & social välfärd förenas med en god miljö. Vill ha en hållbar ekologisk utveckling, d.v.s. använda energiresurserna så att det gynnar allas ekonomi och samtidigt finns kvar till kommande generationer och att vi hanterar avfallet så att det inte påverkar miljön negativt. Men förbränning av fossila bränslen bidrar ej till en hållbar ekologiskt utveckling. Regeringen som mål att minska utsläppen av gaser från förbränning av fossila bränslen med 40% fram till år 2020.

12 Kärnkraft Uran= en malm Ger mycket energi Mer än 20% Olyckor blir omfattande Ren energikälla, men kräver slutförvaring i 100 000 år

13 Förnybara energikällor = tar ej slut

14 Solenergi El-framställningen är måttligt effektiv Har hög energipotential Dyrt

15 Vattenkraftverk Är förnybar, inga utsläpp Energin kan lagras i dammar för senare bruk

16 Vindkraftverk Kan bara utnyttjas när det blåser Förnyelsebar, inga utsläpp

17 Geotermisk energi Bergvärme, d.v.s. värmen i jordens inre tar inte slut Förbrukar energi vid drift, men ger ändå energivinst

18 Betingat förnybara energikällor

19 Biobränsle Energiskog: Får växa ca 6 år innan avverkning & förbränning Ved: träd växer upp igen, men inte så fort, så vi måste vara försiktiga! Släpper ut koldioxid, men bidrar inte till växthuseffekt eftersom koldioxiden bands under uppbyggnaden


Ladda ner ppt "Energikällor. Diskutera 2 & 2 Vad behöver samhället energi till? Bl.a.: sätta fordon i rörelse, få maskiner att fungera, värme till husen mm. Vilka olika."

Liknande presentationer


Google-annonser