Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiomvandlingar, energislag och energikällor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiomvandlingar, energislag och energikällor"— Presentationens avskrift:

1 Energiomvandlingar, energislag och energikällor
Ämnesövergripande arbete om energi som berör ämnena bild, slöjd och teknik.

2 Indelning Vattenkraft Gruppens medlemmar: Vindkraft Kärnkraft
Vindkraft Kärnkraft Biobränsle Gruppens medlemmar Naturgas Gruppens medlemmar: Olja Solenergi – solcell Kol Vågkraft

3 Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation: Vattenkraft
• Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför?

4 Vindkraft • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Vilka för- och nackdelar finns det med att bygga vindkraftverk ute till havs? • Kan vindenergi bli realistiska framtidsalternativ till Sveriges och världens energiförsörjning? Diskutera. • Redogör för hur ett vindkraftverk fungerar. Fundera på hur det automatiskt hela tiden vrider sig mot vinden. • Redogör för länder/områden som satsat mycket på vindenergi. • Ibland när det blåser för mycket, då står de stilla. Varför och hur är det möjligt? Jari Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

5 Kärnkraft • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och om vi lyckas efterlikna denna process här på jorden anses mänsklighetens energibehov vara tillgodosett för all framtid. Hur är detta möjligt? • Vad är det som gör fusionsprocessen så komplicerad? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

6 Biobränsle Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • I många utvecklingsländer används fortfarande ved för att få energi till matlagning. Vilka problem uppstår i samband med denna vedinsamling? Är det bra att använda ved för matlagning? • Vad kallas den process som omvandlar solenergi till kemisk energi i växter? • Redovisa vad som händer med våra sopor här i Malmö. Redogör även för det fjärrvärmenät vi har. Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er Presentation

7 Naturgas • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Försök få fram uppgifter på hur länge forskare tror denna energikälla kommer att räcka till. • Försök hitta fakta från var Sverige importerar sin fossila energi. Besitter dessa leverantörer (länder) en extra makt på grund av detta? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation

8 Olja • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Ungefär vid vilken tidpunkt började oljan att dominera som energikälla i världen? • Försök få fram uppgifter på hur länge forskare tror denna energikälla kommer att räcka till. • Försök hitta fakta från var Sverige importerar sin fossila energi. Besitter dessa leverantörer (länder) en extra makt på grund av detta? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er Presentation

9 Solenergi – solcell • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige, i världen? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Var på jorden finns bäst förutsättningar att utvinna solenergi? • Vilken energiform får vi från solceller? Beskriv hur en solcell fungerar. • Kan solenergi bli realistiska framtidsalternativ till Sveriges och världens energiförsörjning? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

10 Kol • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Ungefär vid vilken tidpunkt började kolet att dominera som energikälla i världen? • Försök få fram uppgifter på hur länge forskare tror denna energikälla kommer att räcka till. • Försök hitta fakta från var Sverige importerar sin fossila energi. Besitter dessa leverantörer (länder) en extra makt på grund av detta Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

11 Redovisning Skriftlig, gemensam för gruppen, lämnas in. (datum).
Uppdelning av uppgifter inom gruppen måste framgå i redovisningen. Vem har gjort vad? Använda källor måste framgå i det skrivna. Muntlig presentation av det skriftliga, gemensam för gruppen, sker (datum). Varje grupp redovisar i 10 minuter, varje elev i gruppen redovisar minst 3 minuter. Praktisk uppgift är att gruppen bygger en modell av energikällan som lämnas in (datum).

12 Vågkraft Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation: • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige, i världen? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag.

13 Till nästa gång Frågeställning
2 sept Lämna in frågeställningar Gruppvis. Skall vara skrivet i Word Presentera också vem som skall göra vad .

14 Tids schema. 26/8 Genomgång av uppgift 2/9
(vik) presentation av frågeställning inlämning av grupper 9/9 Eget arbete i grupp mail, vad gör ni. Behöver ni hjälp Hur långt har vi kommit 16/9 Eget arbete i grupp mail, vad gör ni. Behöver ni hjälp Hur långt har vi kommit 23/9 Presentation gruppvis Lämna in redovisnings uppgift

15 Att tänka på -Källhänvisningar (viktigt)
Inlämnings uppgift numreras T;ex 2(7) osv. Maila vad ni behöver för material för att göra modeller. Gruppkontakt (klart 26/8) Behöver vi boka en ev :slöjdsal MÅSTE DETTA MEDDELAS.

16 Kontakt


Ladda ner ppt "Energiomvandlingar, energislag och energikällor"

Liknande presentationer


Google-annonser