Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiomvandlingar, energislag och energikällor Ämnesövergripande arbete om energi som berör ämnena bild, slöjd och teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiomvandlingar, energislag och energikällor Ämnesövergripande arbete om energi som berör ämnena bild, slöjd och teknik."— Presentationens avskrift:

1 Energiomvandlingar, energislag och energikällor Ämnesövergripande arbete om energi som berör ämnena bild, slöjd och teknik.

2 Indelning • Vattenkraft • Gruppens medlemmar: • • Vindkraft • Gruppens medlemmar: • • Kärnkraft • Gruppens medlemmar: • • Biobränsle • Gruppens medlemmar • Naturgas • Gruppens medlemmar: • Olja • Gruppens medlemmar: • Solenergi – solcell • Gruppens medlemmar: • Kol • Gruppens medlemmar: • Vågkraft • Gruppens medlemmar: •

3 Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation: Vattenkraft • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa från energikällan och fram till er sänglampa. • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • För och nackdelar med er energikälla? • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • Hur påverkar den vår miljö? • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför?

4 Vindkraft • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • Vilka för- och nackdelar finns det med att bygga vindkraftverk ute till havs? • • Kan vindenergi bli realistiska framtidsalternativ till Sveriges och världens • energiförsörjning? Diskutera. • • Redogör för hur ett vindkraftverk fungerar. Fundera på hur det automatiskt hela tiden • vrider sig mot vinden. • • Redogör för länder/områden som satsat mycket på vindenergi. • • Ibland när det blåser för mycket, då står de stilla. Varför och hur är det • möjligt? • Jari Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

5 Kärnkraft • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och om vi lyckas efterlikna denna • process här på jorden anses mänsklighetens energibehov vara tillgodosett för • all framtid. Hur är detta möjligt? • • Vad är det som gör fusionsprocessen så komplicerad? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

6 Biobränsle • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • I många utvecklingsländer används fortfarande ved för att få energi till • matlagning. Vilka problem uppstår i samband med denna vedinsamling? Är • det bra att använda ved för matlagning? • • Vad kallas den process som omvandlar solenergi till kemisk energi i växter? • • Redovisa vad som händer med våra sopor här i Malmö. Redogör även för • det fjärrvärmenät vi har. Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er Presentation

7 Naturgas • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • Försök få fram uppgifter på hur länge forskare tror denna energikälla kommer • att räcka till. • • Försök hitta fakta från var Sverige importerar sin fossila energi. Besitter dessa • leverantörer (länder) en extra makt på grund av detta? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation

8 Olja • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • Ungefär vid vilken tidpunkt började oljan att dominera som energikälla i • världen? • • Försök få fram uppgifter på hur länge forskare tror denna energikälla kommer • att räcka till. • • Försök hitta fakta från var Sverige importerar sin fossila energi. Besitter dessa • leverantörer (länder) en extra makt på grund av detta? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er Presentation

9 Solenergi – solcell • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige, i världen? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • Var på jorden finns bäst förutsättningar att utvinna solenergi? • • Vilken energiform får vi från solceller? Beskriv hur en solcell fungerar. • • Kan solenergi bli realistiska framtidsalternativ till Sveriges och världens • energiförsörjning? Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

10 Kol • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag. • • Ungefär vid vilken tidpunkt började kolet att dominera som energikälla i • världen? • • Försök få fram uppgifter på hur länge forskare tror denna energikälla kommer • att räcka till. • • Försök hitta fakta från var Sverige importerar sin fossila energi. Besitter dessa • leverantörer (länder) en extra makt på grund av detta Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation:

11 Redovisning • Skriftlig, gemensam för gruppen, lämnas in. (datum). • Uppdelning av uppgifter inom gruppen måste framgå i redovisningen. Vem har gjort vad? • Använda källor måste framgå i det skrivna. • Muntlig presentation av det skriftliga, gemensam för gruppen, sker (datum). • Varje grupp redovisar i 10 minuter, varje elev i gruppen redovisar minst 3 minuter. • Praktisk uppgift är att gruppen bygger en modell av energikällan som lämnas in (datum).

12 Vågkraft • Exempel på frågeställningar vars svar redovisas i er presentation: • • Hur fångar man in energin från dessa olika typer av energikällor? Redovisa • från energikällan och fram till er sänglampa. • • Är energikällan förnybar? Om ja, hur förnyar den sig? • • För och nackdelar med er energikälla? • • Hur mycket av dessa energikällor används i Sverige, i världen? • • Hur påverkar den vår miljö? • • Vad är ursprungskällan till er energikälla? Beskriv hur er energi ”bildas”. • • Hur kan man komma tillrätta med energiproblemen i de fattiga • utvecklingsländerna? Ge några konstruktiva förslag.

13 Till nästa gång Frågeställning 2 sept • Lämna in frågeställningar • Gruppvis. • Skall vara skrivet i Word • Presentera också vem som skall göra vad.

14 Tids schema. 26/8 Genomgång av uppgift 2/9 (vik) presentatio n av frågeställnin g inlämning av grupper 9/9 Eget arbete i grupp mail, vad gör ni. Behöver ni hjälp Hur långt har vi kommit 16/9Eget arbete i grupp mail, vad gör ni. Behöver ni hjälp Hur långt har vi kommit 23/9Presentatio n gruppvis Lämna in redovisning s uppgift

15 Att tänka på • -Källhänvisningar (viktigt) • Inlämnings uppgift numreras T;ex 2(7) osv. • Maila vad ni behöver för material för att göra modeller. • Gruppkontakt (klart 26/8) • Behöver vi boka en ev :slöjdsal MÅSTE DETTA MEDDELAS.

16 Kontakt • anders.pallin@fc.skovde.se anders.pallin@fc.skovde.se


Ladda ner ppt "Energiomvandlingar, energislag och energikällor Ämnesövergripande arbete om energi som berör ämnena bild, slöjd och teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser