Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

H UR SKA KOMMUNEN MARKNADSFÖRA DE KOMMUNALA YRKENA MOT UNGDOMAR ? Ing-Marie Lagergren Jeanette Olsen Patrik Simonsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "H UR SKA KOMMUNEN MARKNADSFÖRA DE KOMMUNALA YRKENA MOT UNGDOMAR ? Ing-Marie Lagergren Jeanette Olsen Patrik Simonsson."— Presentationens avskrift:

1 H UR SKA KOMMUNEN MARKNADSFÖRA DE KOMMUNALA YRKENA MOT UNGDOMAR ? Ing-Marie Lagergren Jeanette Olsen Patrik Simonsson

2 KOMMUNALA YRKESDAGEN U PPSTART HT ÅK 8 Läser område arbetsliv under 3 v. Besök av kommunchefen  Personligt möte klassvis åk 8  Grundläggande information om hur kommunen är uppbyggd Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) Kommunala yrkesdagen

3 K OMMUNALA YRKESDAGEN F ÖRSTA HALVDAGEN Inför denna dag delas eleverna in i mindre grupper och grupperna blir tilldelade ett yrke/anställd. Gruppen besöker en arbetsplats och intervjuar en anställd. Färdig frågemall med utrymme för gruppens egna frågor används. Gruppen sammanställer sin intervju och förbereder en redovisning antingen i form av en monter eller ett bildspel som sker dag två.

4 KOMMUNALA YRKESDAGEN A NDRA HALVDAGEN En eldsjäl från respektive område kommer till skolan och presenterar sitt yrke/område (max 15 min). Eleverna presenterar även sina intervjuer i form av bildspel eller monter. Eleverna cirkulerar gruppvis mellan stationerna och en fråga ska besvaras vid varje station. Flest rätt besvarade frågor belönas med attraktiva priser (biobiljett).

5 KOMMUNALA YRKESDAGEN A NSVAR HR/S KOLAN Samverkan/Kommunikation/Ansvarsfördelning Viktigt att utse kontaktpersoner på HR och i skolan Kontaktpersonerna planerar in datum för de två halvdagarna minst ett halvår innan. Utvärderingen

6 KOMMUNALA YRKESDAGEN A NSVAR HR Välja ut 15-20 personer (eldsjälar) inom de 6 yrkesområdena som brinner för sitt yrke och med vilja att förmedla detta till ungdomarna.  Administration (31)  Barn & Utbildning (22)  Kost & Städservice (5)  Kultur & Fritid (10)  Teknik & Miljö (47)  Vård & Omsorg (21) HR förmedlar kontakt mellan den utvalde och skola. HR och utvald förbereder presentationen i skolan.

7 KOMMUNALA YRKESDAGEN A NSVAR SKOLA Dela in eleverna i grupper. Eleverna förbereder egna intervjufrågor. Maila frågorna till intervjupersonen i god tid. Avsätta tid för sammanställning av arbetet.

8 KOMMUNALA YRKESDAGEN U TVÄRDERING Utvärdering är viktigt för att kunna göra förbättringar.  Bra med dagen  Mindre bra  Förslag till förbättringar

9 KOMMUNALA YRKESDAGEN F RÅGEMALL Beskriv en dag på ditt arbete. Vilken utbildning behövs för ditt yrke? Vad har du gjort innan du började på kommunen? Varför valde du det här yrket? Vilka personliga egenskaper tycker du är viktiga för det här yrket?


Ladda ner ppt "H UR SKA KOMMUNEN MARKNADSFÖRA DE KOMMUNALA YRKENA MOT UNGDOMAR ? Ing-Marie Lagergren Jeanette Olsen Patrik Simonsson."

Liknande presentationer


Google-annonser