Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiteknik Teknik direkt s. 204-210.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiteknik Teknik direkt s. 204-210."— Presentationens avskrift:

1 Energiteknik Teknik direkt s

2 Energikällor Kol Olja Bensin Vattenkraftverk Vindkraftverk Vågkraft
Solceller Kärnkraftverk Fusionskraft

3 Generator I kraftverken finns det en generator som omvandlar rörelse till el Beroende på vad det är för kraftverk så ser generatorn lite olika ut men principen är densamma Turbinen sätts i rörelse av exempelvis vatten eller vind. Turbinen är kopplad till generatorn som omvandlar rörelsen till el

4 Ändliga / Icke förnybara energikällor
Kol Råolja kan omvandlas till bensin, dieselolja, eldningsolja, mm Hämtas ur jorden och bildades av döda växter och djur Det finns ett begränsat lager, därför måste vi hitta nya energikällor

5 Ändliga / Icke förnybara energikällor
Naturgas Finns i fickor nere i berggrunden Avgaserna som uppkommer vid förbränning är skadliga för miljön

6 Ändliga / Icke förnybara energikällor
Koldioxid inte giftig i liten mängd Utsläpp bidrar till växthuseffekten Leder till klimatförändringar

7 Kärnkraft Använder den energi som frigörs när tunga atomer splittras
Ger mycket energi utan att det bildas rök eller koldioxid Mycket farlig strålning, farligt vid olycka Avfallet sänder ut strålning Råvaran uran bryts i gruvor och är farlig att hantera

8 Förnybara energikällor
Solfångare Vatten värms upp av solen och lagras sedan inne i huset och används som varmvatten i kranar och element Solceller omvandlar solenergi till elektricitet

9 Förnybara energikällor
Vågkraftverk, ”Salters ankor” d-ar-energi/Energibarare/Fornybar- energi/Vatten/Vagkraft/

10 Förnybara energikällor
Vindkraftverk Vindkraftverk

11 Förnybara energikällor
Vattenkraft

12 Biobränsle Träavfall som eldas eller omvandlas till alkoholen etanol
Etanol kan användas som bilbränsle Det bildas koldioxid när biobränsle brinner, men när träden växte så tog de upp lika mycket koldioxid ur luften, alltså ökar inte koldioxidhalten i luften av att man använder biobränslen Biogas framställs med bakterier och slam från reningsverk

13 Fusionskraft Härmar solen Slår ihop lätta kärnor av grundämnet väte
Samma metod som solen använder för att skapa sin energi Inget radioaktivt avfall Kräver hög temperatur för att fusionen ska komma igång Går åt mer energi att lagra än vad man får ut av det

14 Bergvärme Värme från grundvattnet transporteras upp till marken i ledningar fyllda med vatten och frostskyddsvätska Tar vara på värmen med en värmepump Värmepumpen fungerar på samma sätt som kompressorn i ett kylskåp, fast tvärtom: Den tar vara på värmen och släpper ut kylan.

15 Jordvärme Fungerar på samma sätt som bergvärme fast ledningarna ligger ytligare i marken Värme från heta källor och vulkaner kallas för geotermisk energi eller geovärme

16 Bilar i framtiden Batteridrivna elbilar Vätgasmotorer

17 Framtidens energiförsörjning
Vi måste hitta alternativ till de icke förnybara energikällorna Mycket forskning och utvecklingsarbete kvar Vi kommer att behöva kombinera flera olika energislag Ny teknik behöver vara energisnål Behöver vi ändra vår livsstil?


Ladda ner ppt "Energiteknik Teknik direkt s. 204-210."

Liknande presentationer


Google-annonser