Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syror & Baser -Varför smakar det surt när man biter i en citronklyfta eller en godis ”suris”? -Varför känns det halt mellan fingrarna när man tvättar händerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syror & Baser -Varför smakar det surt när man biter i en citronklyfta eller en godis ”suris”? -Varför känns det halt mellan fingrarna när man tvättar händerna."— Presentationens avskrift:

1 Syror & Baser -Varför smakar det surt när man biter i en citronklyfta eller en godis ”suris”? -Varför känns det halt mellan fingrarna när man tvättar händerna med tvål?

2 Den sura smaken kommer från syror i citronen och godiset!
Det hala från tvålen beror på att det finns baser i tvålen som löser fetter!

3 Indikatorer För att ta reda på om en lösning är sur eller basisk kan man använda en indikator. En indikator är ett ämne som har olika färg i syror och baser, t.ex. BTB eller fenolftalein. För att mäta graden av hur sur eller basisk en lösning är måste man däremot använda pH-papper eller en pH-mätare.

4 Indikatorerna innehåller vissa ämnen som har olika färg beroende på om de finns i den sur eller basisk miljö. Naturliga: Kemiska: Rödbetor blir gula om de ligger i en basisk lösning och rödkål blåfärgat. Om du droppar sur citronsaft i ditt te förlorar det sin bruna färg och ljusnar. BTB = Bromtymolblått, en vanlig indikator inom kemin som ger tydliga färgomslag. Sur gul Neutral  grön Basisk  blå

5 pH-värde För att ta reda på hur surt eller basiskt något är, mäter man pH-värdet. Lågt pH-värde 0-6 = surt Medelvärdet 7 = neutralt (varken surt eller basiskt) Högt pH-värde 8-15 = basiskt

6 Vattnets pH-värde Rent vatten är neutralt, om man droppar BTB i rent vatten blir det grönt. Om man däremot droppar BTB i kranvatten blir det oftast svagt blåfärgat p.g.a. att det görs lätt basiskt i vattenverken. Regnvatten är ofta lite surt eftersom koldioxid och luftföroreningar löser sig i regnvattnet. Om vi droppar BTB i regnvattnet får vi färgen…? SVAGT GULT (pH runt 5,5)

7 Läs sid. 107-111 (56-60 light) i boken och svara på dessa frågor:
Vad är en indikator? Vilken färg får BTB i en syra, bas och en neutral lösning? Vilka pH-värden har en syra? Vilka pH-värden har en bas? Vilket pH-värde har en neutral lösning? Ge exempel på 2 syror och 2 baser. Varför är inte BTB lämplig som indikator om du vill få reda på vilket pH-värde regnvatten har?

8 Syror Syror spelar en stor roll i våra liv. Det är syror som gör att yoghurt håller sig färsk mycket längre än vanlig mjölk. Det är en syra som gör att man får ont i musklerna om man styrketränar för hårt och det är syror som fräter hål i våra tänder. Syror finns i bl.a.: Citroner, vindruvor, fil, rabarber, surt regn, sur mark och försurade sjöar.

9 Exempel på syror: Svavelsyra (H2SO4) Saltsyra (HCl) Salpetersyra (HNO3) Kolsyra (H2CO3) Vad har de gemensamt? Alla har minst en väteatom!

10 Syror avger vätejoner I en vattenlösning lossnar väte lätt från syramolekylen, väteatomen förlorar samtidigt sin elektron och blir en positiv jon H+. Resten av syramolekylen tar upp elektronen och blir en negativ jon. De fria vätejonerna ger syran dess sura egenskaper!

11 Vad avgör hur surt det blir?
Graden av surhet bestäms av 2 saker: Koncentrationen – hur utspädd syran är i vatten, ju mer utspädd desto mindre sur är den. Typ av syra - starka syror och svaga syror, beror på hur många av syramolekylerna som avger sina vätejoner när man löser syran i vatten.

12

13 SIV-regeln Kom ihåg! (S)yra (I) (V)atten
När man späder speciellt starka syror kan det bil så varmt att vattenlösningen börjar koka och stänka. Risken är stor att den som jobbar med syran får brännskador och frätskador. Använd dig av SIV-regeln för att undvika detta! Häll syran i vattnet istället för tvärtom, häll långsamt och blanda under tiden.

14 Baser Syrans motsats. Baser är inte lika vanliga i naturen eller maten som syror, utan finns mest i tvål och rengöringsmedel. Likaså här finns det en del som inte är speciellt starka, medan andra måste man vara mycket försiktig med. Baser löser fett! Baser finns bl.a. i: Tvål, maskindiskmedel, tvättmedel, målarsoda, lutfisk.

15 Exempel på baser: Natriumhydroxid (NaOH) Kaliumhydroxid (KOH) Kalciumhydroxid ( Ca(OH) 2 ) Ammoniak (NH3)

16 Baser tar upp vätejoner!
Baser är syrors motsats och tar därför upp H+ istället för att ge ifrån sig. Kom ihåg att vätejonen H+ endast innehåller en proton. När en bas löses med vatten tar den upp en vätejon (H+) bildar den en så kallas hydroxidjon (OH-). Ju fler hydroxidjoner det finns i en lösning desto mer basisk blir lösningen. Bas + H2O  Bas-H+ + OH-

17 Vad avgör hur basiskt det blir?
Liksom syror finns det starka och svaga baser. Alla baser är inte lika bra på att bilda eller avge hydroxidjoner. En stark bas innehåller redan en OH- plus en annan jon t.ex. Na+ NaOH och de avger många hydroxidjoner i en vattenlösning. De behåller vätejonen (H+). En svag bas bildar OH- genom att ta upp H+ från H2O. Men det är inte alla basmolekyler som tar upp H+ vilket gör att det inte blir så många OH- .

18 Uppgifter Fundera över hur man skulle kunna skapa en neutral lösning av en basisk lösning och en sur lösning, vad är det som händer rent kemiskt? Diskutera gärna 2 &2. Häftet om atomer och joner skall vara klart! Om inte, gör det nu! Läs sid i boken och gör frågorna på sid. 120. Läs sid i boken och gör frågorna på sid. 126.

19 Neutralisation Kommer du ihåg? Vad gjorde en lösning sur?
De fria vätejonerna H+ Vad gjorde en lösning basisk? De fria hydroxidjonerna OH-

20 En reaktionsformel beskriver kemiska reaktioner, vi använder oss av reaktionsformler istället för att skriva ut reaktionen i ord vilket blir väldigt jobbigt. Det beskrivs vilka ämnen som deltar i reaktionen och vilka som bildas. Det kan aldrig försvinna någonting efter reaktionen, måste alltid vara jämvikt! T.ex: Saltsyra + natriumhydroxid  koksalt + vatten HCl + NaOH  NaCl + H2O

21 Neutralisation sker när vi uppnår en neutral lösning
Neutralisation sker när vi uppnår en neutral lösning. Vad krävs för detta? Varken fria H+ eller OH- Hur kan detta uppnås?  När en syra och dess H+ reagerar med en bas och dess OH- bildas vatten H2O. Hur ser det ut i en reaktionsformel? syra-H+ + bas-OH-  salt + H2O

22 För att helt neutralisera en lösning behöver vi blanda precis samma mängd syra som bas.
T.ex: Om vi blandar samma mängd saltsyra HCl som var en syra med natriumdhydroxid NaOH som var en bas får vi en neutral lösning. För att se när en lösning blir neutral kan vi använda oss av BTB och då blir lösningen grön!

23 Vi tittar tillbaka på exemplet för hur en reaktionsformel såg ut:
HCl + NaOH  NaCl + H2O …och jämför med den generella formeln: syra-H+ + bas-OH-  salt + H2O (NaCl är beteckningen för natriumklorid som i vardagsspråk är vanligt bordssalt, under en neutralisation kan även andra salter bildas!)

24 Samlade uppgifter att göra:
Att läsa: Sid (56-60) + frågorna nedan Sid (61-63)+ frågorna på sista sidan Sid (64-66)+ frågorna på sista sidan Sid (68) Vad är en indikator? Vilken färg får BTB i en syra, bas och en neutral lösning? Vilka pH-värden har en syra? Vilka pH-värden har en bas? Vilket pH-värde har en neutral lösning? Ge exempel på 2 syror och 2 baser. Varför är inte BTB lämplig som indikator om du vill få reda på vilket pH-värde regnvatten har? Allt detta skall vara klart på fredag den 16/5! Gör hemma om du inte hinner på lektion!


Ladda ner ppt "Syror & Baser -Varför smakar det surt när man biter i en citronklyfta eller en godis ”suris”? -Varför känns det halt mellan fingrarna när man tvättar händerna."

Liknande presentationer


Google-annonser