Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atom och kärnfysik En vetenskaplig revolution. Mer att upptäcka • Inom den klassiska fysiken på 1800-talet trodde man att allt var upptäckt. (kraft, rörelse,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atom och kärnfysik En vetenskaplig revolution. Mer att upptäcka • Inom den klassiska fysiken på 1800-talet trodde man att allt var upptäckt. (kraft, rörelse,"— Presentationens avskrift:

1 Atom och kärnfysik En vetenskaplig revolution

2 Mer att upptäcka • Inom den klassiska fysiken på 1800-talet trodde man att allt var upptäckt. (kraft, rörelse, ljus, ljud, elektricitet, magnetism) • För 2500 år sedan - grekiska filosofen Demokritos ordet atomos, som betyder odelbar. • Tron på en minsta beståndsdel, som allt är uppbyggt av. • 1900-talet, nya upptäckter: Rutherford, Einstein, Thomson, Röntgen

3 Atomen inre • Atommodell • CERN – partikelacceleratorer som bevisar ännu mindre partiklar, kvarkar. • 2012 – Higgs partikel – nobelpris 2013

4 Atomens massa • Periodiska systemet • Atomnummer - antal protoner i kärnan • Masstal - summan av protoner och neutroner i kärnan. • Isotop – varianter av ett grundämne med olika masstal, ex. väte

5 Atomer skapar ljus • Röntgenstrålning – upptäcktes av Wilhelm Röntgen • Elektroner frigör energi när de hoppar mellan skal. • Uppvärmning kan göra en atom instabil så att elektroner hoppar till yttre skal. • Röntgenstrålning uppstår när elektron i innersta skalet ersätts av elektron från de yttersta skalen. Då frigörs energi som osynlig röntgenstrålning.

6 Radioaktiva ämnen Radioaktiva ämnen är ämnen som sänder ut strålning. Kärnan är instabil och vill göra av med energi. Atomkärnan sönderfaller.

7 Radioaktiv strålning • Alfastrålning - heliumkärnor, ex. radon • Betastrålning - elektroner, ex. kol-14 • Gammastrålning - Ljus med kort våglängd

8 Radioaktivt sönderfall • Instabila ämnen kan när som helst sönderfalla och sända ut strålning. • Halveringstid – mått på hur fort sönderfallet går. När hälften av atomkärnorna sönderfallit. • Kan variera från bråkdelar av en sekund till miljarder år. • Kol-14-metoden – halveringstiden för radioaktivt kol hjälper till att tidsbestämma ålder på organiskt material. (5570 år)

9 Möjligheter och risker med strålning • Joniserande strålning kan orsaka cancer. Den sätter cellens normala funktioner ur spel. • Gammastrålning kan ge upphov till missbildade foster eller sterilitet. • Radonhus –via inandning – lungcancer. • Röntgenstrålning används inom sjukvården. • Cancer kan behandlas med strålning.

10 Bakgrundsstrålning • Aktivitet – mängden strålning • Bequerel – enhet för aktivitet (antal sönderfall/s) • Millisievert (mSv) – stråldos vi utsätts för.

11 Kärnenergi Fission – kärnklyvning • Ger energi i ett kärnkraftverk. • Atombomben – kärnvapen. Fusion – kärnsammanslagning Solens energi - vätebomber ITER – försöksanläggning om framtidens energi. Einsteins formel: E= m x c 2 (relativitetsteorin)


Ladda ner ppt "Atom och kärnfysik En vetenskaplig revolution. Mer att upptäcka • Inom den klassiska fysiken på 1800-talet trodde man att allt var upptäckt. (kraft, rörelse,"

Liknande presentationer


Google-annonser