Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Materia "allt som har både massa och volym"

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Materia "allt som har både massa och volym""— Presentationens avskrift:

1

2 Materia "allt som har både massa och volym"
Allting består av materia: alla ämnen, växter, djur, DU, marken, luften, vattnet o.s.v.. ALLT består av materia! Vad består då materia av? Olika kemiska ämnen som är uppbyggd av extremt små byggstenar, nämligen atomer.

3 Hur känner vi igen ett ämne?

4 Kemiska ämnen har olika egenskaper
Lukt? Färg? Massa - Lätt eller tungt? Fast-flytande-gas? Smältpunkt? Kokpunkt? Densitet - Hårt eller mjukt? Brännbart? Vattenlösligt? Ph - Syra eller Bas? Magnetiskt? Leder ström? Leder värme?

5 Grundämne

6 Periodiska Systemet Första versionen uppställdes av ryssen Dmitrij Mendelejev år 1869

7 Kemiska tecken Jöns Jacob Berzelius var en svensk kemist ( ) som införde kemiska tecken till alla grundämnen! Alla kemister i hela världen använder dessa kemiska tecken. Ett kemiskt tecken består av en eller två bokstäver (ur ämnets latinska namn). Tex: Järn, Fe (Ferrum) Syre, O (Oxygen) När det kemiska tecknet består av två bokstäver (som Fe, järn) skrivs den första alltid med STOR bokstav och den andra med liten. Består det kemiska tecknet av en bokstav skrivs den med STOR bokstav. T.ex. Syre, O eller väte, H.

8 Periodiska Systemet Första versionen uppställdes av ryssen Dmitrij Mendelejev år 1869

9 Atom En atom består av en atomkärna med protoner (+) och neutroner
elektroner (-) som snurrar runt atomkärnan

10 Väteatom, H - +

11 Heliumatom (2 protoner, 2 neutroner och 2 elektroner)

12 Kolatom (6 protoner, 6 neutroner och 6 elektroner)

13 Syreatom (8 protoner, 8 neutroner och 8 elektroner)
- - -- -- - - -- -- - - -- -- - -- - --

14 Zinkatom

15 Atom I mitten av atomen finns en atomkärna.
Atomkärnan består av protoner (positivt laddade) och neutroner (ingen laddning, neutral). Runt om kärnan kretsar elektroner (negativt laddade) Det finns lika många protoner (positiva laddningar) som elektroner (negativa laddningar) i en atom. Laddningarna tar alltså ut varandra och gör så att atomen i sin helhet är elektriskt neutral.

16 Kemiska föreningar Molekylföreningar Jonföreningar (salter)

17 Molekyl När ett grundämne är bundet till ett annat grundämne kallas gruppen (den kemiska föreningen) för en molekyl.  De gemensamma elektronerna kretsar då runt båda atomkärnorna - - + + + -

18 Vatten, H2O Syre (O) Väte (H) Väte (H)

19 Vatten, H2O - + + -- Vattenmolekyl, H2O -- -- - -- + 2 väteatomer, 2H
Syreatom, O

20 Metanmolekyl, CH4 + -- - -- -- - + -- -- - 4st Väteatomer, H - -- - --
Kolatom, C

21 Syrgas, O2 - - -- -- - -- - - -- -- - -- -- - - -- -- - -- -- - - -- -- - -- - -- - -- Dubbelbindning  två elektroner kretsar runt båda atomkärnor

22 Koffeinmolekyl (=kaffe)

23 DNA är en jätte stor molekyl

24 Kemiska beteckningar för molekyler
Varje atom betecknas med sitt kemiska tecken Antal atomer betecknas efter atomens kemiska tecknet CO2 (koldioxid) CH4 (metan) Antal molekyler betecknas innan molekyl beteckningen 2 CO2 3 CH4

25 VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 2O OCH O2?

26 VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 2O OCH O2?
2 O betyder att det finns två syreatomer. O2 betyder att syreatomerna sitter ihop i en kemisk förening, molekyl.

27 Vad innebär 2O2? Svar: två syremolekyler. Vad innebär 3 O2? + = O2

28 Vad är det för skillnad på O2 och O3?

29 Vad är det för skillnad på 3O2 och 2O3?

30 Kemisk reaktion Nya ämnen bildas genom att molekylerna sätts ihop eller tas isär. Atomerna försvinner aldrig! Lika många atomer finns innan och efter reaktionen. En kemisk reaktion kan beskrivas med en reaktionsformel Ämne + Ämne  Nytt Ämne

31 Kemisk reaktion Knallgas + värme bildar vatten
O2 + 2H2  2H2O

32 Fysikalisk reaktion Is  Vatten  Vattenånga
H2O (fast) = H2O (flytande) = H2O (gas) Värme gör att molekylerna rör sig mer. Denna är inte en kemisk reaktion eftersom inget nytt ämne bildas!

33 Kemiska reaktioner Tenn smälter vid en viss temperatur och återfår sedan sina ursprungliga egenskaper när det stelnar. (Fysikalisk förändring) Magnesium (Mg), ett annat grundämne, är en metall med andra egenskaper än tenn. Håller man magnesium över eld börjar den att brinna och omvandlas då till ett helt nytt ämne med nya egenskaper! Man säger att det sker en kemisk reaktion.

34 Kemisk reaktion mellan magnesium och syre

35 Kemisk reaktion mellan järn och svavel
Om vi blandar exempelvis järn (Fe) och svavel (S) kan vi skilja grundämnena åt med hjälp av en magnet. (en blandning) Om vi istället värmer Fe och S blandningen startar en kemisk reaktion. Det nya ämnet som bildas kallas järnsulfid och har andra egenskaper än de ursprungliga ämnena järn och svavel. I järnsulfiden är Fe och S atomerna bundna till varandra och kan enbart skiljas åt på kemisk väg.

36 Kemisk reaktion mellan järn och svavel REAKTIONSFORMEL
När man skriver en reaktionsformel använder man ämnenas kemiska tecken. Fe S FeS

37 OBS! Det ska alltid finna lika många atomer av varje grundämne på båda sidor om pilen! En järnatom + en svavelatom en järnsulfidmolekyl Fe S FeS

38 Reaktionsformel steg för steg
Om vi vill skriva reaktionsformeln för järn (Fe) och svavel (S) går vi tillväga på följande sätt: Steg 1: Fe S Skriv de ämnen du har från början (Fe och S) Sätt ett plustecken mellan ämnena. Steg 2: Fe S Rita en pil efter ämnena Steg 3: Fe S FeS Till höger om pilen skriver du det eller de ämnen som bildats.

39 Reaktionsformel steg för steg
Fe S FeS De ämnen som du har från början kallas reaktanter. Det ämne du får kallas produkt.

40 Reaktionsformler Reaktionsformeln för när magnesium brinner i syre:
2Mg O MgO Varför ser formeln ut så?

41 Svaret kommer här.. 2Mg + O2 2MgO
Syre förkommer i luft som en gas, syrgas, vilket betyder att syret är bundet till ett annat syre. Syrgas består av syremolekyler och ska därför skrivas O2. Vid reaktionen delar syremolekylen upp sig till två syreatomer

42 Fortsättning.. 2Mg O MgO Syreatomerna förenar sig sedan med varsin magnesiumatom. Nytt ämne som har bildats kallas magnesiumoxid (MgO).

43 Mg O MgO Eftersom syret har två stycken syreatomer som sitter ihop i en molekyl på vänster sida om pilen så måste det finnas med två syreatomer även på höger sida om pilen. För att det ska vara jämvikt och reaktionen kunna äga rum måste det finnas lika många magnesiumatomer som syreatomer, eftersom att det är syret och magnesiumet som reagerar. Därför sätter man dit en 2:a framför Mg. 2 2

44 2Mg O MgO Kort och gott: Två magnesiumatomer reagerar med en syremolekyl, bestående av två syreatomer, och ämnet som bildas kallas magnesiumoxid. 2MgO betyder alltså att det har bildats två stycken magnesiumoxidmolekyler.

45 En annan kemisk reaktion

46

47 Atomer som har förmågan att binda flera atomer kan binda till varandra med olika geometriska mönster och därmed bilda olika molekyler med olika egenskaper Kolföreningar Diamant Grafit

48 Skillnaden mellan diamant och grafit ligger i bindningen
Består bara av kol Hårt Genomskinligt Bryter ljus Leder ej elektricitet Mycket hög smp, 3600 °C Grafit Består också bara av kol! Fråga eleverna, var finns det? (I blyertspennorna! Mjukt Ogenomskinligt Svart Leder elektricitet (till viss del) Skillnaden mellan diamant och grafit ligger i bindningen  Bindningen är viktig för ämnets kemiska egenskaper!


Ladda ner ppt "Materia "allt som har både massa och volym""

Liknande presentationer


Google-annonser